Video Nhạc: "Ghi Khắc Tình Yêu Ngài" .

 

Xin vào link trong youtube dươi đây để xem Video Nhạc:

 
“Ghi Khắc Tình Yêu Ngài” do Nhạc sĩ Nhất Trung sáng tác

 http://www.youtube.com/watch?v=Lkm2c8APrvM&feature=related

 

Lời Nhạc

 Trong đêm cô đơn
con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng.
Và thấy tất cả lổi lầm con hằng mang.
Thật con chẳng có đáng chi
tình yêu Chúa quá cao vời
lìa xa ngôi cao sang, Ngài lâm thế vì con.

Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời
một tình yêu như là tình yêu của Ngài.
tình yêu ấy không xa vời,
Chúa ban cho con người tội như con
khi không còn lối thoát.

Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con
người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng.
Những lúc con cô đơn, những lúc con hoang mang
là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi.

Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con
người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng.
Đến suốt cả cuộc đời
đếm hết bao yêu thương
con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài