Video Nhạc: "Cầu Cho Cha Mẹ"

Để xem Video Nhạc: "Cầu Cho Cha Mẹ", xin bấm vào link youtube dưới đây

Nhạc sỉ: LM Phanxicô

Ca sĩ: Hạ Lan

http://www.youtube.com/watch?v=lSkK3FXFYRY

Xin Chuá Cha chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.

Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau

Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình, luôn sống theo tình người con ngoan

An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nặng nghĩa tình mẹ cha.

Xin cho cha mẹ con, thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình, luôn sống theo tình người con ngoan

      Đờn dạo

Bao la í a vô bờ, ân tình sánh tựa bằng non, công cha tựa như Thái Sơn, núi nghĩa mẹ như biển Thái Bình. Bao năm tháng nuôi dậy , mai sau con sẽ nên người, nhờ ơn cha mẹ ôi tình cao trọng dường bao

Xin cho cha mẹ con, thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình, luôn sống theo tình người con ngoan.

Xin cho cha mẹ con, thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình, luôn sống theo tình người con  ngoan