Những Website Tin Lành, Thời Sự Sinh Hoạt Các Hội Thánh , Hàng Trăm Video, Hàng Ngàn Bài Chia Sẻ, Học Anh Ngữ Qua Video...vv

Xin bấm vào cac links dưới đây:

0. Xem Phim, Video, Nhạc Thánh, Tra Cứu Tự Điển Anh Việt, Những Tiết Mục ...

http://nuoctroi.com/?q=node/5068

 

1. Phát Thanh Hy Vọng và Những Bài Viết Giá Trị

http://nuoctroi.com/?q=node/5898
 

2. Hợp Tình Hợp Lý và Những Bài Viết

http://nuoctroi.com/?q=node/5865
 

3. Thời Sự Sinh Hoạt Của Các Hội Thánh và Các Tổ Chức Tin Lành Việt Nam Trong Và Ngoài Nước

http://nuoctroi.com/?q=node/5815
 

4. Thư Viện Tin Lành, Các Video Và Các Bài Viết

http://nuoctroi.com/?q=node/5756
 

5. Truyện Ngắn & Bài Viết Trên Sống Đạo Online

http://nuoctroi.com/?q=node/5576
 

6. Lắng Nghe Những Bình Luận về Phong Tục và Tập Quán của Việt Nam

http://nuoctroi.com/?q=node/5384
 

7. “CÔNG BỐ PHÚC ÂM” và Những Bài Viết

http://nuoctroi.com/?q=node/5257
 

8. Học Anh Ngữ Qua Video “Youtube”

http://nuoctroi.com/?q=node/5869

   
9. Hoithanh.com, Video, Bài Làm Chứng, Nhạc Thánh và Những Bài Khác:

http://nuoctroi.com/?q=node/5931 

 
10. Website "Yêu Jesus” và Những Bài Viết"

http://nuoctroi.com/?q=node/6089 

 

11. Website “Thế Hệ Mới” và Những Bài Viết”

http://www.nuoctroi.com/?q=node/6096

 

12. Videos on Youtube for Learning Subjects in Medical Fireld

http://www.nuoctroi.com/?q=node/6137


13. Website VietChristian.com, các Video và Các Bài Giảng

http://nuoctroi.com/?q=node/6158


14. Website Kỳ Tận Thế và Những Bài Viết, Audio Bài Giảng..

http://nuoctroi.com/?q=node/6192


15. Website Hòa Giang và các Bài Viết

http://www.nuoctroi.com/?q=node/6210
 

16. Website www.timhieutinlanh.net và các Bài viết, Audio và Video:

http://nuoctroi.com/?q=node/6249
 

17. Chương Trình Phát Thanh Tin Lành và các Bài Chia Sẻ

http://nuoctroi.com/?q=node/6259
 

18. Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ - Vietnamese Baptist Fellowship of North America

Bản Tin Thông Công

http://www.nuoctroi.com/?q=node/6290
 

 19. Web “TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS & GIÁO HẠT PHÁP Tin Lành Paris”, các Bài Giảng, Bài Viêt... 

http://nuoctroi.com/?q=node/6720

 

20. Website: “Biết Để Sống” và các bài viết\

http://nuoctroi.com/?q=node/6769


21. Website Prayers4VN.net và Các Bài Viết:

http://nuoctroi.com/?q=node/6823

 

 22. Kỳ Quan Sáng Tạo Tuyệt Vời của Đức Chúa Trời 

http://www.nuoctroi.com/?q=node/6034


23. GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC

http://nuoctroi.com/?q=node/7093


24. Christian Churches in Vietnam and Vietnamese Churches and Ministries Overseas

http://www.nuoctroi.com/?q=node/7199


25. Website www.hoithanhtinlanhvietnam.org . Bài vở, Hình ảnh, Bài Giảng..

http://nuoctroi.com/?q=node/7493

 

26. Web Lời Sự Sống và các Bài Viết, Video…

http://nuoctroi.com/?q=node/7803

 

27.  Website NIỀM TIN và CUỘC SỐNG và Những Video Clips gồm các mục: SỨ ĐIỆP, THÁNH NHẠC, PHỎNG VẤN, GIẢI ĐÁP, CHỨNG NHÂN, NHẠC NTCS.

http://nuoctroi.com/?q=node/8382

 

28. Website YEUCHUA.NET

 http://www.nuoctroi.com/?q=node/8504

 

29. Website Y Học của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

http://nuoctroi.com/?q=node/8924

 

30. Ngắm Cảnh Khắp Nơi Trên Thế Giới

http://nuoctroi.com/?q=node/8887
 

31. Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh do Sống Đạo Online và Hướng Đi Tổ Chức:

http://www.nuoctroi.com/?q=node/8795
 

32. Hơn 300 Truyện Ngắn Tham Gia Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn chủ đề: “Viết Cho Niềm Tin” do “Sống Đạo Online” và Đặc San Hướng Đi Tổ Chức

Xem Video Bài Giảng: “Một Năm Mới Bình An”, Giăng 14:27, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6313&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6313&qt=playa

Nghe Bài Giảng: ‘Chúa Dựng Nên và Phế Bỏ”, 1 Sa-mu-ên 15:10-19, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6312&qt=playa

Nghe Chia Sẻ: “Gia Đình Của Hê-li (Phần 2)”, 1 Sa-mu-ên 2:12-36; 1 Sa-mu-ên 3:1-21, Lê Tường Quy

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9645&qt=playa

Nghe Chia Sẻ: “Gia Đình Của Hê-li (Phần 1)”, 1 Sa-mu-ên 2:12-36; 1 Sa-mu-ên 3:1-21, Lê Tường Quy

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9644&qt=playa

THỀ THỐT

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9643

Sống Với Thánh Kinh: “Cam Kết Tận Hiến”, Lu-ca 20:1-8, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9640

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9640&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cuộc Đời Đáng Sống”, Lu-ca 19:47-48, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9639

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9639&qt=playa

Xem Video: “Mùa Xuân Hy Vọng”, Mục Sư Nghiêm Hà Lộc, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=895&qt=play

Truyền Thống Và Tư Gia

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1813

Đừng Đình Trệ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1812

Hòa Bình Thịnh Vượng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1802

Sống Theo Bản Chất Mới Của Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1801

Không Có Chỗ Nào Dành Cho Sự May Mắn Trong Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1800

Cơ Hội Giúp Người

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1799

Website: www.huongdionline.com và Những Bài Viết, Bài Làm Chứng, Bài Giảng…

Xem Video Bài Giảng: “Sự Cầu Nguyện Bởi Đức Tin”, Gia-cơ 5:13-18, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6870&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6870&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ơn Trọn Một Đời”, Thi-thiên 30:4-5, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6869&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6869&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Dạy Thế Nào Về Dâng Hiến”, Mác 12:41-44, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6868&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Duyên Tình Mặn Nồng”, Sáng-thế Ký 29:15-20, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6867&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: Bốn Lời Chứng Về Chúa Giê-xu”, Giăng 5:31-39, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9952

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9952&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vượt Cõi Chết Vào Cõi Sống”, Giăng 5:24-30, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9951

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9951&qt=playa

Không Có Em

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1912

Cảm Tạ Ơn Cha!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1911

Làm Sao Bạn Có Thể Trở Nên Giống Với Chúa Giê-xu Hơn?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1976

Còn tiếp