Thơ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Tạ Ơn Chúa

Tạ ơn Chúa! Qua bao ngày dài tháng rộng
Đã nuôi con trong sâu thẳm tình Ngài
Hiểu giá trị cõi người là bọt sóng
Sống trong Ngài cuộc sống có ngày mai.

Con sẽ về, vào rạng đông hay chiều tối
Tin chắc Ngài thương đợi cõi trên kia
Phút giã biệt trần gian mở lối
Vào vĩnh hằng chấm dứt mọi sầu bi.

Cảm Tạ Mỗi Ngày

“Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, Lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời.” - Thi-thiên 44:8 
“Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.” - Thi-thiên 35:18 


Mỗi ngày đếm phước Chúa ban, 
Hôm nay còn thấy giang sang cửa nhà, 
Gia đình cha mẹ ông bà, 
Sống vui mạnh khoẻ thật là phước thay! 
Lắng nghe tiếng Chúa đêm ngày, 
Thánh Kinh suy gẫm, biết Ngài nhiều hơn, 

Mùa Thu Nhớ Ơn

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” - Thi-thiên 9:1 
“Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, 
Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.” - Thi-thiên 5:11 


Mùa thu lá đỏ lá vàng, 
Tung bay trước gió ngở ngàng nhớ ai? 
Nhớ Ngài đã có bàn tay, 
Tạo ra mọi vật lạ thay tuyệt vời! 
Thu về cảm tạ ơn Trời, 
Những năm tháng vẫn không rời chúng ta, 
Tình Ngài thật quá bao la, 
Không gì có thể đem ta khỏi Ngài! 
Ngợi khen cảm tạ mãi hoài, 

Áo Lễ Chúa Ban

Áo con nhơ nhớp, tả tơi 
Phơi bày tội lỗi cả đời đã mang 
Mồ côi, cuối phố đầu làng 
Phận bèo trôi giạt lang thang biển đời 
Sóng đưa, bão táp trùng khơi 
Ngụp lặn bể tội biết đời nào ra 

Chúa Trời thấy vậy xót xa 
Truyền lệnh sứ giả đi ra gọi mời 
Vào cung vui hưởng phước Trời 
Chúa ban áo lễ, người đời sao mua 
Lụa là, gấm vóc kém thua 
Áo ban, hoàng vị con Vua phục hồi 

Lòng Biết Ơn

Cả đời bưng chén cơm ăn 
Mấy lần nghĩ đến khó khăn cấy cày 
Nuôi con cực khổ từng ngày 
Đủ lông đủ cánh, chim bay bỏ già... 

Mỗi ngày từ mở mắt ra 
Tới lúc đi ngủ đời ta nợ nhiều 
Phước Chúa hưởng biết bao nhiêu 
Và ơn người, nợ cũng nhiều biết bao 

Thạch Thảo Hay Là Thạnh Vượng

" Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. 7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình." -Giê-rê-mi 17:5-8 
"Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. 
Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi." - Thi-thiên 1:1-4 


Giữa vùng sa mạc hoang vu, 
Có loài thạch thảo dại ngu biết gì, 
Cả đời lớn được mấy ly, 
Chỉ là hoa cỏ, có chi thỏa lòng?! 

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

“Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết: Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, 
hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?” - Thi-thiên 56:13 
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, 
tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” - Thi-thiên 16:11 


Lòng vui kính gởi ông bà, 
Chúc mừng thượng thọ tràn dư ơn lành, 
Tám mươi thật quá là nhanh, 
Tạ ơn Chúa đã quản canh mọi bề! 
Thiên Đàng, lính giỏi trông về, 
Vẫn luôn trung tín không nề khó khăn, 
Tấm lòng kính Chúa thương dân, 

Đời Con Dâng Chúa Với Lòng Tạ Ơn

Thiếu Chúa, đời con hoàng hôn phủ bóng 
Tê tái hồn linh, lộng gió tàn thu 
Xa Chúa, lòng con cô đơn, nổi sóng 
Mắt nhìn đời, đâu cũng thấy sương mù 

Vắng Chúa, lòng con buồn lắm, Chúa ôi! 
Như sa mạc khô giữa hè nắng cháy 
Hồn tù ngục, không thể nào trốn chạy 
Tự giam mình trong bóng tối mà thôi! 

Thẩm Quyền Chúa Ban

Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. (Lu-ca 10:19) 

Có nhiều lúc, em nghĩ mình nhỏ bé, 
Mình tầm thường, đơn lẻ chẳng ra chi. 
Mình đơn sơ, giới hạn chẳng có gì, 
Sao dám nhận, một quyền uy của Chúa? 

Em cảm nhận, khả năng mình kém quá, 
Lời nói mình, không thông suốt khôn ngoan. 
Không tiếng tăm, không giàu có bạc vàng, 
Sao dám nói, trong uy quyền thiên thượng ? 

Chúa Có Quyền Thay Đổi

“Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, 
rồi khiến lại lên khỏi đó. 7 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, 
và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, 
đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, 
đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp” - 1 Sa-mu-ên 2:6-7 


Chúa tôi là Đấng toàn năng, 
Có quyền thay đổi xa gần khắp nơi, 
Chẳng gì khó ở trên đời, 
Mà Ngài không thể thay dời tốt hơn! 
Nếu ai trông đợi không sờn, 
Hết linh, hết trí, vững chơn theo Ngài, 
Thì đời vui thỏa mãi hoài, 

Thời Đại Cuối Cùng

“Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Chúa và thời kỳ tận thế?” (Mathiơ 24:3) 

Em xem tin tức mỗi ngày, 
Biết bao biến chuyển đổi thay trên đời. 
Động đất, hạn hán nhiều nơi, 
sóng thần, bão tố, tả tơi điêu tàn. 

Thế giới đầy dẫy bất an, 
Phi cơ, hỏa tiển leo thang giết người. 
Mẫu hạm, tàu chiến biển khơi, 
Tên lửa, nguyên tử nhiều nơi lên nòng. 

Biết Làm Việc Lành

Chào đời con biết khóc, 
Đói sữa con biết la, 
Biết đi rồi biết chạy, 
Vui cùng mẹ, cùng cha. 

Lớn lên biết đến lớp, 
Chung học với bạn bè, 
Biết thương thầy cô giáo 
Giảng bài biết lắng nghe. 

Chiên Trong Bầy Của Chúa

“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; 
Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” - Thi Thiên 100:3 
“Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; 
Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.” - Thi-thiên 79:13 
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” - 1 Giăng 2:17 


Là chiên của Đức Chúa Trời, 
Ta cần chú ý đến Người Chăn Chiên, 
Ở gần bên Chúa thường xuyên, 
Trở thành phần tử bầy chiên của Ngài, 
Nhờ ân điển Chúa mỗi ngày, 

Nhen Lửa Lên Đi

Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, (2 Ti-mô-thê 1:6 ) 

Nhen lửa lên đi người hỡi người, 
Tín nhân Cơ Đốc của tôi ơi. 
Ngoài kia trời nóng, tim hồn lạnh, 
Giá buốt tâm linh giữa đất trời. 

Lửa đã nhen lên tại phòng cao, 
Giữa tiếng gió reo thổi ào ào. 1 
Lửa lan thế giới bao niên kỷ, 
Vẫn còn năng động vẫn lớn lao. 

Ví Bằng Chúa Muốn

* Gia cơ 4:13-15 

Bao hoạch định con cậy mình khôn khéo: 
Ngày mai đây sẽ đi đến nơi xa, 
Buôn bán, học hành... trở nên thành đạt. 
Nhưng tương lai ai biết trước đâu mà... 

Sư sống con người tựa như hơi nước , 
Rất mong manh và cũng dễ chóng qua, 
Kìa hoa phù dung sớm mai mới nở , 
Ngày chưa qua, tàn héo tự bao giờ. 

Một Thoáng Suy Tư

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” - Giăng 1:12 
“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” - Thi-thiên 103:13 
“Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.” - 1 Phi-e-rơ 1:14 
“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” - Ê-phê-sô 5:1 


Đời ta dũng cảm, mãi tung hoành, 
Chẳng sợ ai đâu, cái tuổi xanh, 
Thế giới là gì, mà khủng hoảng, 
Rày đây mai đó, kiếp hùng anh! 

Thời gian vụt mất, ta nào biết, 
Nhìn thấy tuổi xuân, đã hết rồi, 
Ngẫm nghĩ ước gì, ta trở lại, 
Cái ngày ta khỏe, mạnh như voi! 

Đường Lối Chúa

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. ( Ê-sai 55:9 ) 

Đường lối Chúa, thật cao siêu huyền nhiệm. 
Thật lạ lùng, thật thánh thiện, thâm uyên, 
Vượt cao hơn, cả trời đất vô biên. 
Thật rộng lớn, vượt thiên hà vô cực. 

Trong khôn sáng, trong năng quyền uy lực, 
Chúa định hình, sáng tạo cả thế gian. 
Từ núi cao, đến biển rông ngút ngàn, 
Từ vi khuẩn, đến trời sao muôn triệu. 

Thênh Thang Cuộc Đời

“Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.” - Thi-thiên 19:10-11 
“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” - Thi-thiên 119:103 


Có những lúc, cuộc đời thênh thang quá, 
Mấy con đường, mà chẳng biết đi đâu, 
Biết bao nhiêu, những rắc rối trên đầu, 
Lòng bối rối, muốn buông ra tất cả! 

Có những lúc, thật buồn đau nhiều quá, 
Bỗng nhớ về, Lời Chúa phán hôm nao, 
Ngài cạnh bên, sẽ chẳng bỏ khi nào, 
Thêm sức mới, khi con tìm đến Chúa! 

Phục Hưng

Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con (Thi thiên 80:7) 

Khi xem các cuộc phục hưng, 1 
Lòng con hao hức vui mừng trong tâm. 
Ước mong thấy việc Chúa làm, 
Phục hưng kíp đến Việt Nam của mình. 

Phục hưng công việc Thánh Linh, 
Bởi lòng thương xót, bởi tình yêu thương. 
Quyền năng đổ xuống lạ thường, 
Tín nhân cáo trách sầu vương lỗi lầm. 

Thấm Sâu Lời Chúa


“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” - Luca 11:28 
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, 
thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” - Hê-bơ-rơ 4:12 
“Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” - 1 Phi-e-rơ 1:25 


Lời Ngài quý lắm ai ơi, 
Là Lời hằng sống muôn đời không phai! 
Ta cần suy gẫm mỗi ngày, 
Lắng nghe, học, hiểu, làm ngay, thực hành! 
Lời Ngài cáo trách, quản canh, 
Sửa cho ý tưởng ngay lành tốt hơn! 

Đừng Phân Bì

Lòng con chớ phân bì với kẻ tội lỗi; Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 23:17) 

Bao giờ em thấy buồn lòng ? 
Nghĩ mình tin Chúa sao không bằng người ? 
Người ta giàu có tốt tươi, 
Mà mình sao cứ: không dư… đủ dùng? 

Người ta phát đạt hanh thông, 
Quyền cao chức trọng nhưng không tin Ngài. 1 
Sao mình cầu nguyện tối mai, 
Mà chẳng dư dả hơn ai chút nào? 

Ăn Gì, Uống Gì, Mặc Gì

Đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ 32Vì Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con (Mathiơ 6: 31-32) 

Con voi ăn cỏ trên rừng, 
Con cọp ăn thịt ở vùng sơn lâm. 
Lá dâu dùng để nuôi tằm, 
Người ăn nhiều món, hằng trăm hằng ngàn. 

Thế mà người vẫn sầu than, 
Vẫn thường vất vả lo toan ăn gì? 
Ngày nay ta sẽ uống chi? 
Ngày mai ta sẽ mặc gì cho xinh? 1 

Yên Ổn Trong Ngài

“Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. 8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” - Thi-thiên 4:7-8 

Chúa ơi con sẽ nằm yên, 
Bình an giấc ngủ gần bên cạnh Ngài, 
Chỉ duy tình Chúa còn hoài, 
Cho con yên ổn tháng ngày thỏa vui! 

Dù đời gian khổ ngược xuôi, 
Thế gian ganh ghét, chẳng vùi được con, 
Chúa ban mọi thứ vật ngon, 
Đơn sơ nhưng vẫn trội hơn người đời, 
Chúa cho con sống nhờ Lời, 
Khuyên răn gìn giữ mọi nơi an lành, 

Em Cần Đầy Dẫy Thánh Linh

Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa. (Công-vụ các Sứ-đồ 11:24) 

Em thường nghĩ Chúa Thánh Linh, 
Là thần An Ủi khi mình khổ đau. 
Nhưng khi buồn thảm qua mau, 
Cuộc đời ổn định em đâu cần Ngài? 

Em ơi, nghĩ thế là sai, 
Ta cần Linh Chúa sáng, mai, tối, chiều. 
Ngài là thần trí đáng yêu, 
Là Đấng giúp đỡ nâng niu bên mình. 

Bậc Cao Niên

“Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi” - Thi-thiên 92:14 

Kính chào quý bác cao niên, 
Tám mươi hơn nữa, bình yên trong Ngài! 
Có người sức vẫn dẻo dai, 
Có người đẹp lão bên ngoài dáng đi 
Có người chẳng biết bịnh chi, 
Có người mệt mỏi, bước đi nhẹ nhàng 
Có người bịnh hoạn gian nan, 
Có người vui thỏa hát vang lời Ngài, 
Có người còn một, mất hai, 
Có người chồng vợ, sánh vai về già, 

Syndicate content