Lòng Tạ Ơn Và Sự Nhơn Từ

(Gratefulness and Kindness)

 (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:18-22)

 

“Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. 19 Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. 20 Khi ngươi rung cây ô-li-ve mình, chớ mót những trái sót trên nhánh; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 21 Khi người hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 22 Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô; bởi cớ ấy, ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy.”

“Remember that you were slaves in Egypt and the Lord your God redeemed you from there. That is why I command you to do this. 19 When you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not go back to get it. Leave it for the foreigner (strangers), the fatherless (orphans) and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. 20 When you beat the olives from your trees, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the foreigner, the fatherless and the widow. 21 When you harvest the grapes in your vineyard, do not go over the vines again. Leave what remains for the foreigner, the fatherless and the widow. 22 Remember that you were slaves in Egypt. That is why I command you to do this.”

 

 

I. Thanksgiving Tradition

Nghe Bài Giảng: “Bài Ca Về Sự Tạ Ơn”, Ê-sai 25, Mục Sư Lê Thanh Liêm

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Để Giữ Mãi Lòng Biết Ơn Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu”, Thi-thiên 92:15, Mục Sư Trần Trọng Luật

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Người Công Bình Sống Thế Nào?”, Thi-thiên 1:1-6, Mục Sư Đoàn Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Câu Chuyện Bên Giếng Gia Cốp

I.    GIẾNG GIA CỐP

 

Kinh thánh chép:

                         Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri.

                         Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha

                         Gần đồng ruộng mà Gia Cốp cho Giô-sép

                         Tại đó có cái giếng Gia cốp

                                                                    (Giăng 4: 4-6)

1. NGƯỜI VÀ ĐẤT SA-MA-RI

Nghe Bài Giảng: “Solus Christus”, 1 Ti-mô-thê 2:5-6, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Xin bấm vào link dưới đây:

Môn Đồ Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu

ANH RÊ

I. ĐỨC CHÚA TRỜI CHỌN

1. BẮT ĐẦU TỪ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

Giăng Baptit, người mở đường cho Chúa Jesus đã đến với sứ mạng:

                     Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái,

                     Lòng con cái trở lại cùng cha.

                                                                                                (Ma-la-chi 4: 5-6)

Để mở đường cho Tin Lành của Chúa Cứu Thế, việc đầu tiên của Giăng Baptit làm là xác định nhiệm mạng của mình:

Khi những thầy tế lễ và người Lê-vy truy vấn Giăng Baptit:

Đức Tin Vững Chắc

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” - Hê-bơ-rơ 11:1 

Có nhiều điều trong Kinh Thánh quá sức tưởng tượng của con người, mà làm cho người ta chưa tin Chúa. Họ có nhiều câu hỏi khác nhau về những điều Chúa làm. Ví dụ như, họ không tin rằng một người phụ nữ 90 tuổi, bà Sa-ra, có thể sanh con được (Sáng-thế Ký 17:15-17); hay là việc Chúa “dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ”, để cho dân sự đi qua bên kia bờ mà không chết ai hết (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22); hay là việc Chúa Giê-xu “nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù”, và bảo ông đi rữa nơi ao kia thì người mù được sáng mắt (Giăng 9:6-7). Ngay cả một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu cũng không tin là Ngài đã sống lại sau ba ngày, cho đến khi ông thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, và vết giáo đâm ngang hông Ngài, “Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:27-29). Những tín nhân ngày nay cũng dễ bị lung lay đức tin của mình khi gia đình họ gặp hoạn nạn, nhất là khi người thân gặp bịnh nan y không thể chữa được; hay khi công việc làm ăn thất bại; khi gặp thiên tai lấy mất hết tài sản; khi vợ chồng phản bội nhau, con cái hư hỏng; khi người thân qua đời cách đột ngột...; thì họ bắt đầu hỏi rằng thật sự có Chúa hay không và Ngài đang ở đâu? 

Mùa Thu Nhớ Ơn

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” - Thi-thiên 9:1 
“Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, 
Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.” - Thi-thiên 5:11 


Mùa thu lá đỏ lá vàng, 
Tung bay trước gió ngở ngàng nhớ ai? 
Nhớ Ngài đã có bàn tay, 
Tạo ra mọi vật lạ thay tuyệt vời! 
Thu về cảm tạ ơn Trời, 
Những năm tháng vẫn không rời chúng ta, 
Tình Ngài thật quá bao la, 
Không gì có thể đem ta khỏi Ngài! 
Ngợi khen cảm tạ mãi hoài, 

Sống Với Thánh Kinh: “Ẩn Mình Khỏi Chúa”, Gióp 13:18-28, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?”, Giê-rê-mi 6:16-20, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Gánh Nặng Và Phước Hạnh”, Ma-thi-ơ 14:25-21, Mục Sư Đỗ Đình Song

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Nền Tảng Cuộc Cải Chánh”, 2 Ti-mô-thê 3:14-17, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Tin Kính Của Tín Đồ Thời Kì Cuối”, 1 Ti-mô-thê 4:11-16, Mục Sư Đoàn Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Mục Sư - Ba Sự Ban Cho”, 1 Phi-e-rơ 5:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Hai Con Đường”, Ma-thi-ơ 7:13-14, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chữa Lành Sự Chia Rẽ”, Công-vụ các Sứ-đồ 10, Mục Sư Đặng Quy Thế

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Ghét Và Yêu”, Ma-la-chi 1, Mục Sư Trương Trung Tín

Xin bấm vào link dưới đây:

Gương Mặt của Chúng Ta có Đang Sáng Rực Không?

Does Our Faces Glow?

(Xuất Hành 34:1-5/28-35)

 

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể. 2 Ngày mai, hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Si-na-i, đứng trước mặt ta tại đó. 3 Không ai nên lên theo cùng ngươi hết, khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi nầy nữa. 4 Môi-se bèn đục hai bảng đá, y như hai bảng trước; dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Si-na-i, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 5 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va… 28 Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn.

29 Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện (thưa chuyện) Đức Giê-hô-va. 30 Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. 31 Môi-se bèn gọi họ, A-rôn cùng các hội trưởng đến gần; rồi nói chuyện cùng họ. 32 Kế sau, cả dân Y-sơ-ra-ên đến gần, người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Si-na-i. 33 Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp (màn) che mặt mình lại. 34 Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra; đoạn ra nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi lời Ngài đã phán dặn mình. 35 Dân Y-sơ-ra-ên nhìn mặt Môi-se thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va.”

(The Lord said to Moses, “Chisel out two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. 2 Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. 3 No one is to come with you or be seen anywhere on the mountain; not even the flocks and herds may graze in front of the mountain.” 4 So Moses chiseled out two stone tablets like the first ones and went up Mount Sinai early in the morning, as the Lord had commanded him; and he carried the two stone tablets in his hands. 5 Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord… 28 Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments. 29 When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. 30 When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him. 31 But Moses called to them; so Aaron and all the leaders of the community came back to him, and he spoke to them. 32 Afterward all the Israelites came near him, and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. 33 When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. 34 But whenever he entered the Lord’s presence to speak with him, he removed the veil until he came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, 35 they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak with the Lord.)

 

I. The Worldly Influence

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Đa Vít”, 1 Sử-ký 29: 6-20 , Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Thăng Trầm

Từ bài giảng luận “Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

CN Oct 15, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đa-vít càng ngày càng cường thạnh, và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. (2 Sa-mu-ên 5: 10)

Áo Lễ Chúa Ban

Áo con nhơ nhớp, tả tơi 
Phơi bày tội lỗi cả đời đã mang 
Mồ côi, cuối phố đầu làng 
Phận bèo trôi giạt lang thang biển đời 
Sóng đưa, bão táp trùng khơi 
Ngụp lặn bể tội biết đời nào ra 

Chúa Trời thấy vậy xót xa 
Truyền lệnh sứ giả đi ra gọi mời 
Vào cung vui hưởng phước Trời 
Chúa ban áo lễ, người đời sao mua 
Lụa là, gấm vóc kém thua 
Áo ban, hoàng vị con Vua phục hồi 

Syndicate content