Bài Chia Sẻ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Khi Chúa Ra Tay

Từ bài giảng luận “Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ (2)”

CN March 05, 2017- Hội Thánh North Hollywood

Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. (1 Sa-mu-ên 17:47)

[ đọc 1 Sa-mu-ên 17 ]

Trong bài giảng luận tuần này, có một câu đố chưa được trả lời, từ sự kiện Da-vít chọn cho mình khí cụ để ra chiến đấu với tên khổng lồ Gô-li-át của Phi-li-tin: “cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-tin” (câu 40)

Câu hỏi là: ”tại sao lại năm (5)?” .

Tôi lại phải nhờ đến interrnet và có câu trả lời như sau:”NĂM HÒN ĐÁ: THÀNH CÔNG CỦA DAVID/Trích bài giảng của Mục sư Ellis Orozco/I Samuên 16-17” với nội dung xin tóm lược sau đây:

Năm hòn đá nhân cách bóng láng. Đức Chúa Trời qua thời gian đã kiến thiết các nhân cách nầy nơi Đa-vít:

1. TÍNH KIÊN ĐỊNH
2. TIN QUYẾT
3. CAN ĐẢM
4. TUYÊN XƯNG
5. TÁN DƯƠNG
(http://bigichuyende.blogspot.com/2012/11/i-samuen-16-17-5-hon-thanh-cong...)

Làm Thế Nào Để Kết Nối Với Thánh Linh

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Đó là công việc của Thánh Linh làm sản sinh trong bạn đức tính giống như Đấng Christ.

Thách Thức Cá Nhân

Để tôi chia sẻ với bạn một vài gánh nặng tôi phải vứt bỏ trong cuộc đua của cá nhân tôi. Khi tôi lớn lên, tôi nhận biết tầm quan trọng của người cha và người chồng lo liệu cho gia đình mình. Cha tôi là tấm gương tuyệt vời về điều này, dạy chúng tôi tiết kiệm từng đồng. Vai trò của người chồng và người cha tạo ra một gia đình ổn định, an ninh đã gieo vào tôi lúc còn nhỏ. Tôi muốn trở thành một phi công, nhưng cha tôi không khuyến khích nghề này vì vào thời đó làm phi công không phải là cái nghề ổn định. Cha tôi hướng tôi đến một cái nghề ổn định hơn. Tôi học nghề kỷ sư vào năm 1981 và có được một chỗ làm tại Rockwell International.

Là kỷ sư cao cấp, tôi được trả lương rất hậu. Tôi cảm thấy hài lòng vì lo được cho vợ tôi. Tôi đã theo gương của cha tôi mà tôi học được lúc còn trẻ. Tuy nhiên, tôi tranh chiến trong lòng; tôi cảm nhận sự kêu gọi cháy bỏng để bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Chuyện này xảy ra cho tôi vài năm, nhưng tôi thấy thu nhập của một mục sư không đủ lo cho vợ con tôi.

Tôi biết được từ một đồng nghiệp rằng công ty sẽ trả lương rất cao nếu nhân viên nào chịu ra nước ngoài làm việc, đặc biệt tại Trung đông. Nên tôi muốn đến gặp người quản lý nhân sự và tìm hiểu về việc chuyển sang làm việc tại Saudi Arabia. Vợ tôi và tôi tính toán rằng chúng tôi ráng sống vài năm ở đó, để dành tiền dư, quay về Mỹ sống, có tiền mặt mua căn nhà đẹp, rồi sau đó đi hầu việc Chúa.

Có một vấn đề : kế hoạch của chúng tôi đều dựa trên khả năng của chúng tôi.

Thờ Lãnh Tụ

 

 

 

 

 

 

 

Người Việt Nam đã có tục thờ lãnh tụ từ lâu đời, như thờ Vua Hùng, Vua Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng hoặc Đức Trần Hưng Đạo, v.v. Từ lòng biết ơn, ngưỡng mộ những vị anh hùng anh thư của dân tộc, là những người có công với đất nước Việt Nam, tới việc thờ phượng họ là một bước khó tránh được cho một dân tộc không biết đến Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy xuất hiện ở Việt Nam có một tín ngưỡng mới; đó là thờ Hồ Chí Minh. 

Đây là một vấn đề nhạy cảm. Trong sự khôn ngoan của riêng mình, loài người dạy rằng có hai vấn đề không nên bàn tới. Đó là chính trị và tôn giáo, vì hai vấn đề này gây ra tranh cãi. Riêng về tín ngưỡng Hồ Chí Minh, là sự kết hợp của cả hai lãnh vực chính trị và tôn giáo, thì nó lại càng không nên được bàn tới nữa, theo lời dạy của nhiều người. Đối với những người "thánh", chính trị là một lãnh vực họ không muốn dính dáng vào vì chẳng những nó gây ra tranh cãi nhưng nó còn là là một điều "dơ dáy" mà người "thánh sạch" cần phải tránh xa.

Nhưng, điều dơ dáy chính là tội lỗi chứ không phải là chính trị. Thánh Kinh dạy rằng biết có Đấng Tạo Hóa mà không thờ phượng Người, lại đi thờ phượng một vật thể (như thờ tinh tú, mặt trăng mặt trời, hay ngay cả cây thánh giá, hình Ma-ri, hình Giu-xe, hay hình tượng Giê-su), hay một con vật có thật (như thờ cọp), hay con vật tưởng tuợng (như con rồng), hay thờ người ta (như thờ những anh hùng anh thư nói trên) là có tội. Tội lỗi có thể thuộc phạm trù cá nhân, hay thuộc phạm trù cả một dân tộc. Tội lỗi cá nhân được đa số biết đến theo một mức độ nào đó. Nhưng tội lỗi dân tộc như tội thờ Hồ Chí Minh thì ít người nói đến vì sợ dính đến chuyện "chính trị". 

Một cá nhân phạm tội sẽ lãnh hậu quả về tội của mình, như giết người phải đền mạng. Về hậu quả do tội lỗi dân tộc, Thánh Kinh có dặy như sau: "Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any nation" (Dịch là: "Sự công chính nâng cao một quốc gia, nhưng tội lỗi là một sự nhục nhã cho bất cứ một dân tộc nào" (Châm ngôn 14.34). Câu Thánh Kinh trên áp dụng rất sát cho người Việt Nam: cả một dân tộc phải chịu nhục nhã trăm bề vì tội lỗi của mình. Hậu quả cốt lõi nhất là người Việt thiếu khả năng phân biệt chân và giả, thiện và ác như đã có bàn tới trong bài " "Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn" ".

Tội lỗi nằm trong tư tưởng của một người, đi ra tới phòng the, phòng khách của một gia đình, ra tới sở làm của một người và thấm nhập vào xã hội của một dân tộc. Thánh Kinh phơi bày mọi hình thức của tội lỗi ra ánh sáng. Không có tội lỗi nào là không bàn được vì nó có vẻ dính tới chính trị.

Tin Lành Cứu Rỗi

Từ bài giảng luận “Tin Lành Cứu Rỗi

Chẳng Chuyển Dời

Ê-sai 54:10, “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.”

Sách Ê-sai có 66 chương và được xem là quyển Kinh Thánh thu nhỏ vì nó có số chương bằng với số sách trong Kinh Thánh; và chia ra 2 phần lớn: 39 chương đầu nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời, và 27 chương sau nói về sự cứu rỗi của Ngài. Tên Ê-sai có nghĩa là “Chúa là sự cứu rỗi” và Ê-sai cũng là tiên tri nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi người. Hai chủ đề này luôn đi đôi với nhau trong suốt Kinh Thánh - Nếu chúng ta không được cứu, thì sẽ phải bị phán xét. Lời tiên tri Ê-sai xưng nhận rằng, có một Đức Chúa Trời, Đấng thấu rõ tương lai và l àĐấng bày tỏ một phần trong kế họach của Ngài cho các nhà tiên tri. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để phán những lời cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về sự gian ác của họ sẽ bị phán xét, và nhờ ân điển của Ngài trong tương lai sẽ có một Đấng Cứu Rỗi cho cả người Do Thái và người ngoại bang. Sách này là sách thứ nhì trong Cựu Ước mà được trích nhiều trong Tân Ước (sau sách Thi-thiên).

Ê-sai 54 gồm những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế sẽ đến để khôi phục lại vương quốc Giê-ru-sa-lem, sẽ có diện tích vô biên, và vinh quang vô tận. Từ câu 1 đến 3 là lời hứa về dân số sẽ gia tăng vô số; từ câu 4 đến 10 là lời hứa về tình yêu vĩnh hằng của Chúa đối với dân sự; phần còn lại, từ câu 11 đế 17, nói về tương lai của Giê-ru-sa-lem. Trong câu 9, Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài đối với nhà Nô-ê, và Ngài sẽ giữ lời hứa như vậy đối với dân sự, Chúa nói, “Điều đó cũng như nước lụt về đời Nô-ê, như khi ta thề rằng nước lụt của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa; thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa, và cũng không trách phạt ngươi” (Ê-sai 54:9). Tiếp theo trong câu 10, Chúa nhắc đến một tạo vật thiên nhiên rất khó chuyển dời, là núi, để so sánh với lòng nhân từ và lời giao ước của Ngài không thay đổi hay chuyển dời được. Những ngọn núi vĩ đại đôi khi bị lay động và sụp đổ bởi những cơn động đất và lũ lụt lớn; nhưng những lời hứa và giao ước của Đức Chúa Trời không bao giờ bị mất đi vì những sự kiện nào đó. “Ngày đó” sẽ đến, khi đó tất cả những ngọn núi sẽ huỷ diệt, những ngọn đồi sẽ bị dời đổi, không những trên đỉnh của nó bị tàn phá, như khi nước lụt thời Nô-ê bao phủ, mà chân núi, rễ gốc của chúng cũng bị hư mất; bởi vì khi Chúa trở lại thì thế gian và mọi việc của nó đều bị hủy diệt; nhưng ngược lại, lời hứa và giao ước giữa Chúa và con dân Ngài sẽ vẫn còn lại đời đời cho những người theo Chúa. Khi bạn bè, gia đình, người thân không giữ lời hứa với chúng ta, thì Chúa vẫn giữa lời hứa Ngài cho chúng ta! Tình yêu của Chúa là hằng hữu, sự nhân từ Chúa còn lại đời đời, “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 107:1). Không có điều gì có thể làm mất đi tình yêu của Chúa với chúng ta, như sứ đồ Phao-lô vững tin tuyên bố rằng, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

Ê-sai 54:10 là một lời hứa chắc chắn, lời an ủi, là sức mạnh giúp cho chúng ta vững tin nơi Chúa, là Đấng có lòng nhân từ không thay đổi, Đấng luôn giữ giao ước với chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta cho đến chết. Không có ai hay quyền lực nào có thể đánh mất tình yêu, lòng nhân từ, và những lời hứa của Ngài cho chúng ta! Cảm tạ Chúa vì lòng thương xót, nhân từ vô bờ bến, mà Ngài đã đến thế gian để chết cho tội lỗi của chúng ta! Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn nhớ đến tình yêu, lòng nhân từ, lời hứa của Ngài mà sống biết ơn và vững tin nơi Ngài, yêu thương tất cả, và chia sẻ Tin Lành đến những người chưa biết Chúa! A-men!


Dầu cho đồi núi, chuyển dời đi,
Nhưng Chúa không hề, chuyển đổi gì,
Giao ước bình an, còn vững mãi,
Lòng nhân từ Chúa, chẳng thay chi!
Tôn cao Danh Thánh, Cha thương xót,
Hằng hữu y nguyên, Đấng trị vì,
Phước hạnh cho ai, luôn có Chúa,
Vì Ngài bảo vệ, chẳng lo chi!

Lời Chúa Mở Khóa Tiềm Năng Của Bạn

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31b-32).

Thật sự, bạn không thể biết rõ tất cả tiềm năng của bạn. Chỉ có người sáng tạo ra bạn mới có thể hiểu rõ. Chỉ có Chúa, Đấng đã tạo ra bạn, biết tất cả khả năng ẩn chứa trong bạn. Cha mẹ của bạn , vợ hoặc chồng, bạn bè, người chủ của bạn - họ chỉ có một cái nhìn thoáng qua về tiềm năng của bạn.

Chỉ có Chúa mới biết những gì bạn đang thực sự có khả năng làm và ai là người bạn có khả năng để trở thành.

Thiên Sứ (Phần 1)

Các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời là những sứ giả vô hình thực thi lời cầu nguyện của bạn. Kinh Thánh dạy rằng số các thiên sứ của Đức Chúa Trời vượt xa số lượng loài người (Hê 12:22). Là thọ tạo của Đức Chúa Trời, trách nhiệm chính của họ là thờ phượng và hầu việc Đấng Christ (Hê 1:6-7). Kế đến, họ được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ giúp việc “những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi” (Hê 1:14). Thiên sứ quan tâm sâu sắc mọi điều liên quan đến chúng ta vì chúng ta quan trọng đối với Đấng Christ. Chúng ta là Hội thánh Ngài – nàng dâu của Ngài.

Cách Thiên Sứ Giúp Đáp Lời Cầu Nguyện.

Kinh thánh ghi lại cách Đức Chúa Trời đã dùng các thiên sứ Ngài để giúp đáp lời cầu nguyện của nhiều vĩ nhân. Khi Ápraham cầu thay cho cháu mình là Lót sống ở thành ngoại bang Sôđôm, Đức Chúa Trời đã sai các thiên sứ giải cứu Lót trước khi hủy diệt thành ấy (Sáng 19). Chắc chắn, Giacốp đã cầu nguyện thiết tha khi ông chạy trốn ông gia mình là Laban, vì Chúa bảo ông trở về giữa vòng bà con mình (Sáng 31:3, 11-12) và sai các thiên sứ bảo vệ ông (Sáng 32:1-2). Khi chạy trốn khỏi Giêbabên, Êli cầu nguyện trong tuyệt vọng, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ngài hai lần đến chu cấp lương thực cho ông (I Vua 19:5,7). Khi các thế lực thù nghịch vây hãm Êlisê, Đức Chúa Trời đã sai vô số thiên sứ bảo vệ ông (II Vua 6:17).

Khi Êxêchia và Êsai cầu nguyện than khóc với Chúa, Ngài đã sai một thiên sứ đến giải cứu thành Giêrusalem khỏi quân thù mình (II Sử 32:20-21). Sau khi Đaniên - chiến sĩ cầu nguyện, bị ném vào hang sư tử, ông đã làm chứng rằng : “Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài và bịt miệng các sư tử (Đa 6:22). Khi ông tìm hiểu khải tượng, Ngài sai thiên sứ Gapriên đến giải nghĩa cho ông (8:15-16). Ông tiếp tục cầu nguyện, kiêng ăn và Chúa lại sai thiên sứ Gapriên đến với ông (9:3, 20-23). Một lần kia, Đaniên trải qua 3 tuần cầu nguyện và kiêng ăn một phần thì thiên sứ Gapriên hiện ra và báo tin Thiên sứ trưởng Micaên đã giúp mình đem đến câu trả lời của Chúa, dù đã bị ma quỷ quyết liệt chống đối (10:2,13). Khi tiên tri Xachari thấy khải tượng và cầu nguyện thì Chúa sai thiên sứ đáp lời ông xin (Xa 1:8-9).

Thời Tân Ước Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ hiện đến với Xachari, cha của Giăng Báptít, báo tin lời cầu xin một con trai của ông đã được nhậm (Lu 1:11-13). Thiên sứ đã báo tin Chúa phục sinh cho các bà đến viếng mộ Ngài (Mat 25:8). Hai thiên sứ đã nói với các môn đồ khi Chúa Jêsus thăng thiên (Công 1:10-11). Khi các sứ đồ bị Thầy tế lễ cả bắt, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến mở cửa ngục và bảo họ đi ra rao giảng Tin lành (Công 5:19-20). Trong cuộc phục hưng tại Samari, một thiên sứ đã bảo Philíp đi về phía nam trên đường Gaxa, để gặp và làm chứng cho hoạn quan Êthiôpi (Công 8:26). Chắc chắn, thiên sứ cũng đã đem ông đi cách siêu nhiên từ chỗ đó đến các vùng truyền giáo khác (c. 39-40).

Khi Hội thánh cầu nguyện cho Phierơ lúc ông bị giam trong ngục, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến mở cửa ngục và dẫn ông ra ngoài (Công 12:5-10). Khi Hội thánh tiếp tục cầu nguyện, Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến hủy phá kẻ bắt bớ họ là vua Hêrốt (Công 12:17-24). Suốt cơn bão bi thảm và dai dẳng ở Địa Trung Hải khi Phaolô và những người cùng tàu sắp mất mạng, thì Chúa sai thiên sứ đến xác quyết Ngài đáp lời cầu nguyện của ông - mọi người trên tàu đều được cứu thoát (Công 27:23-24). Không nghi ngờ gì, sự trợ giúp của thiên sứ đã góp phần tích cực trong việc đem tất cả bọn họ sống sót vào bờ. Khi sứ đồ Giăng cầu nguyện lúc bị đày trên đảo Bátmô, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đến ban cho ông sự hiện thấy được chép trong Sách Khải Huyền (Khải 1:1).

Quả thật qua suốt các thời kỳ trong Kinh thánh, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã năng động hơn nhiều so với sự hiểu biết của chúng ta. Chúa Jêsus cũng nhận được sự vừa giúp của thiên sứ. Chúng ta biết rằng có ít nhất hai lần khi Ngài cầu nguyện, các thiên sứ đã đến thêm sức và giúp đỡ Ngài (Mat 4:11; Lu 22:43). Kinh thánh muốn nói rằng các thiên sứ ngày nay cũng năng động như thế.

Chúng Ta Quan Trọng Đối Với Các Thiên Sứ.

Đưa Tay Đụng Chúa

(Touch Jesus)

Luca 8:43-48

“Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài; vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. 41 Có người cai nhà hội tên là Giai-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Jêsus, xin Ngài vào nhà mình. 42 Vì người có con gái một, mười hai tuổi, gần chết. Khi Đức Chúa Jêsus đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. 43 Bấy giờ, có một người đàn bà đau bịnh mất huyết mười hai năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được, 44 đến đằng sau Ngài rờ trôn áo; tức thì huyết cầm lại. 45 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ai sờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. 46 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. 47 Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao. 48 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an.” (Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. 41 Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus’ feet, pleading with him to come to his house 42 because his only daughter, a girl of about twelve, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. 43 And a woman was there who had been subject to bleeding for twelve years, but no one could heal her. 44 She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. 45 “Who touched me?” Jesus asked. When they all denied it, Peter said, “Master, the people are crowding and pressing against you.” 46 But Jesus said, “Someone touched me; I know that power has gone out from me.” 47 Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. 48 Then he said to her, “Daughter, your faith has healed you. Go in peace.”)

 

# Mathiơ 9:20-22 - “Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. 21 Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành. 22 Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.” (Just then a woman who had been subject to bleeding for twelve years came up behind him and touched the edge of his cloak. 21 She said to herself, “If I only touch his cloak, I will be healed.” 22 Jesus turned and saw her. “Take heart, daughter,” he said, “your faith has healed you.” And the woman was healed at that moment.)

# Mark 5:25-34“Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, 26 bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. 27 Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. 28 Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. 29 Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. 30 Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? 31 Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? 32 Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. 33 Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.” (And a woman was there who had been subject to bleeding for twelve years. 26 She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better she grew worse. 27 When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, 28 because she thought, “If I just touch his clothes, I will be healed.” 29 Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. 30 At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, “Who touched my clothes?” 31 “You see the people crowding against you,” his disciples answered, “and yet you can ask, ‘Who touched me?’” 32 But Jesus kept looking around to see who had done it. 33 Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. 34 He said to her, “Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.”)

 

 

I. Life Suffering

 

> Have you experienced a shameful scar or confronted with a dead-end problem in your life? (Trong cuộc sống bạn có bao giờ đối diện với một sự xấu hổ, nỗi khó khăn, một căn bệnh nào đó đến nỗi phải bó tay chịu trận chưa? Và bạn đã làm gì?)

> During Jesus’ time, people had diseases such as leprosy faced a physical shame and there is no cure for them. (Ngày xưa những ai mắc phải bịnh cùi bịnh hủi thì là một điều xấu hổ phải đối diện với, vì vào thời điểm đó nhiều căn bệnh chưa có phương cách chữa trị.)

Cách Chúa Dùng

Từ bài giảng luận “Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Phần 2/Người Được Chúa Dùng)

CN Feb 12, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài (1 Sam 13:14 Bản TTHĐ)

Lời Chúa Cho Bạn Một Khởi Đầu Mới

“Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta “ (Gia-cơ 1:18a)

Đức Chúa Trời muốn sử dụng Lời của Ngài để cung cấp cho bạn một khởi đầu mới trong cuộc sống.

Một Tấm Gương Tin Kính

ĐỨC CHÚA TRỜI hiện có và đã có nhiều Mục sư, Truyền đạo tận tụy, chuyên cần cầu nguyện, - tức là những người mà trong cuộc đời họ, cầu nguyện là một sức lực mạnh mẽ, rõ rệt và kiểm soát mọi sự. Thế giới đã cảm thấy quyền năng của họ, Đức Chúa Trời nhận biết và xem trọng quyền năng của họ, sự nghiệp của Đức Chúa Trời đã phát triển mạnh mẽ và mau chóng bởi lời cầu nguyện của họ; sự thánh khiết đã chói lòa trong tâm tính họ với hào quang tỏa sáng của Đức Chúa Trời.

THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH

Hồ Galilê

 

Kinh Thánh Tin Lành Ma-thi-ơ 1: 18-25
“Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh”. Ma-thi-ơ 1: 20.

ĐI QUA NGÀY MƯA BÃO

Nguyễn Thiên Quốc

ĐÓN ÁNH BÌNH MINH

Ngân Võ

NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI - Kiều Nga

Xin lắng nghe tâm sự sau đây:

ĐẾM MÙA ĐÔNG

Kim Hân

 
Sorry! Đang thụ hưởng hương thơm mùa xuân, đang ngắm hoa ngắm đất trời dòng người trôi xuôi... Thưởng thức hương vị các món ăn cổ truyền nào là bánh tét, dưa hành củ kiệu, thịt kho nước dừa còn hung trên đầu mũi. Dừa, đu đủ, xoài, khóm, dưa hấu sờ sờ trước mắt. Mâm ngũ quả sắc màu ngào ngạt. Lan cúc mai ôm trọn ngôi nhà.

QUYẾT ĐỊNH THUỘC VỀ BẠN

Ngân Võ 

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...

CHỊ EM NHÀ MA

Kim Hân

Nhìn Xem Người Trọn Vẹn

“Hãy chăm chú người trọn vẹn, và nhìn xem người ngay thẳng; Vì cuối cùng người hòa bình có phước.” - Thi-thiên 37:37

Thánh Kinh Lược Khảo của Henry H. Halley, ông nói về Thi-thiên 37 như sau, “Ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Ðây là một trong những Thi Thiên được quí mến hơn hết. Ða-vít luôn luôn bối rối vì cớ ưu thế của tội ác, nhưng ở đây, ông bày tỏ triết lý của mình để sống giữa những kẻ ghét Ðức Chúa Trời cùng các sự vật mà ông ưa thích: Ấy là hãy làm lành, tin cậy Ðức Chúa Trời và chớ lo phiền.” Thi Thiên này làm chúng ta nhớ đến lời Đức Chúa Giê-xu nói với các môn-đồ Ngài rằng, “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (Giăng 15:19) ; và như sứ đồ Phao-lô đã khuyên những tín hữu tại Phi-líp nên sống theo ý Chúa,
“hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).

Thi-thiên 37 có 40 câu, bắt đầu trong câu 1, vua Đa-vít khuyên chúng ta, “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác” và tiếp trong câu 2, ông cho chúng ta biết lý do tại sao, đó là “vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh.” Kẻ ác rồi sẽ chẳng còn vì Chúa biết rõ và sẽ phán xét họ theo thời điểm của Ngài, chúng ta không cần phải bận tâm hay buồn phiền về họ. Ngược lại, trong câu 37 khuyên chúng ta nên chú ý “người trọn vẹn”, “người ngay thẳng”, “người hòa bình”, vì đó là những người sẽ được phước, sẽ được sống đời với Chúa, “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (Thi-thiên 1:3). “Người trọn vẹn” là người sống theo Lời Chúa, làm theo ý Ngài, làm lành lánh dữ, không theo mưu kẻ ác, nhưng luôn vững tin chờ đợi Chúa trả lời và giúp đỡ; và họ sẽ được phước. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa nhiều lần khi ông bị vua Sau-lơ tìm giết, cũng như chính con trai ông muốn giết ông để chiếm ngôi vua…, nhưng ông luôn tìm cầu ý Chúa và sự giải cứu của Ngài, và Chúa đã cứu ông khỏi mọi tai họa và ban phước cho ông cũng như gia tộc ông, để làm tổ phụ của Đấng Cứu Thế Giê-xu!

Thi-thiên 37:37 là một cách giúp chúng ta vững tin nơi Chúa, đó là “chăm chú, nhìn xem người trọn vẹn”, để chúng ta thấy được những phước hạnh mà người trọn vẹn đã nhận được từ Chúa, và điều này khích lệ chúng ta luôn nương cậy nơi Chúa! Một người trọn vẹn thật, mà chúng ta luôn có thể chăm chú nhìn, chính là Đức Chúa Giê-xu, như tác giả thư Hê-bơ-rơ khuyên rằng, “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúng ta cũng “hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào” (Thi-thiên 46:8). Còn đối với kẻ ác, thì chúng ta không nên phiền lòng vì cớ họ làm ác, nhưng chúng ta nên cầu xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương đối với họ để chúng ta cầu nguyện cho họ sớm ăn năn tội, và trở về tin nhận Ngài! Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp chúng con luôn tập trung mắt nhìn xem những việc làm kỳ diệu của Ngài, nhìn xem Chúa Giê-xu đã làm gì, và luôn vui thỏa, trông đợi Chúa trong mọi việc! Xin Ngài cho chúng con có tình yêu thương tha nhân, để chúng con cầu nguyện cho những người còn xa Chúa, xin cho họ sớm biết ăn năn và trở về với Ngài! A-men!


Hãy nên chăm chú nhìn xem,
Vào người trọn vẹn, được thêm phước nhiều,
Trải qua gian khổ đủ điều,
Nhưng Ngài biết rõ, thương yêu quan phòng,
Người ngay thẳng biết cậy trông,
Nương nhờ sức Chúa, thỏa lòng mọi nơi,
Nhìn xem Con Đức Chúa Trời,
Giê-xu Cội Rễ đời đời bên ta!

Đặc Tính Của Tình Yêu Diệu Kỳ

(1 Corinthians 16:14)

The Characteristics of God’s Love

 

“Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.”

Cách Chúa Chọn

Từ bài giảng luận “Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (phần 1)

Lửa

"Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc." - Châm-ngôn 25:11

Lấp Đầy Cuộc Sống Của Bạn Bằng Tình Yêu

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” (Rô-ma 12:9-10).

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống lâu dài, cuôc sống của bạn phải có tình yêu .

Kính Sợ Chúa

Tôi lớn lên trong trại chăn nuôi của cha mẹ tôi ở tại Oklahoma, nơi bố tôi dành được sự kính trọng vì là một trong những người chăn nuôi giỏi nhất trong hạt. Không một ai có thể cưỡi ngựa giống như ông. Ông đã dạy bốn anh em tôi và tôi cách cưỡi những con ngựa chứng chưa được thuần hóa. Mặc dầu tôi đã học tập cách để cảm thấy yên tâm và được an toàn chung quanh những con ngựa lớn, bố vẫn dạy tôi phải luôn có sự tôn trọng đúng mực đối với chúng. Tôi biết rằng nếu tôi không cẩn thận quanh những con ngựa hoang khỏe mạnh của vùng Montana nầy, có thể dễ dàng bị thương hoặc thậm chí bị giết chết nếu làm một điều gì đó dại dột.

Là những cậu bé lớn lên trên nông trại, chúng tôi thường bơi lội trong các hồ và sông trong vùng. Một lần nọ, khi được sáu hoặc bảy tuổi, tôi đánh bạo bơi sâu ra giữa hồ, xa khỏi các anh em và bạn bè tôi. Thình lình tôi kiệt sức và bắt đầu chìm. Khi đã chìm xuống lần thứ ba, anh tôi và một trong những người bạn của anh đã kéo tôi lên khỏi nước và giúp tôi thở được trở lại. Đáng lẽ tôi đã bị chết chìm dễ dàng vào buổi chiều hôm đó rồi. Từ đó trở đi, tôi có một thái độ e dè khi bơi một mình trong chỗ nước sâu.

Khi còn là một thiếu niên, bố và cậu tôi dạy tôi cách lái ô tô. Tôi nhớ sự sung sướng rào rạt mà tôi có được khi ngồi vào sau tay lái, nhấn vào chân ga, và cảm nhận được sức mạnh gia tăng đột ngột của nó hất tung tôi xuống con đường quê. Một lần nữa, bố mẹ tôi đã truyền thụ trong tôi một sự cẩn thận đúng mực, lần nầy đối với động cơ ô tô. Tôi có thể bị thương hoặc đã chết nếu hành động dại dột đằng sau tay lái của chiếc xe hơi đó.

Chúng ta tự nhiên có lòng sợ và tôn trọng những gì có sức mạnh lớn hoặc có thể làm thay đổi đời sống chúng ta trong giây lát. Chúng ta đối đãi với những điều nầy khác nhiều so với những vật thể hoặc những con người bình thường trong đời sống mình.

Còn đối với Chúa thì sao ? Ngài là Đấng Tạo Hóa Tối Cao và là Đấng cầm quyền trên cả vũ trụ của chúng ta. Chúng ta mới chỉ nhìn biết một phần sức mạnh, sự thánh khiết và sự công bình của Ngài mà thôi. Chúng ta phải dành cho Ngài sự tôn kính đến mức độ nào ?

Qua lời Ngài, Chúa truyền dạy chúng ta phải kính sợ Ngài. Khi Đức Chúa Trời ban cho con cái Ysơraên Mười Điều Răn, Ngài đã phán với họ từ giữa ngọn lửa trên núi Sinai. Dân chúng đã vô cùng sợ hãi bởi vì họ hiểu họ đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa đáng sợ. Ngài đã yêu cầu họ hãy kính sợ Ngài.

Đây chỉ là một trong rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh dân sự Đức Chúa Trời được truyền dạy phải kính sợ Chúa. Việc kính sợ Ngài thật sự có nghĩa thế nào ?

Khi tôi đến gần một trong những con ngựa chưa được thuần hóa nầy, tôi hành xử thận trọng, tôi phải biết chắc con ngựa ấy biết rõ chỗ tôi đang đứng và điều tôi dự định làm. Khi tắm trong nơi nước sâu, tôi cẩn thận giữ những luật lệ an toàn trong việc bơi lội. Khi lái một chiếc xe, tôi tuân theo luật giao thông, kể cả các giới hạn về tốc độ. Tôi không bất cẩn hối hả lao vào đường xa lộ với tốc độ 100 dặm một giờ, bởi vì tôi biết rằng thời gian đối ứng và sự bất năng của tôi để điều khiển chiếc xe với tốc độ như thế có thể gây nên một tai nạn khủng khiếp.

Những minh họa trên là những điều cho thấy sự thận trọng và kinh sợ mà tôi có đối với những thứ mạnh hơn tôi. Đó là một phần của ý nghĩa việc kính sợ Chúa.

Đức Chúa Trời không phải là một vị tổng tư lệnh đáng ghét chỉ muốn hành hại chúng ta. Ngài không bất cẩn hoặc dại dột trong việc sử dụng tiềm năng lớn lao và năng lực vô hạn của Ngài, vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những nạn nhân ngẫu hứng của sự thiếu kiểm soát của Ngài. Ngài không phải là một tạo vật ma quái gớm ghiết ẩn mình trong bóng tối để hù nhát chúng ta vào lúc bất ngờ nhất. Đó là một số trong những lý do thường khiến chúng ta sợ một người nào đó. Nhưng đó không phải là loại sợ hãi mà Đức Chúa Trời muốn nói đến. Tác giả Thi thiên ghi nhận : “Đức Giêhôva đẹp lòng người kính sợ Ngài, và kẻ trông đợi sự nhơn từ của Ngài.” Khi Kinh Thánh bảo chúng ta phải kính sợ Chúa, điều đó hàm ý chúng ta phải có lòng kính sợ, kỉnh kiềng, và tôn kính Đức Chúa Trời oai nghiêm của mình.

Lời giải thích sau đây từ tác phẩm Hard Sayings of the Bible, giúp chúng ta hiểu được cụm từ “kính sợ Chúa.” :

Đây là một thái độ vừa e dè vừa yêu kính, dẫn đến một sự sẵn sàng để làm điều Chúa phán. Như vậy, sự kính sợ Chúa, là điều tuyệt đối cần thiết nếu chúng ta muốn bắt đầu đúng đắn trong việc học hỏi, sống, hoặc thờ phượng ngài.

VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI KÍNH SỢ CHÚA ?

Syndicate content