Xem Video Bài Giảng: “Sự Đổi Thay”, Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn, TYKBG

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Vững Lòng Bước Đi”, Nê-hê-mi 6:1-4, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Đối Diện Với Chúa”, Gióp 13:13-17, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Chú Tâm Vào Công Việc”, Nê-hê-mi 6:5-9, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Vững Lòng Đến Cùng”, Nê-hê-mi 6:10-14, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa”, Giăng 13:34-35, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Người Đàn Bà Sa-ma-ri”, Giăng 4:1-30, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

Xin bấm vào link dước đây:

Xem Video Bài Giảng: “Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài”, Thi-thiên 100, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dước đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của An-ne”, 1 Sa-mu-ên 1:4-18, Mục Sư Phan Minh Hội

Xin bấm vào link dước đây:

Quyền Năng Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ

There is Power in Jesus’ Name

(Công Vụ 3:1-10)

 

“Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5 Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. 6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. 9 Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. 10 Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.”

(One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer—at three in the afternoon. 2 Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. 3 When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. 4 Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, “Look at us!” 5 So the man gave them his attention, expecting to get something from them. 6 Then Peter said, “Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk.” 7 Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man’s feet and ankles became strong. 8 He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping, and praising God. 9 When all the people saw him walking and praising God, 10 they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.)

 

I. Our Limitations

Nghe Bài Giảng: “Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng”, Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24, Mục Sư Trần Quang Tuấn

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Chỉ Có Một”, Xa-cha-ri 14, Mục Sư Trương Trung Tín

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi”, Rô-ma 5:12-21, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Xin bấm vào link dước đây:

Nghe Bài Giảng: “Cam Kết Với Chúa”, Rô-ma 6:1-14, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Xin bấm vào link dước đây:

Xung Đột

Từ bài giảng luận “Nội Chiến

CN Oct 01, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay! (Thi thiên 133:1)

Ai Làm Nấy Chịu

“Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.” - Giê-rê-mi 31:29-30 

Giê-rê-mi 31:29 là câu tục ngữ cũng được nhắc đến trong Ê-xê-chi-ên 18:2, “Các ngươi dùng câu tục ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên, rằng: Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng, câu đó có nghĩa gì?” Có nghĩa là, nếu cha phạm tội thì đời con cháu sẽ chịu hậu quả đoán xét của Đức Giê-hô-va. Văn học Việt Nam cũng có câu tục ngữ, "đời cha ăn mặn đời con khát nước" – người ta cho rằng có một cái gì vô hình lưu truyền cái nhân xấu do đời cha tạo ra và chuyển giao cái quả xấu do nhân xấu mang lại cho con cái trong dòng họ huyết thống tổ tiên. Tuy nhiên, Lời Chúa phán tiếp trong Giê-rê-mi 31:30, Chúa phán rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của tổ phụ họ nữa; nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến phán xét sự gian ác của từng người mà họ đã làm, “Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.” 

Chọn Sự Thánh Khiết Trên Hạnh Phúc

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. 15Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết”. (Gia-c ơ 1:14-15).

Ngày nay chúng ta sống trong thời đại thiếu trách nhiệm, không ai muốn thừa nhận các nan đề của họ là do tội lỗi chính mình. Tất cả chúng ta trở thành nạn nhận. Không có nan đề nào được coi là lỗi của chúng ta nữa, nó luôn là vấn đề của người khác. Chúng ta đổ lỗi cho người khác. Chúng ta qui lỗi cho chính phủ, giới truyền thông, cha mẹ, trường học, DNA của chúng ta, và môi trường - tất cả mọi thứ trừ chính chúng ta.

Sự thật, hầu hết các vấn đề đem đến do chính chúng ta. Chúng ta chỉ cần chấp nhận trách nhiệm và đừng phàn nàn những người khác. Mỗi khi đổ lỗi cho ai đó, chúng ta không thừa nhận sự thật của vấn đề.

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

Bản năng tự nhiên của chúng ta là sợ và cố bảo vệ và lo cho bản thân, nhưng Chúa mời chúng ta đến một đời sống đức tin. Sợ hãi gây đau khổ. Buồn thay, đôi khi người ta sống trong sợ hãi quá lâu đến độ họ không nhận ra nó là bất thường. Chúng ta có thể phát triển phép ứng xử cho phép chúng ta cư xử đúng trong những lúc khó xử.

Tôi có nhiều nỗi sợ trong đời sống là do tôi lớn lên trong một gia đình lạm dụng và lộn xộn. Tôi đã học “sống chung” với nó, nhưng khi tôi học Lời Chúa, tôi cũng học được rằng tôi không cần phải “sống chung” với nó. Tôi nhận ra rằng có một cách tốt hơn – cách đức tin. Tuy nhiên, đi từ chỗ sợ hãi đến đức tin vẫn là một hành trình. Trước đây tôi sợ bị khước từ, sợ phật lòng người khác, và thật sự không thích bản thân. Tôi sợ người ta nghĩ gì về tôi. Đối với tôi tiếng tăm rất quan trọng. Tôi sợ thất bại, sợ chọn lựa sai, và sợ bị chỉ trích hay xét đoán về những quyết định và hành động của tôi. Tôi cũng sợ những lỗi lầm quá khứ, sợ tương lai mù mịt, không có đủ tiền để lo cho bản thân, và sợ cần phải lệ thuộc người khác.

Tôi thành thật mà nói bây giờ tất cả những nỗi sợ này không còn bén mãng trong đời sống tôi. Có lúc nó muốn “chen chân” vào, nhưng tôi không còn bị nó kiểm soát nữa. Tôi đã phát triển thói quen đức tin, và bạn cũng có thể làm được việc này.

Lòng Biết Ơn

Cả đời bưng chén cơm ăn 
Mấy lần nghĩ đến khó khăn cấy cày 
Nuôi con cực khổ từng ngày 
Đủ lông đủ cánh, chim bay bỏ già... 

Mỗi ngày từ mở mắt ra 
Tới lúc đi ngủ đời ta nợ nhiều 
Phước Chúa hưởng biết bao nhiêu 
Và ơn người, nợ cũng nhiều biết bao 

Thạch Thảo Hay Là Thạnh Vượng

" Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. 7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình." -Giê-rê-mi 17:5-8 
"Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. 
Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi." - Thi-thiên 1:1-4 


Giữa vùng sa mạc hoang vu, 
Có loài thạch thảo dại ngu biết gì, 
Cả đời lớn được mấy ly, 
Chỉ là hoa cỏ, có chi thỏa lòng?! 

Xem Video Bài Giảng: “Văn Hóa Niềm Tin”, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng, NT&CS

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc”, Mục Sư Lê Thành Hiệp, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc Thánh: “Chúa”, Jack Richards

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Thái Độ Đối Với Thế Gian”, 1 Giăng 2:15-17, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Rốt Sẽ Nên Đầu”, Ma-thi-ơ 20:1-15, Mục Sư Đỗ Đình Song.

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content