LỄ THƯƠNG KHÓ và TRƯNG BÀY HIỆN VẬT LIÊN HỆ ĐẾN SỰ THƯƠNG KHÓ của CHÚA JESUS

Hơn 2000 năm trước Chúa Jesus từ Thiên Đàng vinh hiển xuống trần gian để Cứu Rỗi Nhân Loại tội lỗi. Vì Tình Yêu cao cả mà Ngài đã Hy Sinh trên Thập Tự Giá chết thay cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài để con dân Chúa thoát khỏi hồ lửa đời đời trong Hỏa Ngục. Huyết của Chúa Jesus đã đổ ra để bôi xóa mọi tội lỗi cho những ai tin Ngài.

Để tưởng nhớ sự Thương Khó của Chúa jesus,  Hội Thánh Phúc Âm (Vietnamese Evangelical Church ) có tổ chức một buổi LỄ THƯƠNG KHÓ

Địa chỉ: Thánh Đường Hội Thánh số 11922 N. Houston Roselyn, Thành phố Houston, Texas 77086

Thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017 lúc 8:00 PM.

Điện Thoại: Bà Mục sư Trần Thanh Liêm 832-768-7438

Trong Chương Trình Thương Khó đặc biệt này, Hội Thánh có cuộc Triển Lãm trưng bày các di tích, hiện vật liên hệ đến chặng đường khổ nạn của Ngài lên đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh trên Thập Tự Giá và một vở kịch ngắn tái hiện việc Chúa Jesus vác Thánh Giá với sự giám sát chặt chẽ và những lằn đòn liên tục của các tên lính La Mã áp giải Ngài với sự phụ họa nhạc phẩm Sự Thương Khó – Via Dorolosa do ca sĩ Lê Anh trình bày

Các hiện vật gồm:

1, Thập tự giá dài 8 feet

2, Gươm mà sứ đồ cắt đứt đứt tai 1 tên lính

3, Roi, Gậy đánh đập Chúa Jesus

4, Giáo mà chúa Jesus bi đâm vào hông

5, Mão gai Chúa jesus đội

6, Vải Điều Chúa Jesus mang

7, Vải Liệm

8, Chén Đắng

9, Giấm và Bọt Biển

10, 30 Nén Bạc

11, Vườn Ghết-sê-ma-nê

12, Gươm và Y Phục của Lính La Mã

Và những hiện vật khác


Mỗi hiện vật đều có những câu kinh Thánh trích dẫn

Ban hát Hội Thánh Phúc Âm và Hội Thánh Báp-tít Liên Hiệp cùng đơn ca, ngâm thơ … góp phần tôn vinh Chúa.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông, Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Liên Hiệp

Sau Chương Trình Hội Thánh có thức ăn nhẹ tiếp đãi

LỄ PHỤC SINH NGÀY MAI CHÚA NHẬT NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2017 SẼ BẮT ĐẦU LÚC 11:00 AM

Kính mong Quý Mục sư, Tín hữu và Thân Hữu khắp nơi đến dự. Mỗi thân hữu sẽ được phân phát Báo Hướng Đi, CD và các sách Truyền Đạo Đơn. Kính mong mọi người mời Thân Hữu đến dự

Hội Thánh rất vui được đón tiếp Quý vị