Video

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 500 NĂM NGÀY CẢI CHÁNH GIÁO HỘI, Video Youtube

Xin bấm vào link dưới đây:

HỘI THÁNH TĂNG TRƯỞNG - MS Đinh Thiên Tứ

 

HỘI THÁNH TĂNG TRƯỞNG - TẬP 1

Cuộc Đời Chúa Giêsu - Video

Xin bấm vào link dưới đây để xem Video

Những Website Tin Lành, Thời Sự Sinh Hoạt Các Hội Thánh , Hàng Trăm Video, Hàng Ngàn Bài Chia Sẻ, Học Anh Ngữ Qua Video...vv

Xin bấm vào cac links dưới đây:

Xem Video Nhạc Thánh: “Chúa”, Jack Richards

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh ca: “Dâng Trọn Cho Giê-xu”, Lê Phước Thiện

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc Thánh: “Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi”, Vũ Đức Nghiêm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc Thánh: “Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua”, Vĩnh Phúc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc Thánh: “Chỗ Kẽ Đá Vững An”, Fanny J. Crosby

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Lời Ca Đêm Giáng Sinh”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Lễ Giáng Sinh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Cổ Nhạc Tin Lành 1”, Nguyễn Thành Nhơn, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Cổ Nhạc Tin Lành 2”, Nguyễn Thành Nhơn, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: “Điều Tôi Thấu Hiểu”, Lê Anh Đông, Hoàng Diễm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: “Chừng Nào Tôi Còn Sống”, Vũ Đức Nghiêm, Hoàng Diễm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: “Hát Mừng Xuân Sang”, Cao Hữu Trí, Hoàng Diễm, Năm Mới

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: “Gần Chúa Hơn”, Bích Hạnh, Hoàng Diễm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Đồng Lúa Chín Vàng”, David Dong, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Khúc Dân Ca Đời Con”, Nguyễn Lễ, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Ơn Chúa”, Nguyễn Lễ, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: “Mỗi Phút Có Chúa”, Vô Danh, Hoàng Diễm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Người Nữ Tài Đức”, Ngọc Hân, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc thánh: “Jesus Nhân Lành”, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Diễm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Thư Cho Cha”, Nguyễn Bá Nguyên, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Ngày Từ Phụ

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Lời Tâm Tình Ngày Xuân”, Đinh Lê Phương, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Năm Mới

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Cổ Nhạc: “Niềm Vui Diễm Tuyệt”, Vô Danh, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content