Bài Viết Về Mẹ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

TÌNH MẸ, TÌNH TRỜI

Xin đọc cả bài viết dưới đây:

Làm Vui Lòng Mẹ

(How to Make a Mom Happy?)

(Châm Ngôn 23:25 / 6:20-23)

“23:25 Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, và người đã sanh con lấy làm vui mừng. // 6:20 Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. 21 Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, và đeo nó nơi cổ con. 22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. 23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống.”

(23:25 - Nguyện cha và mẹ con vui mừng; Nguyện cho người sinh ra con vui vẻ. // 6:20 - Hỡi con ta, hãy giữ các điều răn của cha con và chớ từ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con. 21 Hãy luôn luôn ghi khắc nó trong lòng; Hãy đeo nó nơi cổ con. 22 Khi con đi, nó sẽ dẫn con; Khi con nằm nó sẽ bảo vệ con; Lúc con thức nó sẽ trò chuyện với con. 23 Vì điều răn là ngọn đèn; Sự dạy dỗ là ánh sáng và lời quở trách để giáo huấn là con đường sự sống.)

(23:25 Let your father and your mother be glad, and let her who bore you rejoice." 6:20 My son, keep your father’s command, and do not forsake the law of your mother. 21 Bind them continually upon your heart; Tie them around your neck. 22 When you roam, they will lead you; When you sleep, they will keep you; and when you awake, they will speak with you. 23 For the commandment is a lamp, And the law a light; Reproofs of instruction are the way of life.)

I. Motherhood Begun

> Today we celebrate the Mother’s day. (Hôm nay là ngày đặc biệt, c/ta mừng lễ Mẹ.)

> It’s a special day because our God is great, for He is the One, Who created the amazing “motherhood from the beginning. (Lý do là ngày đặc biệt ở chỗ Đức Chúa Trời của c/ta là Đấng vĩ đại và toàn năng đã thiết lập nên vai trò của các người mẹ trong gia đình mà ai cũng biết đến.)