Chết Thay Nhân Loại

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

LỄ THƯƠNG KHÓ và TRƯNG BÀY HIỆN VẬT LIÊN HỆ ĐẾN SỰ THƯƠNG KHÓ của CHÚA JESUS

Hơn 2000 năm trước Chúa Jesus từ Thiên Đàng vinh hiển xuống trần gian để Cứu Rỗi Nhân Loại tội lỗi. Vì Tình Yêu cao cả mà Ngài đã Hy Sinh trên Thập Tự Giá chết thay cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài để con dân Chúa thoát khỏi hồ lửa đời đời trong Hỏa Ngục. Huyết của Chúa Jesus đã đổ ra để bôi xóa mọi tội lỗi cho những ai tin Ngài.

Để tưởng nhớ sự Thương Khó của Chúa jesus,  Hội Thánh Phúc Âm (Vietnamese Evangelical Church ) có tổ chức một buổi LỄ THƯƠNG KHÓ

Địa chỉ: Thánh Đường Hội Thánh số 11922 N. Houston Roselyn, Thành phố Houston, Texas 77086

Thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017 lúc 8:00 PM.

Điện Thoại: Bà Mục sư Trần Thanh Liêm 832-768-7438

Trong Chương Trình Thương Khó đặc biệt này, Hội Thánh có cuộc Triển Lãm trưng bày các di tích, hiện vật liên hệ đến chặng đường khổ nạn của Ngài lên đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá và một vở kịch ngắn tái hiện việc Chúa Jesus vác Thánh Giá với sự giám sát chặt chẽ và những lằn đòn liên tục của các tên lính La Mã áp giải Ngài với sự phụ họa nhạc phẩm Sự Thương Khó – Via Dorolosa do ca sĩ Lê Anh trình bày

Các hiện vật gồm:

1, Thập tự giá dài 8 feet

2, Gươm mà sứ đồ cắt đứt đứt tai 1 tên lính

3, Roi, Gậy đánh đập Chúa Jesus

4, Giáo mà chúa Jesus bi đâm vào hông

5, Mão gai Chúa jesus đội

6, Vải Điều Chúa Jesus mang

Vì Sao Chúa Jesus Chịu Chết?

Nếu bạn hỏi vì sao Chúa chịu chết?
1. Cơ Đốc nhân tiểu học đáp:-- Để đền bồi các tội lỗi của tín nhân -1 Cor. 15:3
2. Cơ Đốc nhân trung học đáp: --Để diệt trừ và phế thải sa tan. Heb. 2:14-
3. Cơ Đốc nhân đại học đáp:
- Để mua vạn vật và đem vũ trụ hòa lại với Đức Chúa Trời. Col. 1:20, Heb. 2:9

J.S. Bach: Sự Thống Khổ của Chúa theo Phúc Âm Giăng

Tác phẩm: Sự Thống Khổ của Chúa theo Phúc Âm Giăng
Nguyên tác: The Passion According to John (1724)
Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trình bày: Ban Hợp Xướng và Hội Yêu Nhạc Bach tại Nhật (2000)
Nhạc trưởng: Masaaki Suzuki
Midori Suzuki: soprano; Robin Blaze: countertenor; Gerd Türk: tenor; Chiyuki Urano: bass baritone, Stephan MacLeod: bass.

 

Khái Quát

Johannes-Passion là một tác phẩm thánh nhạc do  Johann Sebastian Bach (1685-1750), một nhạc sĩ người Đức, sáng tác.  Nội dung của tác phẩm trình bày sự hy sinh của Đức Chúa Jesus theo ký thuật của Phúc Âm Giăng.  Tựa đề của tác phẩm được dịch sang tiếng Việt là Sự Thống Khổ Của Chúa Theo Phúc Âm Giăng. 

AI LÀ NGƯỜI ĐÓNG ĐINH CHÚA LẦN NỮA?

Xin xem bài dưới đây:

Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Kinh Thánh: Giăng 19:17-27
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 
Chúa Chịu Ðóng Ðịnh
(Mat 27:33-44; Mác 15:22-32; Lu 23:33-43)

17. Ngài vác thập tự giá của mình đến nơi gọi là Ðồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.  18. Tại đó họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Có hai người khác cũng bị đóng đinh vào cây thập tự như Ngài; một người bên nầy và một người bên kia, còn Ðức Chúa Jesus ở chính giữa.

19. Phi-lát sai người làm một tấm bảng và gắn vào đầu thập tự giá. Tấm bảng ghi rằng, “JESUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO-THÁI.”

Phim Chúa Giêsus Chịu Thương Khó qua Youtube

Để nhớ lại sự Thương Khó của Chúa Giêsus đã chết thế cho nhân loại tội lỗi, xin vào links của  Youtube Video Clips dưới đây để xem:

Thập Tự Giá và Thánh Giá

Trong văn, thơ, nhạc của người tin Chúa chúng ta thường thấy danh từ “thánh giá” được dùng để gọi cây thập tự của Đức Chúa Jesus Christ, là cây thập tự mà trên đó, Đức Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh. Chữ “thánh,” trong danh từ “thánh giá” được dùng để gọi cây thập tự của Chúa, có nghĩa là “thiêng liêng, thánh khiết.” Và như vậy, người gọi thập tự giá của Chúa là “thánh giá,” có ý tôn thánh cây thập tự đó. Cách gọi như vậy có đúng hay không? Con dân Chúa có nên tôn thánh cây thập tự của Chúa hay không?

Những người ưa chuộng việc gọi cây thập tự của Chúa là “thánh giá” lý luận rằng: Vì thân thể thánh của Chúa bị đóng đinh trên đó, máu thánh của Chúa đã tuôn chảy trên đó, cho nên, cây thập tự ấy đã trở nên thiêng liêng, thánh khiết. Nếu lý luận như vậy thì những ngọn roi mà lính La-mã dùng để đánh Chúa, những sợi dây thừng dùng để trói tay Chúa, những vòng gai được bện làm mão gai đội trên đầu Chúa, cây giáo được dùng để đâm vào hông Chúa, những mãnh vải liệm thân xác Chúa, ngôi mộ thân xác Chúa được an táng, và ngay cả những nơi nào mà máu thánh của Chúa nhỏ xuống: từ trong pháp đình là nơi Chúa bị đánh cho đến dọc con đường từ thành Giê-ru-sa-lem dẫn lên đồi Gô-gô-tha, và vùng đất dưới chân thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha… đều trở nên thánh vật hết!

Hình Phạt Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá

Theo bộ Bách Khoa Từ Điển Anh thì thập tự giá là một hình cụ được dùng để xử tử phạm nhân từ thời xa xưa. Vào khoảng năm 519 TCN, Vua Đa-ri-út Đệ Nhất của Đế Quốc Phe-rơ-sơ đã ra lệnh đóng đinh 3,000 người không cùng chung quan điểm về chính trị với ông vào thập tự giá tại Ba-by-lôn.

Cách xử tử này được lưu truyền đến Đế Quốc Hy-lạp, rồi Đế Quốc La-mã. Đến cuối thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, thì hình phạt bị đóng đinh trên thập tự giá trong Đế Quốc La-mã chỉ dành riêng cho những nô lệ và những tội nhân không có quốc tịch La-mã, trừ khi là tội phản quốc.

Thập Tự Giá của Đấng Christ

Qua lịch sử, chúng ta biết rằng, thập tự giá là hình cụ các Đế Quốc Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, và La-mã thời cổ dùng để xử tử hình những kẻ phạm trọng tội theo luật pháp của họ. Qua Thánh Kinh, chúng ta biết rằng, thập tự giá cũng chính là hình cụ Đức Chúa Trời dùng để hình phạt tội lỗi của tất cả những ai vi phạm luật pháp của Ngài.

Vì thế, khi Thiên Chúa Ngôi Con nhập thế làm người, mang chức vụ Christ, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại thì thập tự giá của Ngài bao gồm ý nghĩa của sự:

  • Tội lỗi bị Đức Chúa Trời hình phạt trong xác thịt: thân thể tội nhân bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị lột trần truồng, bị đóng đinh, bị giáo đâm, bị chết và bị chôn trong lòng đất.

CON ĐƯỜNG THẬP TỰ PHONG PHÚ

 

Mathio 16:24, “Đoạn, Jêsus phán cùng môn đồ rằng: "Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy từ chối mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.”

Đối với chúng ta, mang vác thập tự giá là ở dưới sự giết chết của sự chết Đấng Christ để chấm dứt bản ngã, sự sống thiên nhiên và người cũ của chúng ta.

1.Thập giá nặng trĩu, Chúa càng gần bên,

Không có đau khổ Christ chẳng thành hình;

CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

I/. CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH CỜ:

Sáng. 3:15, Ta sẽ làm

Có những người nói về cái chết: Có những người chết vì hoạn nạn, Có những người chết vì tai nạn, Có những người chết vì tuổi già…

Nói chung, như Kinh Thánh khẳng định: Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét (Hêb. 9:27). Hoặc nói như vua Đa-vít đã trối lại với con mình là Salômôn: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian…(I Vua 2:1-2)

Nói như thế, từ các Danh nhân Giáo chủ, vua quan, đến một người dân bình thường, giai cấp thấp hèn nhất cũng đều phải chết, và hầu hết đều là những Cái Chết KHÔNG Được Báo Trước.

Tôi nói ‘hầu hết’ là vì có những cái chết được báo trước bằng cách nào đó, có thể là một cảm nhận của người sắp chết vì tuổi già sức yếu, hoặc vì những cảnh báo bên ngoài, như:

Tổng thống Abraham Lincoln sau chiến thắng cuộc nội chiến giải phóng nô lệ, đã được dự báo là sẽ chết do ám sát. Và Tổng thống đã bị ám sát chết, cũng có người cái chết được báo trước một thời gian ngắn, qua những lời hăm dọa hay dấu hiệu nào đó, kể cả ám sát.v.v.

Tuy nhiên kỳ diệu thay, cái chết của Chúa Jêsus Christ là Cái Chết Được Báo Trước ngay từ lúc Tổ phụ loài người chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen – Sáng thế ký 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.

Tại Sao Chúa Giê-xu Chết?

Tại sao Chúa Giê-xu chết? Đây là câu hỏi đã được đặt ra nhiều lần. Một số lý thuyết có từ lâu đã được đưa ra để trả lời cho câu hỏi nầy. Những lý thuyết đó gồm có thuyết thiện thắng ác, thuyết trả nợ, thuyết làm gương hay gương mẫu.

Những người theo thuyết thiện thắng ác cho rằng qua sự giáng sinh, sự chết và sự sống lại, Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ và cứu nhân loại khỏi tội lỗi gian ác. Thuyết trả nợ thì dạy rằng tội lỗi đã tạo một món nợ quá lớn con người không thể nào trả nổi nên Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người trong Chúa Giê-xu để trả món nợ đó cho chúng ta. Lý thuyết thứ ba về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu là thuyết cho rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết để nêu gương tốt cho chúng ta để chúng ta cũng bắt chước sống yêu thương, tha thứ giống như Chúa.

Adventistas: Video Canto: Por la via dolorosa - Nhạc Phim Thương Khó Via Dolorosa

Trong những ngày kỷ niệm Chúa Jêsus xuống trần gian ô tội này để chết thay cho toàn thể nhân loại. Webnuoctroi.com xin giới thiệu qúy tôi tớ và con cái Chúa một vài video nhạc về sự Thương Khó của Chúa Jêsus được chiếu trên Youtube

Để xem các Video Nhạc về sự Thương Khó của Chúa Jêsus, xin bấm vào các link dưới đây:

Adventistas:: Video Canto: Por la via dolorosa 

Nhìn Lên Gô-Gô-Tha

Bun nào hơn bun Chúa tôi

 

Khnào hơn khtrên đồi Gô-tha?

Chuyện Tình Chim Tiểu Yến Tử

 

Một tờ báo tại Pháp sau khi mua lại và đăng tải những bức ảnh cảm động về tình yêu sinh tử của một đôi Tiểu Yến Tử đã tiêu thụ hết sạch lượng báo xuất bản trong thời gian ngắn nhất.

Sự Chết Của Chúa Jêsus

 

Philíp 2:5-11: "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây Thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêxu, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêxu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha".

Đấng Cứu Thế Duy Nhất

Bài Giảng Trên Đài Truyền Hình Nhân Mùa Giáng Sinh 2009

Mục sư Elijah Nghiêm Hà Lộc

Caâu goác : Naày vì sao ta ñaõ sanh ,vaø vì sao ta ñaõ giaùng theá : AÁy laø ñeå laøm chöùng cho leõ thaät . Heã ai thuoäc veà leõ thaät thì nghe tieáng ta
Giaêng 18 : 37

Ñeà taøi

Đấng Giáng Sinh

         

Một lần nữa, mùa Giáng Sinh lại về với chúng ta. Dầu đang ở đâu, đang ở trong tâm trạng hay hoàn cảnh nào, xin chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ rằng vào lúc này trên khắp thế giới, hàng bao nhiêu triệu người khác đang hân hoan giữ lễ Giáng Sinh trong một hình thức nào đó - trong những ngôi thánh đường uy nghi ở thành phố lớn, trong các nhà nguyện thô sơ tại các làng mạc Phi châu, hay thầm lặng trong các buôn làng hẻo lành vùng cao nguyên nước ta.

Syndicate content