Lời Cầu Xin Về Tình Yêu

“để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” - Ê-phê-sô 3:18-19 

Thư Ê-phê-sô do sứ đồ Phao-lô viết gởi cho tín hữu tại thành Ê-phê-sô, vào khoảng năm 61 đến 63 S.C.. Đây là 1 trong 4 bức thư ông viết trong tù tại La-mã, ba thư tín kia là Phi-líp, Cô-lô-se, và Phi-lê-môn. Trong thư tín Ê-phê-sô, Phao-lô khích lệ những tín hữu nên sống một cuộc sống đức tin riêng tư với Chúa. Ông viết những lời khuyên dạy, những lời cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Phao-lô nhấn mạnh rằng Hội thánh là thân thể của Đấng Christ và có đầu là Đấng Christ, chính Ngài sẽ làm thành chương trình của Ngài trong Hội Thánh và bởi Hội Thánh. Ông còn khuyên mọi người – tín hữu dân ngoại và tín hữu Do Thái - cần phải hiệp một trong Đấng Christ, không nên có sự phân chia ra. Ðối với Phao-lô, Ðấng Christ là Ðấng tối cao, tối đại, trong Ngài có những người thuộc về các chủng tộc và có các quan điểm cùng thành kiến rất khác nhau; nhưng Ngài có đủ quyền phép để giải quyết mọi vấn đề của loài người, và làm cho hiệp nhứt và hòa hiệp với Ðức Chúa Trời, chẳng những mọi xã hội và gia đình trên mặt đất (5:22-6:9), ngay cả vô vàn thân vị trong vũ trụ vô hình, vô biên nữa (3:10). Thư này có 6 đoạn, 3 đoạn đầu nói về sự kêu gọi trên Trời và giáo lý; 3 đoạn sau nói về công việc trên đất của Hội Thánh mà nó rất thực tiển. 

Trong chương 3, từ câu 14 đến 21 là lời cầu nguyện của Phao-lô cho các tín đồ, về việc “đâm rễ vững nền” trong sự yêu thương bao la của Đấng Christ. Ông rất mong muốn các thánh đồ được “đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ” để họ có thể “hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của tình yêu Đấng Christ là thể nào, “và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết”, để rồi họ sẽ “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” ban cho. Ở đây, Phao-lô muốn những thánh đồ cần phải xem xét lại đạo đức tâm linh của họ, họ phải “đâm rễ” và đứng vững trên nền của sự yêu thương, phải kính yêu Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ, và phải yêu tất cả những thánh đồ. Chúng ta không yêu nhau như “tia chớp” rồi biến mất, nhưng phải yêu chân thật, mãi mãi, như Chúa đã yêu chúng ta, một tình yêu vĩnh cửu, đời đời! Khi chúng ta yêu thương lẫn nhau, như Đấng Christ đã yêu chúng ta, thì chúng ta mới có thể “hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của tình yêu Ngài là thể nào. Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cho các tín đồ kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, để họ yêu Chúa, bởi vì Chúa đã yêu họ trước. Khi chúng ta có sự hiểu biết tận tường về tình yêu Đấng Christ đối với chúng ta, thì chúng ta mới yêu Ngài và yêu anh em trong Chúa! Sứ đồ Phao-lô đưa ra 4 số đo về tình yêu Đấng Christ - bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu - để chúng ta có thể biết rằng tình yêu của Chúa là bao la, vô bờ bến, không thể hiểu hết được! Về chiều rộng, chúng ta có thể hiểu được sự lan xa rộng của tình yêu Chúa đến mọi lứa tuổi, quốc gia, và mọi người trên thế gian. Về chiều dài, tình yêu Chúa có sự tiếp nối của nó từ mãi mãi đến đời đời vô cùng. Về chiều sâu, tình yêu Chúa đã hạ mình đến mức thấp nhất, với một chương trình để giải cứu những ai đã chìm vào sâu trong tội lỗi và đau khổ. Về chiều cao, thì tình yêu Chúa cho phép và nâng chúng ta lên đến phước hạnh và vinh quang trên Thiên Đàng. Chúng ta nên khao khát để hiểu được tình yêu này - đây là đặc tính của tất cả các thánh đồ; vì tất cả họ đều có lòng tin vào tình yêu của Chúa Giê-xu, “và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết” (3:19a)! Phao-lô cũng cầu xin cho các thánh đồ “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (3:19b). Chúng ta không thể hiểu hết về Chúa, nhưng Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta dư dật ân huệ mà chúng ta cần. Khi chúng ta nhận lãnh ân huệ từ sự dư dật của Đấng Christ, thì chúng ta được tràn đầy với sự dư dật của Chúa, theo nhu cầu của chúng ta, tất cả mọi mọi sự ban cho nhằm đạt đến mức độ hiểu biết và kinh nghiệm về tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời Chúa cao nhất, và sự vâng phục trọn vẹn với Ngài. 

Là những người theo Chúa, chúng ta tất cả đều cần “đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết” và “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (3:18-19). Chúng ta hãy bắt chước Phao-lô mà cầu nguyện cho anh chị em chúng ta và cho chính mình về những điều này, để chúng ta được lớn lên vững tin vào Chúa; biết yêu thương mọi người; sống đẹp lòng Chúa, và bày tỏ tình yêu của Đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta cho mọi người xung quanh nhận biết được; để họ sẽ mở lòng mà tìm đến tình yêu bao la, vô giá của Ngài! A-men! 


Vì yêu Chúa đã mở đường, 
Đem người trở lại cậy nương nơi Ngài! 
Tình yêu Đấng Christ còn hoài, 
Không ai hiểu nó rộng, dài, cao, sâu, 
Tình Ngài hằng hữu bền lâu, 
Cho ta mọi sự từ đầu đến nay! 
Noi gương Đấng Christ tháng ngày, 
Yêu thương bền vững, tràn đầy bình an! 


Ngọc-Huỳnh-Bích 

Ghi-chú: 
Những danh ngôn về tình yêu: 

“Việc sử dụng tốt nhất của cuộc sống là tình yêu. Biểu hiện tốt nhất của tình yêu là thời gian. Thời gian tốt nhất để yêu là bây giờ.” 
“The best use of life is love. The best expression of love is time. The best time to love is now.” - Rick Warren 

“Đức Chúa Trời dạy chúng ta yêu thương bằng cách đặt một số người không thể yêu thương xung quanh chúng ta. Không cần phải có đặc tính gì để yêu những người đáng yêu và yêu chính bạn.” 
“God teaches us to love by putting some unlovely people around us. It takes no character to love people who are lovely and loving to you.” - Rick Warren 

“Tình yêu là ngưỡng cửa mà qua đó tâm hồn con người đi từ ích kỷ đến phục vụ.” - Jack Hyles 
Love is the doorway through which the human soul passes from selfishness to service. - Jack Hyles 

“Bạn sẽ không bao giờ thực sự yêu thương cho đến khi bạn yêu một ai đó ghét bạn.” - Jack Hyles 
You will never really love until you love someone who hates you. - Jack Hyles 

“Các chuỗi tình yêu mạnh mẽ hơn những chuỗi sự sợ hãi.” - William Gurnall 
The chains of love are stronger than the chains of fear. - William Gurnall 

“Mọi thứ Đức Chúa Trời làm là tình yêu - ngay cả khi chúng ta không hiểu Ngài.” - Basilea Schlink 
Everything God does is love — even when we do not understand Him. - Basilea Schlink 

“Tình yêu không chỉ là điều bạn cảm nhận, đó là điều bạn làm.” - David Wilkerson 
Love is not only something you feel, it is something you do. - David Wilkerson