LỜI CHỨNG CỦA ANH NAM QUỐC TRUNG

Xin xem video dưới đây:

Mời anh chị em nghe lời chứng cảm động của anh Nam Quốc Trung trong Chương trình Giao lưu Nghệ Thuật giữa Hội Thánh Tin Lành Hà Nội và Công An Thành Phố Hà Nội mùa Giáng sinh 2014.
Youtube/hientrandesign


 
 

http://songdaoonline.com/e3437-loi-chung-cua-anh-nam-quoc-trung.html

Hoặc xem trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=1fBjQLwbdxk

https://www.youtube.com/watch?v=lwzFwfoPi6w

https://www.youtube.com/watch?v=Y8puJhQxykE

https://www.youtube.com/watch?v=cIMg99183xE

https://www.youtube.com/watch?v=H2_qID06RuM

https://www.youtube.com/watch?v=g7O6BHRwmow