Hình Ảnh Đẹp Ở Một Số Nơi Trên Thế Giới.

Vũ Trụ, Thế Giới hay Nhân Loại đều do Tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Dù con người có thay đổi hình thức như thế nào thì nếu không do Thiên Chúa tạo dựng từ ban đầu những điều con người làm đều là con số không. Loài người không ai tự làm cái không có ra có được nên không ai có thể tự mãn cho rằng "bàn tay ta làm nên tất cả". Nếu họ không nhờ không khí do Đức Chúa Trời ban phát như không cho loài người thì tự họ không thể sống đến một phút thì đừng nói làm gì được ! Họ chỉ là những kẻ vô ơn, bội nghĩa đối với Đấng Tạo dựng nên mình và dĩ nhiên số phận trong hồ lửa đời đời chắc chắn đang dành sẵn cho họ!

Sự khôn ngoan nhất bây giờ là hãy trở về ăn năn tin nhận Ngài để nhận sự Cứu Rỗi Thiên Thượng. Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương, Ngài sẵn sàng tha thứ cho ai hạ mình ăn năn tội tỗi và còn cho họ trở nên con cái Ngài là cho những người đã tin nhận Ngài làm Chúa và làm Chủ đời sống mình.

Xin mời bạn bấm vào link dưới đây để xem những vẻ đẹp một vài nơi trên thế giới.

https://docs.google.com/presentation/d/1bG6OnjM38BOgNVnyJjrCE40_Fn1u2xtUaIutI1tOFGU/preview#slide=id.p58