Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có sức mạnh hơn tất cả mọi lực lượng của thiên nhiên. Sức mạnh kết hợp của những trận bão, gió, sóng biền, và các lực lượng tự nhiên khác trên đất không bằng một phần nhỏ sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ sức mạnh của Ngài qua các định luật tự nhiên, mà Ngài đã thiết lập - dầu vậy Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi các định luật đó.

Tôi đã bay hàng triệu dặm, nhưng tôi nhớ trận bão dữ dội nhất mà tôi từng đối đầu. Vonette và tôi trên đường bay từ thành phố Nữu Ước đến Washington D.C, thình lình máy bay bắt đầu đảo mạnh như một con ngựa hoang dã trên vùng thảo nguyên đang muốn hất tung người đầu tiên leo lên lưng nó. Tôi có cảm tưởng như chiếc máy bay đã bị mất kiểm soát, giống một chiếc lá bị cuốn đi trong gió. Bầu trời dường như nổ tung với các tia chớp sáng lòe. Đang lúc trải qua cơn bão, Vonette và tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Jesus làm yên gió và bão. Các môn đồ đã la lên rằng: “Xin cứu chúng tôi, chúng ta đang chìm!” Vonette và tôi bắt đầu cầu nguyện “Lạy Chúa, Ngài không đánh mất uy quyền trên thiên nhiên. Chúng con xin Ngài làm yên trận bão và cứu chúng con. Mặc dầu chúng con sẵn sàng gặp Ngài bây giờ nếu Ngài muốn. Nhưng nếu Ngài vẫn còn để chúng con làm công việc nào đó trên đời nầy, chúng con xin Ngài đừng cho phép kẻ thù hủy diệt chúng con và tất cả các hành khách khác.”

Gần như ngay lập tức, tình trạng hổn loạn chấm dứt, máy bay đã lấy lại được thăng bằng và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lời cầu xin khẩn thiết của chúng tôi với Đức Chúa Trời đã biến thành lời ngợi khen và cảm tạ. Về sau chúng tôi mới biết rằng chiếc máy bay đã bị tổn thất nặng – sét đã đánh thủng một lổ trên thân máy bay – và rằng tính mạng chúng tôi thật sự đã ở trong nguy hiểm. Phải, Đức Chúa Trời chúng ta có quyền năng hơn cả trận bão lớn nhất.

Đức Chúa Trời cũng có quyền hơn tất cả những người cai trị trên đất. Các khả năng của vũ khí hạt nhân, vũ khí khoa học, và sức mạnh quân sự của các quốc gia khác có làm bạn lo sợ không ? Bạn không phải sợ. Tiên tri Êsai đã nói rằng: “Kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mây bụi rơi trên cân.” Sau khi học biết về quyền năng của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, vua Nêbucátnếtsa đã thừa nhận: “Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất, chẳng ai có thể can tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy ?”

Chúng ta không cần phải sợ bất cứ một con người nào hoặc một quốc gia nào muốn thách thức Đức Chúa Trời. Ngài vượt xa các chính thể trên đất đến nỗi họ không thể làm gì bên ngoài sức mạnh của Ngài. Không một kẻ cầm quyền nào hoặc một đội quân nào có thể làm thay đổi bất cứ chương trình gì mà Đức Chúa Trời đã định.

Đức Chúa Trời có quyền phép hơn Satan và các đội quân của nó rất nhiều. Ngài không bị hăm dọa bởi lòng thù ghét dấy nghịch của ma quỷ. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Satan là một tạo vật, nó chỉ có thể hoạt động bên trong những giới hạn quy định mà Đức Chúa Trời đặt để trên nó. So với Đức Chúa Trời, Satan chẳng là gì cả.

Là Cơ Đốc Nhân đôi khi chúng ta cảm thấy dường như Satan đang giữ lợi thế. Nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng đang chiến cự cho chúng ta. Rôma 16:20 cho chúng ta lời hứa nầy: “Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em”. Thật là một lời hứa đầy khích lệ khi chúng ta phải chiến đấu với các thế lực gian ác đối đầu chúng ta mỗi ngày.

Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn đều sẽ xảy đến vì Ngài có toàn quyền để làm cho nó xảy ra. Đức Chúa Trời đã phán cùng Êsai rằng: “Ta phán rằng: Mưu của Ta sẽ lập, và Ta sẽ làm ra mọi sự Ta đẹp ý.” Gióp đã thú nhận với Đức Chúa Trời rằng: “Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” Chúng ta hãy xem xét một số những việc mà Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta có thể làm một cách dễ dàng.

Mục sư Tony Evans viết: “Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ cũng chẳng tốn bao nhiêu nổ lực hơn việc Ngài dựng nên một con kiến.” Quyền phép Đức Chúa Trời thật vô giới hạn đến nỗi Ngài có thể phán cho một vài ngàn tỉ vũ trụ nữa xuất hiện, và rồi ngày hôm sau thêm một vài ngàn tỉ nữa, sau đó cứ tương tự như vậy mỗi ngày cho một ngàn tỷ năm. Điều đó cũng không làm suy giảm quyền năng của Ngài một chút nào !

Các nhà thần luận tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian rồi Ngài bỏ đi, để mặc cho tạo vật tự động vận hành như một chiếc đồng hồ đã có pin. Họ nói rằng chúng ta có bổn phận phải duy trì những gì đã có trong thế giới nầy. Tuy nhiên Kinh Thánh không mô tả Đức Chúa Trời như thế. Sự tồn tại tiếp tục của mọi tạo vật lệ thuộc vào Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta mỗi một giây trong mỗi ngày. Tác giả thơ Hêbơrơ đã khẳng định: “Con… lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật.”

Đức Chúa Trời có quyền để phán xét tội lỗi và sự nổi loạn. Một trong những huyền nhiệm lớn của đời sống là vì sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra trên đất. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một câu trả lời tuyệt đối cho điều khó hiểu nầy. Đồng thời chúng ta có thể biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng của Ngài để hủy phá kẻ ác. Ngài đã cho chúng ta các ví dụ qua lời của Ngài: Cơn Đại Hồng Thủy trong thời Noê và sự phán xét của Đức Chúa Trời trên Sôđôm và Gômôrơ. Mỗi một bất công sẽ bị sửa ngay lại; mỗi một hành động phạm tội và dấy nghịch đều sẽ bị khai trình.

Yếu tố cơ bản của sự thờ phượng chính là thái độ. Sự thờ phượng của chúng ta sẽ phải bắt đầu bằng thái độ kính sợ Chúa vì cớ Ngài là Đấng như thế nào và những gì Ngài có thể làm. Chúng ta phải nhận biết chúng ta yếu đuối thế nào khi so sánh với quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời.

Một khi đã có cái nhìn đúng đắn về Chúa , chúng ta sẽ bắt đầu ngợi khen Ngài. Vua Đavít đã bày tỏ thái độ nầy khi ông tập hợp các vật liệu để xây dựng một đền thờ nguy nga cho Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Hỡi Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên, tổ phụ chúng tôi ôi ! Đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng ! Hỡi Đức Giêhôva ! Sự cao cả, sự vinh quang, sự oai nghi đang quy về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giêhôva ôi ! Nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Đức Chúa Trời chúng tôi ôi ! Chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài !

Những lời ấy có phản ảnh lòng kính sợ của bạn đối với quyền năng Đức Chúa Trời không ? Hãy dành một vài giây phút ngay bây giờ để cảm tạ Chúa.

BILL BRIGHT (Khám Phá Đặc Tính Của Đức Chúa Trời)

 https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2348