Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Vì bài "Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu" là một trong những bài hát Don Moen hát và được người ta biết đến nhiều nhất, do đó nhiều người nghĩ rằng Don sáng tác bài hát này, nhưng thật ra thì bài hát được Henry Smith sáng tác.


Vào năm 1978, Henry nhận được nhiều sự cảm động. Sau đó, ông tốt nghiệp trường Kinh Thánh và sớm lập gia đình, ông nhận thấy mình thật sự được đụng chạm khi nghe mục sư giảng trong 2 Côrinhtô 8:9 "Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu".


Trong câu Kinh Thánh này Phaolô giải thích: Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu có, vì chúng ta mà đã trở nên nghèo để chúng ta biết và nhận lấy sự cứu rỗi thật và sự giàu có vĩnh cửu mà Ngài dành cho chúng ta. Henry nhớ lại ông đã được đầy dẫy sự bình an, chìm đắm trong tình yêu diệu kì của Chúa khi nghe câu Kinh Thánh này.


Một hạt giống đã được gieo ra và đâm chồi nẩy lộc qua lời bài hát "Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu". Tám năm sau đó, ông nhận ra bài hát đã được hát trong nhiều Hội Thánh tại Mỹ.


"Tôi nhận biết là những gì tôi đã làm là một điều hoàn toàn bình thường," Henry nói, "Nhưng việc Chúa đã đem bài hát phổ biến khắp nơi trên thế giới, mang nó vào cuộc sống của biết bao người là một điều thật phi thường. Ngài có thể chọn bất cứ ai để làm điều này. Tôi thật cảm tạ Chúa vì ở trong nhà Ngài và được dự một phần nhỏ trong những gì Ngài đang làm."


Bài hát: Give Thanks


Give thanks with

A greatful heart

Give thanks to the

Holy One

Give thanks because

He's given Jesus Christ

His Son


And now let the weak

Say I am strong

Let the poor

Say I am rich

Because of what the

Lord has done for us


Lời Việt: Ơn Chúa lòng ghi sâu


Xin dâng Cha tạo ra muôn loài

Trái tim chân thành ghi ơn Ngài

Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai

Dù tháng năm đổi thay


Hân hoan ca ngợi Vua trên trời

Ðã ban Jêsus cho muôn loài

Muôn người ăn năn về cùng Cha

Tội lỗi xưa được tha


ÐK:

Chúa khiến những kẻ yếu, mạnh lên trong Chúa

Những kẻ khổ được giàu ơn Chúa

Jêsus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa


Chính chỗ những kẻ khốn cùng được nương náu

Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu

Trong tay Jêsus bình an chẳng vương lo âu

Dâng Cha


Người viết: Thiên Ân
18/07/2007