Xem Video Bài Giảng

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 500 NĂM NGÀY CẢI CHÁNH GIÁO HỘI, Video Youtube

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Cẩn Thận Theo Lời Chúa”, Thi-thiên 119:1-16, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Nền Tảng Cuộc Cải Chánh”, 2 Ti-mô-thê 3:14-17, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Đa Vít”, 1 Sử-ký 29: 6-20 , Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Sự Đổi Thay”, Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn, TYKBG

Xin bấm vào link dước đây:

Xem Video Bài Giảng: “Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài”, Thi-thiên 100, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dước đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của An-ne”, 1 Sa-mu-ên 1:4-18, Mục Sư Phan Minh Hội

Xin bấm vào link dước đây:

Xem Video Bài Giảng: “Văn Hóa Niềm Tin”, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng, NT&CS

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc”, Mục Sư Lê Thành Hiệp, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Môi-se”, Xuất Ê-díp-tô Ký 33:12-23, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Ấy Là Vì Tôi”, 1 Sa-mu-ên 17:20-29, Pastor Anthony Cesena

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng’, Thi-thiên 95, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Người Què Được Chữa Lành”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10, Rev. Kul Bal

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện”, Lu-ca 11:1-13, Mục Sư Trần Thiện Đức

 

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Áp Ra Ham”, Sáng-thế Ký 18:16-33, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Biết Ơn Đấng Tạo Hóa”, Mục Sư Nguyễn Chí Thiện, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Chữa Lành Tổn Thương Trong Tâm Hồn”, 3 Giăng 2; Mác 5:25-34, Pastor Art Garcia

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối”, Giăng 14:1-9, Mục Sư Trần Thiện Tri.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Nơi Nương Náu Tâm Hồn”, Thi-thiên 84, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Người Chăn (Phần 2)”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Khuôn Mẫu Muôn Đời”, Ê-phê-sô 4:1-16, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Hội Chúng Của Những Người Mạnh Mẽ”, Thi-thiên 82:1-8, Rev. Mike Keyes

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Làm Việc Lớn Hơn Chúa”, Giăng 14:12-17, Mục Sư Nguyễn Hùng Vương

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Người Chăn (Phần 1)”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content