Nghe Bài Giảng

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Nghe Bài Giảng: “Có Phải Tin Lành Có Từ Cách Đây 500 Năm”, Rô-ma 1:1-2; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:6-9. Mục Sư Lê Phước Thuận

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Chúa, Đấng Quan Tâm”, Thi-thiên 139, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Thẩm Quyền Thiên Thượng”, Rô-ma 13:1, Mục Sư Đoàn Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chiến Thắng Giê-ri-cô”, Giô-suê 6:1-5, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chớ Quên Tạ Ơn Chúa”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Bài Ca Về Sự Tạ Ơn”, Ê-sai 25, Mục Sư Lê Thanh Liêm

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Để Giữ Mãi Lòng Biết Ơn Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu”, Thi-thiên 92:15, Mục Sư Trần Trọng Luật

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Người Công Bình Sống Thế Nào?”, Thi-thiên 1:1-6, Mục Sư Đoàn Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Solus Christus”, 1 Ti-mô-thê 2:5-6, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Gánh Nặng Và Phước Hạnh”, Ma-thi-ơ 14:25-21, Mục Sư Đỗ Đình Song

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Tin Kính Của Tín Đồ Thời Kì Cuối”, 1 Ti-mô-thê 4:11-16, Mục Sư Đoàn Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Mục Sư - Ba Sự Ban Cho”, 1 Phi-e-rơ 5:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Hai Con Đường”, Ma-thi-ơ 7:13-14, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chữa Lành Sự Chia Rẽ”, Công-vụ các Sứ-đồ 10, Mục Sư Đặng Quy Thế

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Ghét Và Yêu”, Ma-la-chi 1, Mục Sư Trương Trung Tín

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Người Đàn Bà Sa-ma-ri”, Giăng 4:1-30, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng”, Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24, Mục Sư Trần Quang Tuấn

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Chỉ Có Một”, Xa-cha-ri 14, Mục Sư Trương Trung Tín

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi”, Rô-ma 5:12-21, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Cam Kết Với Chúa”, Rô-ma 6:1-14, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Rốt Sẽ Nên Đầu”, Ma-thi-ơ 20:1-15, Mục Sư Đỗ Đình Song.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Đền Thờ Mới”, A-ghê 2, Mục Sư Nguyễn Minh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tôn Giáo Đời Này Và Vinh Quang Qua Đấng Christ”, Sáng-thế Ký 11:1-9, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Kính Yêu Chúa”, Giăng 14:15-31, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content