Đức Chúa Trời

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có sức mạnh hơn tất cả mọi lực lượng của thiên nhiên. Sức mạnh kết hợp của những trận bão, gió, sóng biền, và các lực lượng tự nhiên khác trên đất không bằng một phần nhỏ sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ sức mạnh của Ngài qua các định luật tự nhiên, mà Ngài đã thiết lập - dầu vậy Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi các định luật đó.

Tôi đã bay hàng triệu dặm, nhưng tôi nhớ trận bão dữ dội nhất mà tôi từng đối đầu. Vonette và tôi trên đường bay từ thành phố Nữu Ước đến Washington D.C, thình lình máy bay bắt đầu đảo mạnh như một con ngựa hoang dã trên vùng thảo nguyên đang muốn hất tung người đầu tiên leo lên lưng nó. Tôi có cảm tưởng như chiếc máy bay đã bị mất kiểm soát, giống một chiếc lá bị cuốn đi trong gió. Bầu trời dường như nổ tung với các tia chớp sáng lòe. Đang lúc trải qua cơn bão, Vonette và tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Jesus làm yên gió và bão. Các môn đồ đã la lên rằng: “Xin cứu chúng tôi, chúng ta đang chìm!” Vonette và tôi bắt đầu cầu nguyện “Lạy Chúa, Ngài không đánh mất uy quyền trên thiên nhiên. Chúng con xin Ngài làm yên trận bão và cứu chúng con. Mặc dầu chúng con sẵn sàng gặp Ngài bây giờ nếu Ngài muốn. Nhưng nếu Ngài vẫn còn để chúng con làm công việc nào đó trên đời nầy, chúng con xin Ngài đừng cho phép kẻ thù hủy diệt chúng con và tất cả các hành khách khác.”

Gần như ngay lập tức, tình trạng hổn loạn chấm dứt, máy bay đã lấy lại được thăng bằng và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lời cầu xin khẩn thiết của chúng tôi với Đức Chúa Trời đã biến thành lời ngợi khen và cảm tạ. Về sau chúng tôi mới biết rằng chiếc máy bay đã bị tổn thất nặng – sét đã đánh thủng một lổ trên thân máy bay – và rằng tính mạng chúng tôi thật sự đã ở trong nguy hiểm. Phải, Đức Chúa Trời chúng ta có quyền năng hơn cả trận bão lớn nhất.

Đức Chúa Trời cũng có quyền hơn tất cả những người cai trị trên đất. Các khả năng của vũ khí hạt nhân, vũ khí khoa học, và sức mạnh quân sự của các quốc gia khác có làm bạn lo sợ không ? Bạn không phải sợ. Tiên tri Êsai đã nói rằng: “Kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mây bụi rơi trên cân.” Sau khi học biết về quyền năng của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, vua Nêbucátnếtsa đã thừa nhận: “Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất, chẳng ai có thể can tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy ?”

Chúng ta không cần phải sợ bất cứ một con người nào hoặc một quốc gia nào muốn thách thức Đức Chúa Trời. Ngài vượt xa các chính thể trên đất đến nỗi họ không thể làm gì bên ngoài sức mạnh của Ngài. Không một kẻ cầm quyền nào hoặc một đội quân nào có thể làm thay đổi bất cứ chương trình gì mà Đức Chúa Trời đã định.

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 4a - ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT, THÀNH TÍN VÀ YÊU THƯƠNG

BookCover
Chương 4

ĐỨC CHÚA TRỜI CHÂN THẬT, THÀNH TÍN VÀ YÊU THƯƠNG

( The Truthfulness, Faithfulness, and Love of God)

Chúng ta đã học hỏi nhiều về sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời  để biết rằng tội nhân  không thể nào ở chung với Đức Chúa Trời thánh khiết và không thể nào thóat khỏi án phạt của Đức Chúa Trời công bình. Nhưng ngoài đức tính thánh khiết công bình của Đức Chúa Trời, có những trường hợp khẳng định cho chúng ta biết rằng người lành sẽ được thưởng và người ác sẽ bị phạt.  Làm sao ta biết có thiên đàng, hỏa ngục? Như chúng ta sẽ thấy sau đây, các đức tính chân thật, thành tín, yêu thương của Đức Chúa Trời  chứng tỏ rằng những nơi đó có thật.

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3b - SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (God’s Righteousness)

BookCover

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (God’s Righteousness)

Sự công chính biểu hiện sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thánh Khiết là bản tính của Đức Chúa Trời, nó được biểu lộ nơi sự công chính trong mối giao tiếp với con người. Sự công chính của Đức Chúa Trời có thể nói là Ngài yêu thích sự thánh khiết.  Những điểm sau đây chứng tỏ điều ấy.

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 3a

BookCover
Chương 3

ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH KHIẾT,

CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BÌNH

(The Holiness, Righteousness, and Justice of God)

 Nếu chúng ta tin quyết mình có thể tìm được một người trên thế gian không hề lỗi lầm, chắc chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được người  đó. Nếu có một người không hề lầm lỗi, chúng ta ai không muốn có một người bạn như vậy?  Nhưng chúng ta biết không thể nào có một người nào như  vậy trên đời. Diogenes, một nhà triết học Hy lạp rất nổi tiếng về chuyện ông cầm đèn đi dạo khắp đường phố kinh đô Athens giữa ban ngày để một tìm người lương thiện. Ông không bao giờ tìm được một người như vậy. Thật ra, chính Diogenes cũng đã bị lưu đày biệt xứ vị tội làm bạc giả.

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2c

BookCover

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN  NĂNG ( God is Omnipotent)

Quyền năng Đức Chúa Trời  là vô hạn và không chấp nhận bất kỳ một hạn chế hay ràng buộc nào, ngoại trừ lúc Ngài muốn. Đối với Ngài, nghĩ là làm; quyết định là thi hành. “Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao?” (Dân Số Ký 23:19).  Ngài phán điều gì thì có ngay điều ấy. Vì Ngài là toàn vẹn nên không phải thí nghiệm, thực hiện công tác một lần đủ cả, không cần phải tu chỉnh.

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2b - ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (God is Ommiscient)

BookCover

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TRI (God is Ommiscient)

Đức Chúa Trời toàn tri có nghĩa là sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời vừa chính xác, tỉ mỉ, chắc chắn, lại vừa bao  quát, rộng khắp. Những gì Ngài nói và làm đều tuyệt đối đúng và chân thật. Ngài không thể nào lầm lẫn cũng như không thể nào thất bại. Chúng ta chỉ có thể ngạc nhiên sững sờ kêu lên như Phao-lô: “Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 11:33)

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a - ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN

Ba Ngôi Thiên Chúa

BookCover

Chương 2

ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN

(The Infinitude of God)

Tác giả Thi Thiên viết “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng tôn ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được” (Thi Thiên 145:3)  Ngay cả thời đại nguyên tử với bao nhiêu kiến thức khoa học hiện nay cũng không thể nào thay đổi được sự nhìn nhận khiêm tốn đó. Kinh Thánh nêu rõ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, nhưng đặc tính nào của Ngài cũng vượt quá tầm hiểu biết của con người. Tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều toàn vẹn và vô hạn.  Trí hiểu biết hữu hạn của con người không thể nào đo lường Đức Chúa Trời được. Con người chỉ có thể đứng kinh ngạc chiêm nghiệm sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi nhìn nhận chiều hướng vô biên không thể nào hiểu thấu, chúng ta nói về sự vô hạn của Đức Chúa Trời.

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời, Ngài Là Ai?”, Ê-sai 51:12-13a, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Đức Chúa Trời Có Quên Không?


Hình minh hoạ

Nhơn ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.(Hê-bơ-rơ 8:12)

Đức Chúa Trời khao khát tha thứ cho tội nhân! Nhưng trong tâm trí của nhiều người, ý nghĩ này có vẻ quá hay, nên không có thật. Vô số bài giảng đã phát ra để thuyết phục mọi cá nhân bị mặc cảm tội lỗi giày vò, tin đây là sự thật.

Các Mỹ Đức Của Đức Chúa Trời (Chương lV Phần 6)

"Mỹ Đức" là các Đức Tánh đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Thần học thường chia các Mỹ Đức của Đức Chúa Trời ra làm bốn Mỹ Đức:

    * Đức Thánh Khiết
    * Đức Công Nghĩa
    * Đức Nhân Ái
    * Đức Thành Tín

I/. ĐỨC THÁNH KHIẾT.

   1. ĐỊNH NGHĨA

1/. Đức Thánh Khiết của Đức Chúa Trời là sự tự quyết tinh sạch trọn vẹn, tuyệt đối phân rẽ với tội lỗi và điều ác. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời khiến Ngài khác biệt rõ ràng với các thần khác, nhất là đương thời Cựu Ước:

  • Sáng. 12:1, Khảo cổ học chứng minh rằng quê hương của cha mẹ Áp-ra-ham là U-rơ (11:28; 15:7; Nêh. 9:7), cách phía Đông bờ sông Euphates hơn 15 Km, giữa Vịnh Persian (cách Vịnh 200 Km) và thành Baghdad (cách Baghdad 350 Km), vị trí của nước Ba-by-lôn (nơi xây dựng tháp Ba-bên - Sáng. 11:1-9), là một nơi đầy dẫy hình tượng, là trung tâm về Tôn giáo, nhất là thờ thần Mặt trăng (thần Sin) là tối cao, được tôn làm thần của thành U-rơ, của chiến tranh và của hòa bình. Thần nầy có vợ là một nữ thần được thờ bên ngoài thành.

Công Tác Của Đức Chúa Trời (Chương lV Phần 8)

Khi nói về công tác của Đức Chúa Trời là chúng ta nói đến hai công tác độc nhất vô nhị, ngoài Đức Chúa Trời ra không một người nào hoặc thần nào có thể thi hành được, đó là Công tác sáng tạo muôn vật và Công tác cứu rỗi loài người.

Tuy nhiên trước khi chúng ta học về hai công tác hệ trọng trên, chúng ta phải cần tìm hiểu việc chuẩn bị kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với hai công tác đó. Việc chuẩn bị kế hoạch hay trù liệu cho hai công tác đó, Thần học gọi là Nguyên Chỉ của Đức Chúa Trời.

I/. CÔNG TÁC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI  TỪ NGUYÊN CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

   1. Định nghĩa Nguyên Chỉ của Đức Chúa Trời:

Từ ngữ Nguyên chỉ có nghĩa là Ý Chỉ hay Mệnh Lệnh từ Ban Đầu.

Đức Chúa Trời Là Đấng Có Vị Cách (Chương lV, Phần 3)

Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh bày tỏ không phải như Phiếm Thần Thuyết, Đa Thần Thuyết (Những thuyết nầy cho rằng Đức Chúa Trời hòa lẫn trong vạn vật), hoặc như Duy Vật Thuyết chủ trương Đức Chúa Trời là vật chất - vật chất là Đức Chúa Trời.

Qua thiên nhiên, qua con người, qua Kinh Thánh và chính Chúa Jêsus Christ, làm chứng Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ, Ngài có VỊ CÁCH, không lẫn lộn với nhân vật nào hạy vật nào khác.

I/. ĐỊNH NGHĨA DANH TỪ VỊ CÁCH:

Danh từ VỊ CÁCH, hoặc Nhân Cách, hoặc Ngôi Vị (Personality) chỉ về Vị nào có ba yếu tố:

    * Hiểu biết (Mind)
    * Cảm tình (Emotions)
    * Ý dục (Will)

thì gọi là có Vị Cách, có Ngôi Vị.

Những Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời (Chương lV, Phần 2)

Câu hỏi được đặt ra là Con người hữu hạn có thể biết Đức Chúa Trời là Đấng Vô Hạn không?

Tiếng Việt nam rất hay khi hỏi CÓ KHÔNG hoặc khi trả lời KHÔNG CÓ. Nên câu trả lời cho câu hỏi trên là: KHÔNG và CÓ.

I/. KHÔNG THỂ BIẾT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI!

So với muôn vật, Kinh thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người là khôn ngoan hơn hết, nhưng so với Đức Chúa Trời thì loài người có đáng kể gì đâu (Êsai 2:22)

Văn hào André Maurois đã nói:

  • Loài người phải học cách bày tỏ quyền năng của mình. Quyền năng chứ không phải vạn năng.
  • Nhảy được từ mặt đất lên cung trăng, hay là lên được hỏa tinh, kim tinh, hoặc tới các sao chổi, các giải ngân hà đi nữa, kể ra cũng là rất mực tài tình và can đảm thật đấy. Nhưng so với vũ trụ thì có đáng kể gì đâu.
  • Đừng thấy cái bóng to trên vách mà cho rằng mình vĩ đại.

Luận Về Đức Chúa Trời (Chương IV)

Từ xưa đến nay, một vấn nạn luôn đến với con người và con người luôn đi tìm câu trả lời cho vấn nạn đó, ấy là:
"Có Đức Chúa Trời hay không?"

Những người theo thuyết hoài nghi thì cho rằng: "Chúng tôi không biết có Đức Chúa Trời hay không nữa". Những người theo thuyết Vô thần thì cho rằng "Không có Đức Chúa Trời hoặc Đức Chúa Trời chết rồi".

Thực tế cho thấy cách giải thích của hai lý thuyết trên không đem đến cho con người sự thỏa lòng, bằng cớ những lý thuyết đó đã lỗi thời, qua đi, lòng người vẫn muốn tìm biết:

·         Có Đức Chúa Trời hay không?
·         Đức Chúa Trời như thế nào? Có thể hiểu biêt Ngài không?
·         Đức Chúa Trời có liên quan gì với cuộc sống của con người - nói chung, và với cá nhân - nói riêng?

Vì lý do đó, chương IV này chúng ta sẽ luận về Đức Chúa Trời.

I/. NHỮNG THUYẾT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI:

Nhân Loại Nghĩ Gì Về Thượng Đế ?

Thượng Đế còn được gọi là Đấng Tạo Hóa, Ông Trời, Trời, Thiên, Thiên Chúa, Đấng Tối Thượng, Đấng Tối Cao, Đức Chúa Trời, mặc dù người Việt nam chúng ta có nhiều cách gọi khác nhau, nhưng cũng chỉ nói đến một Đấng duy nhất đã dựng nên mọi loài mọi vật trên trời, dưới đất, hữu hình và vô hình.

Dân Việt tin vào Trời. Ca dao, Tục ngữ, hoặc những câu nói trong dân gian đầy dẫy, nói lên niềm tin đó:

Trời sinh voi, sinh cỏ. Trời đánh tránh bữa ăn.
Trời sinh, Trời dưỡng. Trời kêu ai nấy dạ.
Sống nhờ Trời, chết về chầu Trời.
Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay.

Syndicate content