Đức Chúa Jêsus

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

CHÚA GIÊSU THỰC SỰ LÀ AI?

Xin đọc trọn bài dưới đây:

Cuộc Đời Chúa Giêsu - Video

Xin bấm vào link dưới đây để xem Video

Thiên Chúa: 07_Thân Vị, Nhân Tính, Thiên Tính, và Thần Tính của Đức Chúa Jesus Christ

Thần Tính

Theo định nghĩa của Thánh Kinh, Thiên Chúa là Đấng tự có và có mãi. Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, gọi là Đấng Tạo Hóa. Ngài là toàn năng, toàn tri, toàn ái, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, vì thế, Ngài toàn tại. Có nghĩa là:

  • Thiên Chúa làm được mọi sự, không sự gì Ngài không làm được, tùy theo thánh ý của Ngài. Có những việc Ngài chọn không làm, không phải vì Ngài không có năng lực để làm, mà vì việc ấy nghịch lại bản tính yêu thương, công chính, và thánh khiết của Ngài. Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong sự thể hiện sức toàn năng của Ngài.

TẤM LÒNG CỦA CHÚA JESUS

Xin đọc trọn bài dưới đây:

TÁM DẤU HIỆU CỦA CHÚA JESUS

Kinh Tân ước có chép bốn phúc âm của Chúa Jesus là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca. và Giăng. Ba phúc âm đầu tiên được xếp chung một loại, gọi là phúc âm đồng quan hay Tin lành cộng quan. So với ba phúc âm đồng quan, phúc âm Giăng xuất hiện trễ hơn chừng ba thập niên, và được xếp vào loại riêng. Ba phúc âm đồng quan bàn luận về phương diện làm người của Chúa Jêsus, Ngài là Vua, Tiên Tri (Tôi Tớ), Thầy Tế lễ (Con người), còn phúc âm Giăng trình bày Ngài là Con Đức Chúa Trời. Đây là phúc âm sự sống đời đời, phúc âm về cõi thuộc thiên vĩnh hằng.

JESUS LÀ BẠN THẬT

Đọc Kinh Thánh: Giăng 15:12-17

Kính thưa quý vị và các bạn!

Cuộc đời chúng ta là một hành trình đầy những chông gai, hiểm trở nếu không có bạn đồng hành nâng đỡ, xẻ chia thì là quả là một sự thiếu sót lớn! Nhờ có bạn chúng ta vượt qua mọi cơn thử thách, những chặng đường đầy khó khăn, trắc trở trong cuộc sống! Bạn đồng hành thân thiết là nhân tố giúp sức chúng ta hoàn tất cuộc hành trình trên đất cách tốt đẹp!

 
     Một trong những diễn giả xuất sắc của quốc hội Hoa Kỳ là Ông Sam Rayburn, người nắm giữ vai trò diễn thuyết trong thời gian kỷ lục, chưa có ai khác trong quốc hội nắm giữ vai trò nầy lâu hơn ông. Một trong những bài diễn thuyết được các dân biểu khâm phục liên quan đến tình bạn thâm giao. Ông kể lại rằng: "Một đêm kia người con gái của bạn tôi đột ngột qua đời khi cháu còn là một thiếu nữ. Sáng hôm sau tôi đến gõ cửa nhà bạn, khi bạn tôi mở cửa: Tôi nói: Bạn ơi! Sáng nay tôi đến đây, xem có giúp được gì cho bạn không? Người bạn với vẻ mặt đầy sầu thảm nhìn tôi, cho tôi biết rằng, tôi không có thể giúp được gì cho anh ta trong giờ phút đau thương bối rối nầy!

Melchizedek, Chúa Giêsu, và Chúng Ta

Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi:”.( Thánh Vịnh 110:1 -2 )

Gương Mẫu Của Chúa Jesus Trong Nếp Sống Làm Người Và Chức Vụ Trên Đất Của Ngài

 

Kinh Thánh: Gi. 1:18; 4:34; 5:19, 30; 6:57; 7:18; 14:9-11; 17:4
 
I. Công tác của Christ trong nếp sống làm người của Ngài là gương mẫu cho tất cả những ai khao khát tham dự vào công tác duy nhất trong sự khôi phục của Chúa (Phil. 2:7-8):
 
A. Nếp sống làm người của Chúa Jesus là công tác của Ngài (Gi. 6:57a):
 
1. Đối với Đấng Christ trong nếp sống làm người của Ngài, không có sự khác nhau giữa đời sống và công tác; đời sống của Ngài là công tác của Ngài, và công tác của Ngài là đời sống của Ngài (Mác 1:14-45):

a. Chúa Jesus đã sống công tác của Ngài; Ngài sống chức vụ của Ngài.

Danh Hiệu Con Đức Chúa Trời Trong Kinh Thánh

“Con Đức Chúa Trời” là một khái niệm thần học quan trọng trong Thánh Kinh.  Trong Thánh Kinh, tùy theo nội dung và văn mạch, danh hiệu này  được hiểu theo vài ý nghĩa khác nhau.  Trong Tân Ước, danh hiệu “Con Đức Chúa Trời” chủ yếu được dùng cho Đức Chúa Jesus.

Ý Nghĩa Phổ Quát

1. Nhân loại

CUỘC SỐNG LÀM NGƯỜI CỦA CHÚA JESUS

 

Cái Rễ Ra Từ Đất Khô
 
Rô. 8:3, “Ngài đã vì tội lỗi mà sai chính Con Ngài lấy hình trạng của xác thịt tội lỗi...”
 
I Cor. 2:8, “họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự giá đâu.”

(Silent Movie) The King of Kings (1927) (1 - 16)

(Silent Movie) The King of Kings (1927) - [1/16]

Please click the links below:

Giêxu Christ Là Người

 

Giêxu thật là Đức Chúa Trời, nhưng cũng thật là người . Đây là một thực sự kỳ diệu, mà trí chúng ta không thể nào hiểu cho cùng, vì Ngài là Đức Chúa Trời đã trở nên người, một người hoàn toàn vô tội , chứ không phải như chúng ta, mọi người đều đã phạm tội.

Xem Video: Chúa Jêsus Tại Trung Quốc, Bài Ca Canaan

Đất nước Trung Hoa

Xin vào link dưới đây để xem video: Bài Ca Canaan ở Trung Quốc

Syndicate content