Video

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Xem Video Cổ Nhạc: “Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha”, Nguyễn Bá Nguyên, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Lễ Phục Sinh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Thượng Đế Toàn Năng”, Ngọc Lê, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Tình Yêu Chúa”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 2:20, Bùi Trung Nhơn

Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL

Xin bấm, vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc: “Nào Ai Như Giê-xu”, Công Tiếng, Liên Lạc Tác Giả, Nissi United.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc: “Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần”, Trương Lê Sơn, Liên Lạc Tác Giả, Nissi United, Lễ Phục Sinh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc: “Chúa Yêu Thế Nhân”, Nguyễn Anh Hậu, Lễ Phục Sinh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc Thánh: “Bàn Chân Người Truyền Đạo”, Thiên Kiều Giang

Xin bấm vào link dưới đây:

ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI - Ca Khúc Kiều Nga

Xin bấm vào link dưới đây để xem Video nhạc

GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI SỐNG - MS Đặng Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào link dưới đây:

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-Tít 2017

Xin bấm vào link dưới đây:

XIN TẠ ƠN CHA - Ca khúc An Bình

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

CHÚA YÊU CON NHIỀU - Ca Khúc Tiến Nguyễn

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

ĐỨC TIN - Ca Khúc Nguyễn Anh Hậu

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

CHÚA YÊU NHÂN THẾ - Ca khúc Nguyễn Anh Hậu

Sáng tác: Nguyễn Anh Hậu

Trình bày: Nguyễn Anh Quý
Hòa âm: Lê Tú
Video: Timothy Trung Nguyễn

GIẤC MƠ CỦA GIÔ-SÉP - Ca Khúc Phạm Văn Tính

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

GIÔ-SÉP VÀ CÁC ANH MÌNH - Ca Khúc Phạm Văn Tính

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

CHÚNG CON LÀ NGƯỜI MIỀN TRUNG - Tiến Nguyễn

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

SỨC SỐNG - Ca khúc Trần Hiếu Toàn

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

GIÔ-SÉP ĐƯỢC PHƯỚC - Ca khúc Phạm Văn Tính

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

CHIÊM BAO CỦA VUA - Ca Khúc Phạm Văn Tính

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

HÀNH TRÌNH ĐẾN Ê-DÍP-TÔ - Ca Khúc Phạm Văn Tính

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

JESUS TUYỆT VỜI - Ca khúc Hoa Phụng Tiên

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

NGÀY MAI SẼ ĐẾN - Ca Khúc Bích Vân

NGÀY MAI SẼ ĐẾN

(Tomorrow will come)

Nhạc & lời: Bích Vân
Trình bày: Bích Vân
Youtube Channel: Bich Van

SỐNG NHƯ GIÔ-SÉP - Ca Khúc Phạm Văn Tính

Mở Xem Video Clif Nhạc Thánh dưới đây:

Syndicate content