Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam

Mục Lục

Tựa đề
 1. Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 2. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 3. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
 4. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
 5. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng
 6. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
 7. Ca Cảm Tạ
 8. Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền
 9. Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
 10. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
 11. Ngợi Khen Cứu Chúa
 12. Đẹp Thay Trán Chúa
 13. Jesus Đẹp Thay
 14. Danh Jesus
 15. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
 16. Danh Chúa Jesus
 17. Tôn Vinh Chúa Linh Năng
 18. Danh Yêu Quí
 19. Tôn Vinh Chúa Tôi
 20. Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
 21. Cứu Chúa Siêu Việt
 22. Ta Bước Lên Si-ôn
 23. Tôn Vinh Chân Thần
 24. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 25. Tôn Vinh Cha
 26. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 27. Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
 28. Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng
 29. Bánh Trường Sanh
 30. Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung
 31. Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai
 32. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 33. Dương Quang Tâm Hồn
 34. Ngày Gần Tàn Rồi
 35. Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước
 36. Bóng Xế Sắp Khuất
 37. Ngày Nghỉ Phước Hạnh
 38. Tuần Vừa Qua
 39. Tôn Vinh Ba Ngôi
 40. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 41. Chúa! Bức Thành Kiên Cố
 42. Tình Yêu Chúa Không Suy Lường
 43. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 44. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
 45. Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
 46. Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi
 47. Chúa Giấu Tôi
 48. Nương Mình Trong Cánh Chúa
 49. Chúa Sẽ Lo Toan
 50. Nguyền Đưa Tôi Đi
 51. Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường
 52. Quanh Đêm Luôn Ngày
 53. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
 54. Phước Cho Nhân Loại
 55. Hỡi Môn Đồ Trung Tín
 56. Kỷ Nguyên Thanh-Bình
 57. Kíp Đến Tôn Thờ
 58. Nằm Yên Trong Máng Chiên
 59. Đêm Yên Lặng
 60. Thoạt Đến Đêm Nọ
 61. Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!
 62. Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
 63. Không Chỗ Trong Quán
 64. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
 65. Hô-sa-na!
 66. Đêm Thánh
 67. Mục Tử Thức Giữ Chiên
 68. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 69. Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
 70. Đấng Thánh Lâm Phàm
 71. Ngợi Con Thánh
 72. Thiên Đàng Chung Vui
 73. Nô-ên Đầu Tiên
 74. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 75. Nô-ên Đêm Vui Thoả
 76. Jesus Không Đổi Dời
 77. Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời
 78. Vua Chăn Nuôi
 79. Thương Sao Hi Kỳ
 80. Chẳng Có Ai Như Jesus
 81. Hoa Huệ Trong Trũng
 82. Cung Điện Bằng Ngà
 83. Jesus Christ Đến
 84. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
 85. Một Ngày!
 86. Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
 87. Kìa, Chín Mươi Chín Chiên
 88. Đường Đến Gô-gô-tha
 89. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 90. Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
 91. Thống Khổ Nhân
 92. Ta Hi Sinh Vì Con
 93. Nhìn Cây Thập Tự
 94. Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự
 95. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 96. Ghết-sê-ma-nê
 97. Vì Tội Nhân Jesus Chết
 98. Thánh Thủ
 99. Xong Rồi!
 100. Chúa Mang Thập Hình
 101. Tán Mỹ Jesus
 102. Bây Giờ Tôi Tin
 103. Christ Phục Sanh
 104. Ngày Nay Chúa Phục Sanh
 105. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 106. Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng
 107. Jesus Chân Chúa Lại Sống
 108. Thiên Ca Vô Đối
 109. Trái Đầu Mùa
 110. Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy
 111. Chúa Sống
 112. Jesus Phục Sanh
 113. Khúc Kim Cầm
 114. Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên
 115. Tôn Vinh Jesus
 116. Quang Cảnh Tuyệt Vời
 117. Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai
 118. Thầy Tế Lễ Ta
 119. Jesus Quang Lâm
 120. Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm
 121. Kìa! Chúa Đến
 122. Đờn Vàng Reo
 123. Xa Xa Trên Ngọn Núi
 124. Jesus Sắp Đến
 125. Chấm Dứt Cảnh Khổ
 126. Tia Sáng Ban Mai
 127. Giờ Jesus Hiện Ra
 128. Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?
 129. Jesus Chắc Tái Lai
 130. Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm
 131. Sống Trong Linh Quang Tái Lâm
 132. Biến Canh Lạ Thay
 133. Jesus Tái Lâm Rày Mai
 134. Khi Chúa Tái Lâm
 135. Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai
 136. Đầy Lòng Tôi
 137. Thánh Linh Dẫn Dắt
 138. Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang
 139. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng
 140. Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa
 141. Hà Hơi Linh
 142. Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi
 143. Gió Thánh Linh
 144. Xin Linh Giê-hô-va
 145. Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
 146. Căn Cơ Duy Nhất
 147. Bao Cường Quốc Còn Đâu?
 148. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
 149. Nầy Si-ôn
 150. Kinh Thánh Cao Quí
 151. Lời Chúa Vững Lập
 152. Kinh Thánh Và Ngọn Đèn
 153. Ca Khen Thiên Đạo
 154. Lời Dịu Dàng
 155. Thánh Kinh Âm Nhạc
 156. Một Jesus
 157. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
 158. Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc
 159. Ân Ái Jesus Kêu Tôi
 160. Jesus Kêu Gọi Mọi Người
 161. Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân
 162. Chỉ Tin Nơi Ngài
 163. Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn
 164. Đời Người Ngắn Ngủi
 165. Mau Đến Theo Jesus
 166. Về Gấp Lên
 167. Nghinh Khách Vô
 168. Nay Qui Hướng Cố Gia
 169. Jesus! Đứng Trước Cửa
 170. Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!
 171. Vầng Đá Muôn Đời
 172. Nơi Gô-gô-tha
 173. Jesus Trọn Quyền Cứu
 174. Christ Trả Xong Tội Trái
 175. Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài
 176. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
 177. Nhìn Xem Jesus
 178. Tôi Nguyện Đến Liền
 179. Kìa! Cửa Cứu Rỗi
 180. Jesus! Tôi Đến
 181. Suối Huyết Tuôn
 182. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
 183. Quyền Trong Huyết Jesus
 184. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
 185. Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này
 186. Huyết Jesus Thật Cao Quí
 187. Vinh Thay Danh Jesus
 188. Ngợi Khen Dòng Huyết
 189. Xem Ơn Vô Lượng
 190. Không Nhờ Bạc Vàng
 191. Vì Tôi
 192. Con Sông Tẩy Uế
 193. Gần Thập Tự
 194. Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự
 195. Gô-gô-tha
 196. Chuyện Thập Giá Xưa
 197. Khá Chăm Xem Jesus
 198. Tại Thập Giá Bình Yên
 199. Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
 200. Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi
 201. Đứng Trên Lời Hứa
 202. Cơn Mưa Phước Lành
 203. Trông Mong Thiên Ân
 204. Jesus Không Thất Tín Đâu
 205. Tôi Vững Vàng
 206. Gặp Được Thiết Hữu
 207. Ánh Thái Dương Nầy
 208. Ngài Vực Tôi
 209. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
 210. Ngày Vui Vẻ
 211. Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
 212. Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
 213. Giựt Mọi Chuông Trời
 214. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
 215. Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
 216. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
 217. Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu
 218. Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
 219. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
 220. Dức Dấy Chúng Tôi Luôn
 221. Tôn Vinh Christ
 222. Ngươi Phải Trùng Sinh
 223. Chèo Ra
 224. Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm
 225. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
 226. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
 227. Duy Chính Ngài
 228. Tuyết Kia Khôn So
 229. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
 230. Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu
 231. Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi
 232. Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài
 233. Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao
 234. Ta Theo Ý Chúa Chưa?
 235. Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài
 236. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
 237. Nguyện Theo Ý Cha
 238. Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
 239. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 240. Càng Gần Chúa Hơn
 241. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
 242. Lên Chốn Cao Hơn
 243. Ước Ao Nhìn Jesus
 244. Nguyện Càng Yêu Thương Christ
 245. Gần Thập Tự Hơn
 246. Biết Nhiều Hơn Về Jesus
 247. Hãy Giơ Tay Ra
 248. Christ Chữa Bịnh
 249. Danh Y Độc Nhất
 250. Chiều Xưa
 251. Giờ Dịu Êm
 252. Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
 253. Jesus Là Bạn Thật
 254. Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
 255. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
 256. Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
 257. Xin Thần Linh Cảm Hóa
 258. Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần
 259. Canh Giữ Kêu Cầu
 260. Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi
 261. Tin Cậy Vâng Lời
 262. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 263. Christ Nắm Tôi Thật Chặt
 264. Căn Cơ Kiên Cố
 265. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 266. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus
 267. Chỗ Kẻ Đá Vững An
 268. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
 269. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 270. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 271. Ngài Dìu Dắt Tôi
 272. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 273. Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
 274. Diệu Vinh Thay Bình An!
 275. Con Sông Thái An
 276. Yên Chăng? Êm Chăng?
 277. Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!
 278. Tay Chúa Nắm Tôi
 279. Lòng Tôi Được An Ninh
 280. Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
 281. Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng
 282. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
 283. Mau Thưa Với Jesus
 284. Việc Chi Chúa Không Thể Làm
 285. Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
 286. Ai Tuyệt Vọng
 287. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
 288. Danh Lạ Lùng
 289. Kết Hữu Với Jesus
 290. Nương Cánh Vĩnh Sinh
 291. Đi Từng Bước
 292. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 293. Từng Giây Phút
 294. Dương Quang Thiên Quốc
 295. Luôn Mỗi Phút
 296. Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 297. Thật Hạnh Vinh Thay!
 298. Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
 299. Càng Yêu Chúa Hơn
 300. Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
 301. Ôi Tình Thương
 302. Ân Hồng Cứu Ân
 303. Ân Điển
 304. Lòng Luôn Tưởng Con Trời
 305. Nguồn Ân Điển
 306. Thắng Nhờ Ân Điển
 307. Ân Điển Cứu Chúa
 308. Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus
 309. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 310. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
 311. Ca-lép Trông Chúa
 312. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
 313. Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên
 314. Tinh Binh Jesus Tiến Lên
 315. Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên
 316. Thập Tự Christ Đi Đầu
 317. Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự
 318. Mùa Gặt
 319. Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!
 320. Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha
 321. Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi
 322. Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
 323. Lo Vực Người Luân Vong
 324. Mau Quăng Dây Cứu Sanh
 325. Gánh Lúa Về
 326. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
 327. Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng
 328. Dắt Về Chúa
 329. Báo Tin Lành
 330. Các Thánh Đã Nghỉ Yên
 331. Buổi Mai Rực Rỡ
 332. Vinh Thay Cho Tôi
 333. Mặt Gặp Mặt
 334. Rất An Ninh Trong Cánh Christ
 335. Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng
 336. Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
 337. Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?
 338. Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng
 339. Bất Dạ Thành
 340. Vua Anh Minh
 341. Về Nhà Cha
 342. Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà
 343. Thế Cảnh Giống Thoi Đưa
 344. Miền Vinh Hiển
 345. Nơi Vĩnh Phước
 346. Thiên Cung Là Quê Hương
 347. Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?
 348. Gia Hương Cơ Đốc Nhân
 349. Jesus Cứu
 350. Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày
 351. Jesus Sẽ Cai Trị
 352. Mạng Lịnh Duy Nhứt
 353. Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
 354. Chúa Đang Gọi
 355. Quyết Rao Tin Lành
 356. Mau Chiếu Ra
 357. Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
 358. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 359. Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi
 360. Hãy Nói Đi
 361. Có Gì Dâng Chúa
 362. Xin Chúa Sai
 363. Jesus Yêu Tôi
 364. Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
 365. Được Làm Bạn Cùng Jesus
 366. Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
 367. Đấng Chăn Hiền Lành
 368. Chúa Truyền Hãy Soi Sáng
 369. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 370. Tôi Dầu Nhỏ
 371. Một Tia Sáng
 372. Châu Báu Vua Jesus Christ
 373. Vinh Quang, Vinh Quang!
 374. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt
 375. Sẵn Sàng
 376. Không Nên Khuất Kế Sa Tan
 377. Tại Chốn Trận Tiền
 378. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 379. Bạn Đứng Phía Nào?
 380. Thuộc Jesus Thỏa Vui
 381. Quyết Sống Cho Christ
 382. Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát
 383. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 384. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
 385. Hư Không
 386. Khi Jesus Qua
 387. Muôn Tội Lăn Xa
 388. Hãy Theo Ta
 389. Theo Chúa
 390. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
 391. Ngắm Jesus Đừng Xao
 392. Gô-gô-tha
 393. Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
 394. Lạy Từ Phụ
 395. Ôi Cha Thánh Khiết
 396. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 397. Báp Têm Trong Jesus
 398. Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm
 399. Truy Niệm Chúa
 400. Tiệc Thánh
 401. Chúc Hôn Lễ
 402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 403. Chúc Mừng Gia Đình Mới
 404. Trong Christ Yên Giấc
 405. Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua
 406. Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
 407. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 408. Xin Cha Đưa Anh
 409. Ơn Trời Cao Sâu
 410. Tiếng Gọi Con Gặt
 411. Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
 412. Việt Nam Ca
 413. Ngợi Danh Jesus
 414. Mùa Gặt Đã Đến
 415. Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!
 416. Chúa Là Vua
 417. Trông Mong Ơn Chí Cao
 418. Vua Đến
 419. Hồn Ta Hằng Khen Chúa
 420. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 421. Đoạn Thiên Ca
 422. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 423. Chúa Chí Thánh Vinh Quang
 424. Xin Cha Đưa Anh
 425. Nước Đức Chúa Trời
 426. Yên Chăng? Êm Chăng?
 427. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 428. Nguyện Ngài Nhớ Tôi
 429. Cứu Chúa Siêu Việt
 430. Tin Cậy Vâng Lời
 431. Vầng Đá Muôn Đời
 432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 433. Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 434. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 435. Khá Ngợi Khen Chúa
 436. Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
 437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 438. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 439. Đã Lăn Xa
 440. Hãy Tin Jesus Christ
 441. Đổi Mới Tâm Tôi
 442. Ơn Cao Sâu Rộng
 443. Chúa Nhận Lời
 444. Lòng Tôi Vui Vẻ
 445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 446. Mến Yêu Jesus
 447. Danh Quí Trọng
 448. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 449. Xin Vô Tâm Hồn
 450. Đừng Sợ Chi
 451. Chúa Kíp Đến
 452. Thưa Jesus Vài Câu
 453. Dặn Lòng Trung Tín
 454. Tôi Mến Ngài
 455. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
 456. Sự Thương Yêu Lạ Lùng
 457. Ân Điển Của Chúa
 458. Danh Dịu Dàng Hơn Hết
 459. Đi Đến Si-ôn
 460. Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
 461. Gần Cùng Chúa Tôi
 462. Cánh Chúa Hằng Sống
 463. Thiết Nghĩa Jesus
 464. Đi Từ Bước Với Chúa
 465. Jesus Cứu Người Ta
 466. Tôi Là Người Tội
 467. Sổ Sinh Mạng
 468. Jesus Đền Tội
 469. Cứu Chúa Tôi
 470. Nước Vĩnh Sanh
 471. Quay Đến Jesus
 472. Sự Yêu Thương Lớn Lao
 473. Báo Tin Lành
 474. Ở Gô-gô-tha
 475. Jesus Rất Quí
 476. Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó
 477. Bình Yên Rất Phước
 478. Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi
 479. Chúa Biết Rõ
 480. Tôi Sống Cho Chúa
 481. Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu
 482. Đấng Chăn Giữ Tôi
 483. Cầu Nguyện Cho Anh
 484. Hãy Trung Tín
 485. Vinh Thay Cho Tôi
 486. Kìa, Chúa Đến!
 487. Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!
 488. Về Nhà Chúa
 489. Màn Sương Tiêu Tan
 490. Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
 491. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
 492. Giống Như Cứu Chúa Tôi
 493. Thành Vinh Hiển
 494. Đến Thiên Đường
 495. Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
 496. Suối Huyết
 497. Đáng Ngợi Khen Chúa
 498. Nơi Gô-gô-tha
 499. Tôi Đến Thập Tự Giá
 500. Nhìn Xem Chúa Cứu Thế
 501. Tôi Tin Chúa Jesus
 502. Chúc Mừng Hôn Lễ
 503. Chúa Ở Cùng Ông Bà
 504. Đôi Nhạn Bay Cao
 505. Nô-el
 506. Mừng Thay, Nô-el!
 507. Đêm Thánh Thay!
 508. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 509. Ngày Giờ Qua
 510. Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời
 511. Bài Ca Vĩnh Cửu
 512. Tình Yêu Bền Vững
 513. Lớn Bấy Duy Ngài
 514. Cùng Dâng Lời Ca
 515. Ca Ngợi Chúa
 516. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 517. Chúa Là Tất Cả
 518. Cha Cao Quý
 519. Khúc Hát Tâm Linh
 520. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
 521. Dâng Lời Tán Dương
 522. Chúa
 523. Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi
 524. Ngài Là Ai?
 525. Tình Yêu Jêsus
 526. Vì Ngài Tôi Hát
 527. Ca Ngợi Chúa Tôi
 528. Hô-sa-na
 529. Khúc Ca Mang Danh Jêsus
 530. Danh Chúa Diệu Kỳ
 531. Chúa Bất Biến
 532. Jêsus Cứu Chúa
 533. Danh Trên Muôn Danh
 534. Nhạc Khúc Tuyệt Vời
 535. Ngài Là Vua
 536. Xưng Danh Chúa
 537. Ngợi Ca Danh Jêsus
 538. Ha-lê-lu-gia
 539. Cùng Đến Ca Ngợi Chúa
 540. Dâng Lời Suy Tôn
 541. Ngợi Ca Đấng Thánh
 542. Nhìn Lên Cha Thánh
 543. Cung Kính Thờ Chúa
 544. Yêu Thương Đời Đời
 545. Hướng Lên Chúa Trên Trời
 546. Lời Nguyện Kính Yêu
 547. Chúc Tôn Chúa
 548. Vinh Quang Rạng Ngời
 549. Vua Trên Muôn Vua
 550. Tôn Cao Danh Chúa
 551. Tôn Ngợi Chúa
 552. Lúc Anh Nguyện Cầu
 553. Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
 554. Trên Bước Đường Đời
 555. Mừng Chúa Giáng Sinh
 556. Bài Ca Máng Cỏ
 557. Sáng Danh Thiên Chúa
 558. Chúa Đã Tới
 559. Ánh Lửa Hồng
 560. Một Anh Nhi Ra Đời
 561. Có Ánh Sao Thần
 562. Chuyện Các Mục Đồng
 563. Cùng Hát Ha-lê-lu-gia
 564. Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem
 565. Chuông Giáng Sinh Ngân
 566. Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời
 567. Niềm Vui Cho Nhân Loại
 568. Sao Miền Đông
 569. Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến
 570. Vòng Tay Tình Yêu
 571. Khúc Nhạc Nô-Ên
 572. Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
 573. Đêm Đông Xưa
 574. Bình An Cho Loài Người
 575. Tình Yêu Thiên Thượng
 576. Người Khách Lạ Ga-li-lê
 577. Hoa Hồng Sa-Rôn
 578. Tiếng Jêsus
 579. Chúa Chí Ái
 580. Vui Mang Thập Tự
 581. Chuyện Gô-gô-tha
 582. Nơi Đồi Gô-gô-tha
 583. Jêsus Vui Gánh Đau Thương
 584. Vì Ai
 585. Nơi Thập Tự Giá
 586. Trên Chốn Đồi Cao
 587. Chúa Chết Vì Tôi
 588. Này Anh Thấy Không
 589. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
 590. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 591. Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa
 592. Phút Suy Tư
 593. Tiếng Hát Phục Sinh
 594. Chúa Sống Trong Tôi
 595. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 596. Ngày Toàn Thắng
 597. Vì Jêsus Sống
 598. Khi Chúa Về Thiên Quốc
 599. Lòng Các Con Chớ Bối Rối
 600. Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia
 601. Jêsus Sẽ Đến
 602. Khi Chúa Đến
 603. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 604. Jêsus Mau Đến
 605. Jêsus Sẽ Tái Lâm
 606. Ta Sẽ Trở Lại
 607. Chúa Sẽ Đến
 608. Ngày Jêsus Đến
 609. Sẽ Không Còn Bóng Tối
 610. Rồi Đây Chúa Đến
 611. Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến
 612. Nguồn Hy Vọng
 613. Ngày Ấy Sẽ Đến
 614. Ngày Chúa Mau Đến
 615. Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
 616. Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi
 617. Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu
 618. Xin Cha Ban Linh Ân
 619. Yêu Chúa Và Học Lời Ngài
 620. Hứa Ngôn Nghìn Xưa
 621. Lời Chúa.
 622. Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa
 623. Sao Anh Không Tin
 624. Sự Sống Mới
 625. Chính Jêsus
 626. Ngay Hôm Nay
 627. Trong Tay Chúa
 628. Tiếng Chúa Gọi
 629. Trở Về
 630. Về Nhà Cha
 631. Tiếng Gọi
 632. Chúa Mong Bạn Quay Về
 633. Chiên Lạc Trở Về
 634. Thiết Tha
 635. Đến Với Nguồn Nước Sống
 636. Vì Bạn Với Tôi
 637. Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài
 638. Hãy Theo Jêsus
 639. Tình Yêu Trời
 640. Dòng Huyết Đào
 641. Chúa Cứu Tôi
 642. Ơn Cứu Rỗi
 643. Mưa Phước Hạnh
 644. Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng
 645. Thập Giá, Nơi Chúa Mong Anh Về
 646. Thập Tự Xưa
 647. Nơi Chân Thập Tự Giá
 648. Quăng Xa Khỏi Tội
 649. Bài Ca Cứu Chuộc
 650. Chúa Mãi Bên Ta
 651. Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng
 652. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 653. Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
 654. Được Jêsus Cứu
 655. Khi Chúa Cất Xa Tội Ô
 656. Jêsus Bên Tôi
 657. Cuộc Sống Mới
 658. Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
 659. Khúc Hát Trong Tâm
 660. Jêsus Cứu Tôi
 661. Vinh Quang Trời
 662. Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi
 663. Ngài Cứu Tôi
 664. Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
 665. Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
 666. Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus
 667. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
 668. Nguồn Phước Gô-gô-tha
 669. Tiếng Chúa Phán
 670. Kính Khen Ngài
 671. Ngợi Khen Vì Được Cứu
 672. Vì Tôi
 673. Thầm Tạ Ơn Chúa
 674. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 675. Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa
 676. Bài Ca Cảm Tạ
 677. Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh
 678. Lời Tạ Ơn Chúa
 679. Cảm Tạ Ơn Chúa
 680. Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
 681. Công Việc Của Đức Chúa Trời
 682. Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
 683. Ánh Sáng Tình Yêu
 684. Ra Khơi
 685. Học Theo Chúa
 686. Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
 687. Dâng Chúa Trọn Đời
 688. Dâng Chúa Đời Con
 689. Lời Con Hứa Nguyện
 690. Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
 691. Lạy Chúa Xin Sai Tôi
 692. Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
 693. Sống Vì Chúa
 694. Cầu Xin Cha Đổi Lòng
 695. Xin Tẩy Sạch Tôi
 696. Cần Jêsus Hơn
 697. Xin Ngài Giúp Con
 698. Trọn Dâng Cho Jêsus
 699. Tâm Nguyện
 700. Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus
 701. Như Ý Cha
 702. Tìm Về Miền Đất Hứa
 703. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 704. Ngài là Tất Cả Cho Tôi
 705. Nguyện Tôi Được Đổi Mới
 706. Tôi Sẽ Đi
 707. Khát Khao Dòng Nước
 708. Khi Chúa Vô Lòng
 709. Anh Cầu Xin Gì
 710. Đêm Sẽ Tan Mau
 711. Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu
 712. Hãy Cầu Xin
 713. Xin Mở Mắt Chúng Con
 714. Jêsus Ôi Con Tin Ngài
 715. Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
 716. Vâng Theo Chúa
 717. Vững Niềm Tin
 718. Ái Từ Cứu Tôi
 719. Hãy Tin Nơi Ngài
 720. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 721. Thuận Phục Ý Chúa
 722. Chỉ Tin Cậy Chúa
 723. Ban Mai
 724. Thà Có Jêsus Thì Hơn
 725. Nhìn Xem Jêsus
 726. Tại Vầng Đá Ngất Cao
 727. Đời Luôn An Bình
 728. Trước Khi Rạng Đông
 729. Chỉ Có Jêsus
 730. Bình An Trong Thung Lũng
 731. Ánh Sáng Cho Đời
 732. Vững Tâm Tin Chúa
 733. Dạ Khúc
 734. Vững Bước Bên Jêsus
 735. Bên Kia Bóng Mờ
 736. Nguồn An Bình
 737. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
 738. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 739. Mỗi Bước Trên Đường
 740. Đi Với Jêsus
 741. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 742. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 743. Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi
 744. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi
 745. Chúa Nâng Đỡ
 746. Chỉ Một Niềm Tin
 747. Vững Tin Nơi Chúa
 748. Đường Đi Có Chúa
 749. Theo Dấu Chân Chúa
 750. Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi
 751. Trong Cánh Tay Cha
 752. Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt
 753. Chúa Sắp Đặt Đời Tôi
 754. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 755. Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi
 756. Lẽ Sống Cho Đời
 757. Trên Đường Đời
 758. Đường Lối Chúa
 759. Đường Về An Khương
 760. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
 761. Nơi Jêsus
 762. Đi Với Chúa
 763. An Bình Trong Chúa
 764. Rừng Núi Cất Tiếng Ca
 765. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 766. Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi
 767. Bình An Trong Jêsus
 768. Tâm Hồn Bình An
 769. Thỏa Lòng
 770. Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình
 771. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 772. Một Ngày Tươi Mới
 773. Vui Bên Chúa
 774. Nơi Đâu Có Chúa
 775. Chúa Ngự Trong Tôi
 776. Chúa Biết Rõ
 777. Tìm Được Niềm Vui
 778. Duy Jêsus
 779. Nơi Bình An
 780. Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren
 781. Bài Ca Tâm Linh
 782. Chúa Lo Cho Ta Chăng
 783. Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng
 784. Ánh Sáng Thiên Thượng
 785. Tôi Không Bước Đi Một Mình
 786. Xin Chúa Cho Con
 787. Khi Ban Mai Đến
 788. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 789. Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
 790. Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa
 791. Buổi Mai Với Jêsus
 792. Theo Bước Jêsus
 793. Ngày Ngày Đi Với Chúa
 794. Khu Vườn Thân Ái
 795. Chung Niềm Tin
 796. Giây Phút Ngợi Ca
 797. Bên Chúa Nhân Hiền
 798. Bước Với Chúa Yêu Thương
 799. Trọn Đời Ngợi Khen
 800. Chúa Biết Lòng Con
 801. Thân Nhất Trên Đời
 802. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
 803. Người Bạn Tôi Yêu Mến
 804. Chúa Yêu Thiết Tha
 805. Dâng Trọn Cho Jêsus
 806. Chỉ Vì Tội Tôi
 807. Tình Yêu Ngài
 808. Tình Yêu Chúa
 809. Tình Yêu Mãi Mãi
 810. Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi
 811. Ơn Yêu Thương Từ Cha
 812. Jêsus, Đấng Chăn Chiên
 813. Như Con Chiên Đi Lạc
 814. Tiếng Êm Dịu
 815. Điều Này Thật Sao
 816. Chúa Viếng Thăm
 817. Nguồn Tình Yêu
 818. Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
 819. Jêsus, Duy Ngài Soi Lối
 820. Chúa Vẫn Yêu Thương
 821. Ân Điển Lạ Lùng
 822. Con Thuộc Về Ta
 823. Khi Tôi Biết Chúa
 824. An Tâm Bên Chúa
 825. Tình Yêu Vững Bền Của Ngài
 826. Chúa Luôn Đáp Lời
 827. Nguyện Mãi Tín Trung
 828. Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
 829. Chiến Binh Thập Tự
 830. Dưới Cờ Thập Tự
 831. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 832. Bài Ca Phục Hưng
 833. Xin Phục Hưng Chúng Tôi
 834. Toàn Cầu Phục Hưng
 835. Quây Quần Bên Chúa
 836. Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
 837. Hằng Soi Sáng
 838. Ra Đi Vì Danh Chúa
 839. Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
 840. Sẵn Lòng Hầu Việc
 841. Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài
 842. Cuộc Đời Tươi
 843. Tìm Chiên Lạc Bước
 844. Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
 845. Nơi Thiên Quốc
 846. Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
 847. Trong Cơn Ưu Sầu
 848. Làm Con Vua Thánh
 849. Triều Thiên Vinh Hiển
 850. Sống Trong Vinh Quang
 851. Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta
 852. Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi
 853. Quê Hương Trên Trời
 854. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
 855. Tiếng Ngài Phán Tuyên
 856. Đưa Người Đến Tin Chúa
 857. Truyền Rao Danh Chúa
 858. Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh
 859. Trao Niềm Tin
 860. Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
 861. Mong Bạn Tin Cứu Chúa
 862. Chúa Mong Anh Về
 863. Hãy Tin Nhận
 864. Jêsus Con Đức Chúa Trời
 865. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
 866. Chúa Đang Gọi
 867. Sứ Mạng Yêu Thương
 868. Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
 869. Xin Chúa Sai Tôi
 870. Hứa Nguyện
 871. Lòng Nguyện Theo Jêsus
 872. Tôi Là Chiên Của Chúa
 873. Thanh Niên Tin Lành Ca
 874. Hãy Ca Hát Lên
 875. Hỡi Si-ôn, Vùng Lên
 876. Hát Lên, Hỡi Lữ Khách
 877. Thanh Niên Tiến Bước
 878. Thanh Xuân Ca Khúc
 879. Dâng Chúa Chiên Thơ
 880. Dâng Con Cho Chúa
 881. Báp-têm, Sống Đời Sống Mới
 882. Báp-têm Trong Danh Chúa
 883. Hãy Yêu Thương Nhau
 884. Đính Ước Cho Tương Lai
 885. Lời Chúc Lứa Đôi
 886. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 887. Ngày Vui Đôi Lứa
 888. Bên Kia Hoàng Hôn
 889. Xuân Đến Bên Nhà
 890. Xuân Vinh Quang
 891. Mừng Xuân
 892. Xin Ngài Đưa Dắt Anh
 893. Từ Giã
 894. Anh Nghe Không
 895. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 896. Dâng Mình Hầu Việc Chúa
 897. Thi Thiên 121
 898. Đồi Vắng
 899. Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi
 900. Cầu Xin Chúa Giúp Tôi
 901. Con Đường Thập Giá Cô Đơn
 902. Ngày Mai Huy Hoàng
 903. Thành Thánh
Nguyên Tác
 • Come, Thou Almighty King
 • Praise to the Lord, the Almighty
 • The God of Abraham Praise
 • Hallelujah to Thy Name
 • All People that on Earth Do Dwell
 •  
 • O Worship the King
 • Nun dank­et al­le Gott
 • All Hail the Power of Jesus' Name
 • Oh, Could I Speak the Matchless Worth
 • Crown Him with Many Crowns
 • My Redeemer
 • Majestic Sweetness Sits Enthroned
 • Schönster Herr Jesu
 • How Sweet the Name of Jesus Sound!
 • Every Day I Will Bless Thee
 • The Name of Jesus Is So Sweet
 • O, For a Heart to Praise My God
 • There Is No Name So Sweet on Earth
 • I Will Praise Him
 • Blessed Be the Name
 • Our Great Savior
 • We're Marching to Zion
 • Praise God, From Whom All Blessings Flow
 • Praise Ye the Father
 • Gloria Patri
 • Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 • Kyrie Eleison
 • Come Thou Fount of Every Blessing
 •  
 • Bread Thou the Bread of Life
 • Savior, Again to Thy Dear Name
 • When Morning Gilds the Skies
 • Abide With Me
 • Sun of My Soul, Thou Savior Dear
 • Now the Day Is Over
 • Savior, Breathe an Evening Blessing
 • Day Is Dying in the West
 • O Day of Rest and Gladness
 • Safely Through Another Week
 • Father of Heaven, Whose Love Profound
 • Holy! Holy! Holy!
 • A Mighty Fortress
 • God Loved the World of Sinners Lost
 • Great is Thy Faithfulness
 • Our God, Our Help in Ages Past
 • Lead, Kindly Light
 • Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 • He Will Hide Me
 • Under His Wings
 • God Will Take Care of You
 • Lead Us, Heavenly Father
 • Guidance
 • His Yoke Is Easy
 • Hark! The Herald Angels Sing
 • Joy to the World!
 • Adeste Fideles
 • You May Have a Joy of Bells
 • Angels from the Realms of Glory
 • Away in a Manger
 • Stille Nacht
 • It Came Upon the Midnight Clear
 • O Little Town of Bethlehem
 • O Little Town of Bethlehem
 • No Room in the Inn
 • While Shepherds Watched
 • Hosanna
 • Cantique de Noël
 • While Shepherds Watched Their Flocks
 • Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 • Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
 • Đấng Thánh Lâm Phàm
 • Ngợi Con Thánh
 • Thiên Đàng Chung Vui
 • The First Noel
 • Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 • Nô-ên Đêm Vui Thỏa
 • The Unchanged Healer
 • Yesterday, Today, And Forever
 • The King of Love My Shepherd Is
 • The Savior's Love
 • No, Not One!
 • I Have Found a Friend in Jesus
 • Ivory Palaces
 • Christ Is Coming
 • The Light of the World Is Jesus
 • One Day
 • Jesus, Savior, Pilot Me
 • The Ninety and Nine
 • Från örtagården leder till Golgata en väg
 • 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 • There Is a Green Hill
 • Hallelujah, What a Savior
 • I Gave My Life for Thee
 • Behold the Savior of Mankind
 • I Saw One Hanging on the Tree
 • When I Survey the Wondrous Cross
 • The Hour in Dark Gethsemane
 • He Dies! The Friend of Sinners Dies!
 • Salve caput cruentatum
 • Hark! The Voice of Love and Mercy
 • Chúa Mang Thập Hình
 • Hail! Thou Once Despised Jesus
 • I Do Believe
 • Low in the Grace He Lay
 • Christ, the Lord, Is Risen
 • Come, Ye Thankful People, Come
 • The Strife Is Over
 • Å, Salige Stund Uten Like
 • Soft the Bells Are Ringing
 • Allelujah! Allelujah!
 • He Is Not Here, But Is Risen
 • He Lives
 • The Lord Is Risen Indeed
 • Golden Harps Are Sounding
 • See, The Conqueror Mounts in Triumph
 • O'er the Distant Mountains Breaking
 • Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
 • The Head That Once Was Crowned with Thorns
 • Christ, Our Priest
 • Christ Returneth
 • Lo! He Comes
 • Lo! Jesus Comes!
 • Hark, Ten Thousand Harps and Voices
 • O'er the Distant Mountains Breaking
 • Christ Is Coming
 • No More Sorrow
 • Tia Sáng Ban Mai
 • Will Jesus Find Us Watching?
 • What If It Were Today?
 • My Lord Will Come Some Day
 • The Hope of the Coming of the Lord
 • In the Advent Light
 • Soon Will Our Savior From Heaven Appear
 • He Is Coming Again
 • When the Roll Is Called Up Yonder
 • The Comforter Has Come!
 • Fill Me Now
 • Holy Spirit, Faithful Guide
 • Holy Ghost, With Light Divine
 •  
 • Holy Spirit, While We Bend
 • Our Blest Redeemer
 • Breathe Upon Us
 • Spirit of God, Descend upon My Heart
 • Gió Thánh Linh
 • Spirit of the Living God
 • Kirken den er et gammelt Hus
 • The Church's One Foundation
 • O Where Are Kings and Empires Now?
 • I Love Thy Kingdom, Lord
 • Glorious Things of Thee Are Spoken
 • The Starry Firmament on High
 • Lời Chúa Vững Lập
 • Lamp of Your Feet
 • O Word of God Incartnate
 • Wonderful Words of Life
 • The Music of God's Word
 • Jesus Only
 • Come to Jesus
 • Come, Thou Weary
 • Today Thy Mercies Call Me
 • Softly and Tenderly
 • Christ Receiveth Sinful Men
 • Come, Every Soul by Sin Oppressed
 • Jesus, Thou Art Standing Pleading
 • Đời Người Ngắn Ngủi
 • Come to the Savior
 • Come! Sinner! Come!
 • Let Him In
 • Lord! I Am Coming Home
 • O Jesus, Thou Art Standing
 • I Hear Thy Welcome Voice
 • Rock of Ages
 • At Calvary
 • Jesus Is Mighty to Save
 • Jesus Paid It All
 • Is My Name Written There?
 • Though Your Sins Be As Scarlet
 • There Is a Life for a Look
 • Just As I Am Without One Plea
 • Come and Take
 • Jesus, I Come
 • There Is a Fountain Filled with Blood
 • Nothing But the Blood
 • There Is Power in the Blood
 • Are You Washed in the Blood?
 • Arise, My Soul, Arise
 • The Precious Blood
 • Glory To His Name
 • Blessed Be The Fountain
 • Xem Ơn Vô Lượng
 • Nor Silver Nor Gold
 • Vì Tôi
 • Cleansing Wave
 • Nearer the Cross
 • Halelujah for the Cross
 • Calvary
 • The Story of the Cross
 • Fix Your Eyes Upon Jesus
 • I Am Resting at the Cross
 • In the Cross of Christ I Glory
 • Precious Promise
 • Standing on the Promise
 • There Shall Be Showers of Blessing
 • Bring Your Vessels, Not a Few
 • Jesus Never Fails
 • Safe Am I
 • I've Found a Friend. Oh, Such a Friend
 • Sunshine In My Soul
 • He Lifted Me
 • You May Have the Joy-Bells
 • O Happy Day
 • Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 • Give Me Jesus
 • Ring the Bells of Heaven
 • Since I Have Been Redeemed
 • Since Jesus Came Into My Heart
 • What a Wonderful Savior
 • He Keeps Me Singing
 • Only a Sinner
 • I Will Sing The Wondrous Story
 • Revive Us Again
 • We're Marching to Zion
 • Ye Must Be Born Again
 • Launch Out
 • Love Divine, All Love Excelling
 • God Sent His Mighty Power | It's Burning in My Soul
 • Take Time to Be Holy
 • Himself
 • White Than Snow
 • Fully Surrendered
 • Where He Leads Me?
 • Take My Life and Let It Be
 • Jesus, Master, Whose I Am
 • Must Jesus Bear His Cross Alone?
 • Is Thy Heart Right With God?
 • Je suis à Toi
 • Take My Life and Let It Be
 • Have Thine Own Way, Lord!
 • I'll Live for Him
 • Lead Me to Calvary
 • Nearer, My God, To Thee
 • Draw Me Nearer
 • Higher Ground
 • We Would See Jesus
 • More Love To Thee
 • Nearer the Cross
 • More About Jesus
 • Stretch Forth Thy Hand
 • Thou to Whom the Sick and Dying
 • The Great Physician
 • At Even, Ere the Sun Was Set
 • Sweel Hour of Prayer
 • Jesus, Lover of My Soul
 • What a Friend
 • Even Me
 • My Faith Looks Up to Thee
 • Pass Me Not
 • Old Time Power
 • I Need Thee Every Hour
 • The Savior Bids Me Watch and Pray
 • Precious Lord! Take My Hand
 • Trust and Obey
 • I Know Whom I Have Believed
 • He Will Hold Me Fast
 • How Firm a Foundation
 • My Anchor Holds
 • My Hope Is Built on Nothing Less
 • He Hideth My Soul
 • 'Tis So Sweet to Trust in Jesus
 • Blessed Assurance
 • Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 • He Leadeth Me
 • All the Way My Savior Leads Me
 • How Are Thy Servants Blest, O Lord
 • Blessed Quietness
 • Like a River, Glorious
 • Peace, Perfect Peace
 • It's Well With My Soul
 • Held in His Mighty Arms
 • Jesus, I Am Resting
 • Jesus, Thou Joy of Loving Hearts
 • Chúa Hiểu Tâm Trạng
 • A Shelter in the Time of Storm
 • Frö­liche Bot­schaft­er
 • Nothing Is Too Hard for Jesus
 • Art Thou Weary
 • Come, Ye Disconsolate
 • Thou Thinkest, Lord, of Me
 • Take the Name of Jesus with You
 • I Heard the Voice of Jesus Say
 • Leaning on the Everlasting Arms
 • Step By Step
 • Constantly Abiding
 • Savior, More Than Life to Me
 • Heavenly Sunshine
 • Moment by Moment
 • Je­su dul­cis me­mor­ia
 • It Is Glory Just To Walk With Him
 • Fade, Fade Each Earthly Joy
 • My Jesus, I Love Thee
 • In Tenderness He Sought Me
 • Ôi Tình Thương
 • Grace Greater Than Our Sin
 • God's Grace
 • Give Me Jesus
 • Let the Tide Come In
 • Victory Through Grace
 • Amazing Grace! How Sweet the Sound
 • There Is Wideness in God's Mercy
 • Faith Is a Victory
 • No Night There
 • Caleb Saw the Lord
 • The Son of God Goes Forth to War
 • Faith of Our Fathers
 • Onward Christian Soldiers
 • Stand Up for Jesus
 • Thập Tự Christ Đi Đầu
 • Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự?
 • Harvest Time
 • Work, For The Night Is Coming
 • Victory Through Grace
 • Speak, Lord, to Me
 • I Love to Tell the Story
 • Rescue the Perishing
 • Throw Out the Life Line
 • Bringing In The Sheaves
 • I Am Praying for You
 • Let The Lower Lights Be Burning
 • Bring Them In
 • Is My Name Written There
 • For All Thy Saints
 • Some Sweet Morn
 • O That Will Be Glory
 • Face to Face
 • Safe in the Arms of Jesus
 • Ten Thousand Times Ten Thousand
 • When the Roll Is Called up Yonder
 • And Must I Be to Judgement Brought
 • Urbs Si­on aur­ea
 • No Night There
 • The King in His Beauty
 • Về Nhà Cha
 • Shall We Gather at the River
 • The Sands of Time Are Sinking
 • In the Sweet By-and-By
 • When We All Get to Heaven
 • The Home Over There
 • We'll Never Say Good Bye
 • The Christian's Rest
 • Jesus Saves
 • A Hundred Thousand Souls a Day
 • Jesus Shall Reign Where'er the Sun
 • Mạng Lịnh Duy Nhứt
 • Hail to the Brightness
 • From Greenland's Icy Mountains
 • The Regions Beyond
 • Speed The Light
 • Fishers of Men
 • Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 • O Zion Haste
 • Go and Tell
 • Ai Lên Thượng Du Cứu Người
 • Speak, My Lord
 • Jesus Loves Me
 • Jesus Loves Even Me
 • Little Friend of Jesus
 • Savior, Like a Shepherd, Lead Us
 • Đấng Chăn Hiền Lành
 • Jesus Bids Us Shine
 • Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 • Tôi Dầu Nhỏ
 • I'll Be a Sunbeam
 • The King's Treasures
 • Around the Throne of God in Heaven
 • Give of Your Best to the Master
 • Ready
 • Yield Not to Temptation
 • At the Battle's Front
 • Truehearted, Wholehearted
 • One Door and Only One
 • I Am Glad I Am Thine
 • Quyết Sống Cho Christ
 • It Is Glory Just to Walk with Him
 • I Surrender All
 • Om jag ägde allt, men icke Je­sus
 • Hư Không
 • Then Jesus Came
 • Muôn Tội Lăn Xa
 • Follow Me
 • Follow On
 • His Eye Is on the Sparrow
 • Ngắm Jêsus
 • Calvary
 • See Israel's Gentle Shepherd Stand
 • O God, Great Father
 • Dir, Herr, sei dieses Kind empfohlen
 • Jewels
 • Baptised into Our Saviour's Death
 • We Bless the Name of Christ
 • According to Thy Gracious Word
 • Från örtagården leder till Golgata en väg
 • Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
 • Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 • Chúc Mừng Gia Đình Mới
 • Asleep in Jesus
 • The Old Year Hath Now Passed Away
 • O the Deep, Deep Love of Jesus
 • Blest Be the Tie That Binds
 • God Be With You
 • Ơn Trời Cao Sâu
 • A Call for Reapers
 • A Charge to Keep I Have
 • Việt Nam Ca
 • All Hail the Power of Jesus' Name
 • Harvest Time Is Here
 • Wonderful Grace of Jesus
 • Chúa Là Vua
 • They That Wait Upon The Lord
 • When the King Comes
 • Thi Thiên 103
 • Praise Ye the Father
 • Den Himmelske Lovsang
 • 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 • Glory to God in the Highest
 • God Be With You
 • That Beautiful Land
 • Peace, Perfect Peace
 • My Anchor Holds
 • Remember Me, O Mighty One
 • Our Great Savior
 • Trust and Obey
 • Rock of Ages
 • Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 • Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 • Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 • Khá Ngợi Khen Chúa
 • Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
 • Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 • Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 • Rolled Away
 • Hãy Tin Jesus Christ
 • Đổi Mới Tâm Tôi
 • High, High as the Heaven
 • I Believe God Answers Prayer
 • Joy in My Heart
 • Qua Đời Sẽ Đến Đâu
 • Mến Yêu Jêsus
 • Danh Quí Trọng
 • Trên Đường Hẹp Của Chúa
 • Come Into My Heart, O Lord Jesus
 • Đừng Sợ Chi
 • Chúa Kíp Đến
 • A Little Talk to Jesus
 • Be True
 • Tôi Mến Ngài
 • The Beauty of Jesus
 • The Savior's Love
 • God's Grace
 • There Is No Name So Sweet on Earth
 • We're Marching to Zion
 • Sunshine In My Soul
 • Nearer, My God, To Thee
 • Leaning on the Everlasting Arms
 • Thiết Nghĩa Jesus
 • Step By Step
 • Jesus Saves
 • Only a Sinner
 • Is My Name Written There
 • Jesus Paid It All
 • My Redeemer
 • Nước Vĩnh Sanh
 • Lord! I Am Coming Home
 • Give Me Jesus
 • Is My Name Written There
 • At Calvary
 • Give Me Jesus
 • Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 • Blessed Quietness
 • Safe in the Arms of Jesus
 • Chúa Biết Rõ
 • I'll Live for Him
 • Jesus, Savior, Pilot Me
 • His Yoke Is Easy
 • I Am Praying for You
 • Be True
 • O That Will Be Glory
 • Lo! Jesus Comes!
 • When the Roll Is Called up Yonder
 • Về Nhà Chúa
 • Màn Sương Tiêu Tan
 • Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
 • Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
 • Giống Như Cứu Chúa Tôi
 • No Night There
 • When We All Get to Heaven
 • Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
 • Cleansing Wave
 • I Will Praise Him
 • Calvary
 • I Am Coming to the Cross
 • Behold the Savior of Mankind
 • Tôi Tin Chúa Jesus
 • I Love Him
 • Chúa Ở Cùng Ông Bà
 • Đôi Nhạn Bay Cao
 • Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 • I Love Him
 • Hold the Fort
 • Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 • Send the Light
 • I Love Him
 • Hold the Fort
 •  
 • Send the Light
 • The Love of God
 •  
 •  
 • O Store Gud
 • Cùng Dâng Lời Ca
 • Sometimes "Alleluia”"
 • To God Be the Glory
 • He's Everything To Me
 • Our God Reigns
 • The Theme of My Song
 • I Will Sing of the Mercies of the Lord
 • I Sing Praises
 • He
 •  
 • Ngài Là Ai
 • O the Deep, Deep Love of Jesus
 • Vì Ngài Tôi Hát
 • Ca Ngợi Chúa Tôi
 • Hosanna
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Name Above All Names
 •  
 • He is Lord
 •  
 •  
 • Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 •  
 • We Bring the Sacrifice of Praise
 •  
 • When I Look Into Your Holiness
 •  
 • Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 • Unto Thee, O Lord
 • Holy! Holy!
 • Blessed Be the Lord God Almighty
 • Majesty
 •  
 • Lord, I Lift Your Name On High
 •  
 • When You Pray
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Angels We Have Heard on High
 • Love Was When
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • We Three Kings
 •  
 • Stern über Bethleh'm
 • Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 •  
 •  
 •  
 • Đêm Đông Xưa
 • God Rest You Merry, Gentlemen
 •  
 • Stranger of Galilee
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • At the Cross
 •  
 •  
 •  
 • When I Remember
 •  
 •  
 • Phút Suy Tư
 •  
 •  
 •  
 • À Toi la Gloire
 •  
 • Because He Lives
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 'Tis Marvelous and Wonderful
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Thy Word
 •  
 •  
 •  
 • Jesus Will
 •  
 • We're Not Stranger Anymore
 •  
 •  
 •  
 • The Savior Is Waiting
 •  
 • Just a Wayward Lamb
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sons of God
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • The Old Rugged Cross
 •  
 •  
 • Bài Ca Cứu Chuộc
 •  
 •  
 • He Has Made Me Glad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • This Is The Time I Must Sing
 • He Lifted Me Out
 • Heavens Came Down
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Why Do I Sing About Jesus?
 •  
 •  
 • Thank You, Lord
 •  
 •  
 •  
 • Count Your Blessings
 •  
 • My Tribute
 •  
 •  
 •  
 • Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
 •  
 •  
 • Lord, the Light of Your Love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Above All Else
 •  
 •  
 •  
 •  
 • In His Time
 •  
 • Near to the Heart of God
 •  
 •  
 • Wherever He Leads I'll Go
 • As the Deer
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Open Our Eyes
 •  
 •  
 • Submission
 •  
 • Love Lifted Me
 •  
 • I Know Who Holds Tomorrow
 •  
 •  
 •  
 • I'd Rather Have Jesus
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Beyond the Shadows
 •  
 • The Nail Scarred Hand
 • Teach Me Thy Way, O Lord
 •  
 • Walking With Jesus
 • My Heavenly Father Watches Over Me
 • The Lord's My Shepherd
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Vững Tin Nơi Chúa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 •  
 •  
 •  
 • God's Way
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Burdens Are Lifted at Calvary
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Spirit Song
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • When the Morning Comes
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Freely, Freely
 •  
 •  
 • I'll Go with God
 •  
 •  
 •  
 • All the Way Along
 • The Wonderful Friend
 • Chúa Yêu Thiết Tha
 • Dâng Trọn Cho Jêsus
 •  
 •  
 • The Love of God
 •  
 •  
 • What Manner of Love
 • Shepherd of Love
 •  
 • Tiếng Êm Dịu
 • And Can It Be That Should I Gain
 •  
 • So Great Is His Love
 •  
 •  
 •  
 • Amazing Grace
 • I Love to Hear His Voive
 •  
 • Be Still, My Soul
 •  
 •  
 •  
 • Who Is on the Lord's Side
 •  
 • The Banner of the Cross
 • The Fight Is On
 •  
 •  
 •  
 • A Quiet Understanding
 •  
 •  
 •  
 • Must I Go, And Empty-Handed?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • I Belong to the King
 • Wear A Crown
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 'Tis Far Better to Follow Jesus
 • Lord! Send Me!
 •  
 •  
 • His Sheep I Am
 •  
 • Hãy Ca Hát Lên!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Love One Another
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Beyond the Sunset
 • Xuân Đến Bên Nhà
 •  
 • Mừng Xuân
 •  
 •  
 • Hark, The Voice of Jesus Calling
 • He Giveth More Grace
 •  
 • Psalm 121
 • Đồi Vắng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nhạc
 • Charles Wesley
 • Joachim Neander
 • Thomas Olivers
 • Henry Ostrom
 • William Kethe
 • Wil­liam Kethe
 • Martin Rinkart
 • Edward Perronet
 • Samuel Medley,
 • Matthew Bridges
 • Philip P. Bliss
 • Samuel Stennett
 • Dân Ca Silesia
 • John Newton
 • Henri Abraham César Malan
 • William C. Martin
 • Charles Wesley
 • George W. Bethune
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • William H. Clark
 • John Wilbur Chapman
 • Isaac Watts
 • Thomas Ken
 • Edwin O. Excell
 • Gloria Patri
 • Khải Huyền 5:13b
 • Kyrie Eleison
 • Robert Robinson
 • Mary A. Lathbury
 • John Ellerton
 • Edward Caswall
 • Henry Francis Lyte
 • John Keble
 • Sabine Baring-Gould
 • James Edmeston
 • Mary A. Lathbury
 • Christopher Wordsworth
 • John Newton
 • Edward Cooper
 • John B. Dykes
 • Martin Luther
 • Martha M. Stockton
 • T. O. Chisholm
 • Isaac Watts
 • H. H. Newman
 • Will­iam Will­iams
 • Mary Elizabeth Servoss
 • William Orcutt Cushing
 • Civilla D. Martin
 • James Edmeston
 • Williams Williams
 • Thi Thiên 23
 • Charles Wesley
 • Isaac Watts
 • Khuyết Danh
 • J. Edward Ruark
 • James Montgomery
 • Martin Luther
 • Joseph Mohr
 • Richard Storrs Willis
 • Phill­ips Brooks
 • Phillips Brooks
 • A. L. Skilton
 • Nahum Tate
 • Henri Abraham César Malan
 • Placide Cappeau
 • Nahum Tate
 • Phan Đình Liệu
 • Phan Đình Liệu
 • Lê Đình Tươi
 • Khuyết Danh
 • Ông Văn Trung
 • Dân Ca Anh
 • Ban Soạn Thánh Ca Việt Nam
 • Ông Văn Trung
 • R. Kelso Carter
 • Albert B. Simpson
 • Henry W. Baker
 • Charles H. Gabriel
 • Johnson Oatman, Jr.
 • Charles W. Fry
 • Henry Barraclough
 • Godfrey Thring
 • Philip P. Bliss
 • J. Wilbur Chapman
 • Edward Hopper
 • Elizabeth Clephane
 • Carl Gotthard Liander
 • William B. Tappan
 • Cecil F. Alexander
 • Philip P. Bliss
 • Frances R. Havergal
 • Hugh Wilson
 • John Newton
 • Isaac Watts
 • Asa Hull
 • Isaac Watts
 • Bernard of Clairvaux
 • Jon­a­than Eva­ns
 • Lê Đình Tươi
 • John Bakewell
 • Isaac Watts
 • Robert Lowry
 • Charles Wesley
 • George J. Elvey
 • Francis Pott
 • Johan Halmrast
 • Eliza M. Sherman
 • Christopher Wordsworth
 • Dan­i­el W. Whit­tle
 • Alfred H. Ackley
 • Thomas Kelly
 • Frances R. Havergal
 • Christ­o­pher Words­worth
 • John S. B. Monsell
 • Thomas Kelly
 • Thomas Kelly
 • Alexander Pirie
 • John Cennick
 • Phoebe W. Palmer
 • Phoebe W. Palmer
 • Thomas Kelly
 • John Samuel Bewley Monsell
 • Winfield Macomber
 • Albert B. Simpson
 • Khuyết Danh
 • Fanny J. Crosby
 • Lei­la N. Mor­ris
 • Alice E. Sherwood
 • Daniel W. Whittle
 • Emily May Grimes
 • Ada Ruth Habershon
 • Mabel Johnston Camp
 • James M. Black
 • Frank Bottome
 • El­wood H. Stokes
 • Marcus M. Wells
 • Row­land Hill
 • G. W. Craffs
 • Harriet Auber
 • Russell K. Carter
 • George Croly
 • Tống Thượng Tiết
 • Daniel Iverson
 • Nicolai F.S. Grundtvig
 • Samuel J. Stone
 • A. C. Coxe
 • Tim­o­thy Dwight
 • John Newton
 • Robert Grand
 • B.F.B.S.
 • Bernard Barton
 • William Walsham How
 • Philip P. Bliss
 • K. Kirkland
 • Al­bert B. Simp­son
 • E. O. Excell
 • S. C. Morgan
 • Oswald Allen
 • Will L. Thompson
 • Erd­mann Neu­meis­ter
 • John H. Stockton
 • E. J. Hanbury
 • Lê Đình Tươi
 • George F. Root
 • William E. Witter
 • J. B. Atchinson
 • William J. Kirkpatrick
 • Will­iam W. How
 • Lewis Hart­sough
 • Augustus M. Toplady
 • William R. Newell
 • Sarah Ann Turner Wittenmyer
 • Elvina M. Hall
 • Mary A. Kidder
 • Frances J. Crosby
 • Amedia M. Hull
 • Charlotte Elliott
 • Albert B. Simpson
 • William True Sleeper
 • William Cowper
 • Ro­bert Low­ry
 • Lewis E. Jones
 • Elisha A. Hoffman
 • Charles Wesley
 • William McDonald
 • Elisha A. Hoffman
 • Eden R. Latta
 • Khuyết Danh
 • James M. Gray
 • Khuyết Danh
 • Pho­ebe W. Palm­er
 • Fanny J. Crosby
 • Ho­ra­ti­us Bo­nar
 • B.D.Ackley
 • Carrie Elizabeth Ellis Breck
 • Daniel W. Whittle
 • W. McDonald
 • John Bowring
 • Nathaniel Niles
 • R. Kelson Carter
 • Daniel W. Whittle
 • Lelia Naylor Morris
 • A. A. Luther
 • Mildred Leightner Dillon
 • James G. Small
 • Eliza E. Hewitt
 • Charles H. Gabriel
 • J. Edward Ruark
 • Philip Doddridge
 • Charles J. But­ler
 • Frances J. Crosby
 • William O. Cushing
 • Ed­win O. Ex­cell
 • Rufus H. McDaniel
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Luther D. Bridgers
 • James M. Gray
 • Fran­cis H. Row­ley
 • William P. Mackay
 • Isaac Watts
 • William T. Sleeper
 • Albert B. Simpson
 • John Zundel
 • Delia T. White
 • William D. Longstaff
 • Albert Benjamin Simpson
 • James Nicholson
 • Alfred C. Snead
 • Er­nest W. Blan­dy
 • Frances R. Havergal
 • Frances R. Havergal
 • Thomas Shepherd
 • Elisha A. Hoffman
 • Edm. Scherer
 • Frances R. Havergal
 • Adelaide A. Pollard
 • Ralph Erskine Hudson
 • Jennie Evelyn Hussey
 • Sarah F. Adams
 • Fanny J. Crosby
 • Johnson Oatman
 • Anna B. Warner
 • Eliz­a­beth P. Pren­tiss
 • Fanny J. Crosby
 • Eliza Edmunds Hewitt
 • Albert B. Simpson
 • Godfrey Thring
 • Will­iam Hunt­er
 • Henry Twells
 • William Walford
 • Charles Wesley
 • Joseph Medlicott Scriven
 • Elizabeth Harris Codner
 • Ray Palmer
 • Fanny J. Crosby
 • Paul Rader
 • Anna S. Hawks
 • Thomas Hastings
 • Thomas Dorsey
 • John Henry Sammis
 • Daniel W. Whittle
 • Ada Ruth Habershon
 • George Keith
 • William C. Martin
 • Edward Mote
 • Fanny J. Crosby
 • Lousia M. R. Stead
 • Fanny J. Crosby
 • Lê Đình Tươi
 • Joseph H. Gilmore
 • Fanny J. Crosby
 • Joseph Addison
 • Manie Payne Ferguson
 • Frances R. Havergal
 • Edward H. Bickersteth
 • H. G. Spafford
 • Winfield Macomber
 • Jean Sophia Pigott
 • Ray Palm­er
 • Khuyết Danh
 • Vernon J. Charleswoth
 • Ed­mund S. Lo­renz
 • Albert B. Simpson
 • John Mason Neale
 • Thomas Moore
 • E. D. Mund
 • Ly­dia O. Bax­ter
 • Horatius Bonar
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Albert B. Simpson
 • Anna L. Murphy
 • Fanny J. Crosby
 • Henry J. Zelley
 • D. W. Whittle
 • Ber­nard of Clair­vaux
 • Avis M. B. Christ­ian­sen
 • Jane C. Bonar
 • William Ralph Featherstone
 • W. Spen­cer Wal­ton
 • Lê Đình Tươi
 • Julia H. Johnston
 • Richard J. Oliver
 • Frances J. Crosby
 • Paul Rader
 • Fanny J. Crosby
 • John Newton
 • Frederick William Faber
 • John H. Yates
 • John R. Clements
 • Anna E. Richards
 • Reginald Heber
 • Frederick W. Faber
 • Sabine Baring-Gould
 • George Duf­field, Jr.
 • R. Kelso Carter
 • Isaac Watts
 • Paul Rader
 • Anna Louisa Walker/Coghill
 • Franny J. Crosby
 • Frances R. Havergal
 • Katherine Hankey
 • Franny J. Crosby
 • Edwin S. Ufford
 • Knowles Shaw
 • Samuel O. Cluff
 • Philip P. Bliss
 • Alexcenah Thomas
 • Mary A. Kidder
 • William W. How
 • Albert B. Simpson
 • Charles H. Gabriel
 • Carrie A. Breck
 • Fanny J. Crosby
 • Henry Alford
 • James M. Black
 • Charles Wesley
 • Bernard of Morlaix
 • John R. Clements
 • Adoniram Judson Gordon
 • Khuyết Danh
 • Robert Lowry
 • Anne Ross Cundell Cousin
 • S. Fillmore Bennett
 • Eliza E. Hewitt
 • D. W. Huntington
 • Anzentia Igene Perry Chapman
 • S. G. Harmer
 • Priscilla J. Owens
 • Albert B. Simpson
 • Isaac Watts
 • Phan Đình Liệu
 • Thomas Hastings
 • Reginald Heber
 • Albert B. Simpson
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Harry D. Clarke
 • Ông Văn Huyên
 • Mary A. Thompson
 • Albert B. Simpson
 • Lê Đình Tươi
 • George Ben­nard
 • Anna B. Warner
 • Philip P. Bliss
 • Fanny Crosby
 • Dorothy A. Thrupp
 • John J. Husband
 • Anna Susan Bogert Warner
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Nellie Talbot
 • William M. Runyan
 • Anne H. Shep­herd
 • Howard Grose
 • A. C. Palmer
 • Horatio Richmond Palmer
 • Lelia Naylor Morris
 • Frances R. Havergal
 • Khuyết Danh
 • Ada R. Haborshon
 • Khuyết Danh
 • Avis M. Christiansen
 • Winfield S. Weeden
 • Anna Ölander
 • Tống Thượng Tiết
 • Oswald J. Smith
 • Khuyết danh
 • George W. Cooke
 • William O. Cushing
 • Ci­vil­la D. Mar­tin
 • Khuyết Danh
 • B.D. Ackley
 • Philip Doddridge
 • E. Embree Hoss
 • Christoph Friedrich Neander
 • William O. Cushing
 • Khuyết Danh
 • Samuel F. Coffman
 • James Montgomery
 • Nguyễn Văn Vạn
 • Ban Nhuận Chánh, 1949
 • Ban Nhuận Chánh, 1949
 • Ban Nhuận Chánh, 1949
 • Margaret Mackay
 • Johann Steurlein
 • Annie Johnson Flint
 • John Fawcett
 • Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 • Ông Văn Huyên
 • J. O. Thompson
 • Charles Wesley
 • Ban Nhuận Chánh, 1949
 • Edward Perronet
 • Charles H. Gabriel
 • Haldor Lilenas
 • Ban Nhuận Chánh, 1949
 • James McGranahan
 • Emily Steele Eliott
 • Thi Thiên 103
 • Edwin O. Excell
 • Ban Nhuận Chánh, 1949
 • William B. Tappan
 • Khuyết Danh
 • Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 • Mrs. F. A. F. Wood White
 • Edward H. Bickersteth
 • William C. Martin
 • Joanna Kinkel
 • John Wilbur Chapman
 • John Henry Sammis
 • Augustus M. Toplady
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Minnie A. Steele
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • C. Austin Miles
 • Dân Ca Phi Châu
 • George C. Cooke
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Harry Dudley Clarke
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Albert B. Simpson
 • Khuyết Danh
 • Albert Osborn
 • Charles H. Gabriel
 • Richard J. Ohier
 • George W. Bethune
 • Isaac Watts
 • Eliza E. Hewitt
 • Sarah F. Adams
 • Elisa A. Hoffman
 • Khuyết Danh
 • Albert B. Simpson
 • Priscilla J. Owens
 • James M. Gray
 • Mary A. Kidder
 • Elvina M. Hall
 • Philip P. Bliss
 • Khuyết Danh
 • William J. Kirkpatrick
 • Frances J. Crosby
 • Mary A. Kidder
 • William R. Newell
 • Fanny J. Crosby
 • Charles J. But­ler
 • Manie Payne Ferguson
 • Fan­ny Cros­by
 • Khuyết Danh
 • Ralph Erskine Hudson
 • Edward Hopper
 • Thi Thiên 23
 • Samuel O. Cluff
 • Albert B. Simpson
 • Charles H. Gabriel
 • Phoebe W. Palmer
 • James M. Black
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • John R. Clements
 • Eliza E. Hewith
 • Khuyết Danh
 • Pho­ebe W. Palm­er
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • B.D. Ackley
 • William McDonald
 • Samuel Wesley, Sr.
 • Khuyết Danh
 • Stephen C. Foster
 • Jeremiah H. Rankin
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Charles J. But­ler
 • Stephen C. Foster
 • Khuyết Danh
 • Ông Văn Huyên
 • Frederick M. Lehman
 • Ralph Williams
 • Dân Ca Thụy Điển
 • John Darwall
 • Chuck Girard
 • William Howard Doane
 • Ralph Carmichael
 • Leonard E. Smith, Jr.
 • Haldor Lillenas
 • J.H. Filmore
 • Terry MacAlmon
 • Jack Richard
 • Haldor Lillenas
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Giai điệu Ebenezer
 • G. B. Muller
 • Triệu Thái Sơn
 • Carl Tuttle
 •  
 • Audrey Meir
 •  
 • Dora Nauman & David Mrken
 • Aida Hearn
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • Mose Lister
 •  
 •  
 • Giai điệu Tây Ban Nha
 • Kirk Dearman
 • Grace Tseng
 • Wayne & Cathy Perrin
 • Twilla Paris
 •  
 • Charles Monroe
 • Jimmy Owens
 • Bob Fitts
 • Jack Hayford
 • Cổ điệu Do Thái
 • Rick Founds
 • Chester G. Allen
 • Audrey Mieir
 •  
 • A. A. Luther
 • Nhạc cổ xứ Welsh
 •  
 • Nhạc Giáng Sinh Pháp
 • Don Wyrtzen
 • Cổ điệu Châu Âu
 • Jack Mainord & Jimmie Davis
 •  
 • J. Farmer
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • Larry Leader
 • J.H. Hopkins Jr.
 • Giai điệu Đức Quốc
 • George Cooper
 •  
 • Khuyết Danh
 • Giai điệu Shaker thế kỷ 19
 • Vũ Đức Nghiêm
 •  
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống-Anh Quốc
 • Charles F. Weigle
 • Leila. H. Morris
 • Charles H. Gabriel
 •  
 • Harry Dixon Loes
 • Alfred H. Ackley
 • T. Dennis
 • John W. Peterson
 • Ngô Văn Bửu
 • J. M. Moore
 • Ralph E. Hudson
 • Keith Whitford
 • Baylus B. McKinney
 •  
 • John W. Peterson
 •  
 • James Bland
 • Lê Phước Thiện
 • Lương Văn Sấm
 • James McGranahan
 • George F. Handel
 • Stuart Hambler
 • William J. Gaither
 • Ira Stanphill
 • Allen Alket
 • Walt Huntley
 •  
 • Daniel Towner
 • Lelia Naylor Morris
 • Thoro Harris John W. Peterson
 • John W. Peterson
 • Eugene Clark
 • Daniel Towner
 • William Steffe
 • Ira Sankey
 • Beautric Bush Bixler
 • Eugene Wright
 • Grace Updegraff
 • Wilbur E. Nelson
 • Eugene L. Clark
 • Charlie Tillman
 • Weng Hui Yun
 • James Boersma
 • Ira D. Sankey
 • P. Jones
 • Pearl Spencer Smith
 • Amy Grant, Michael W. Smith
 • Clara C. Williams
 • Albert S. Williams
 •  
 • Bentley D. Ackley
 • Charles C. Case
 • Danny Lee
 • William H. Jude
 • Louise Smith
 • Vô danh
 • Ralph Carmichael
 • Buddy Lawson
 • Juan Ramon
 • Trương Văn Xê
 • John W. Peterson
 • Ray Overholt
 •  
 • Cyrus S. Nusbaum
 • James Thiem
 •  
 • Audrey Lee Butler
 •  
 • Trương Văn Xê
 • Bob McGee
 • Ira F. Stanphill
 • George Bennard
 • Frederick C. Maker
 • Charles Welgle
 •  
 • Baylus B. McKinney
 • Haldor Lillenas
 • Leona Von Brethorst
 • Merrill Dunlop
 • William J. Kirkpatrick
 • Robert C. Loveless
 • I.B. Sergel
 • John W. Peterson
 •  
 • William Gaither
 • Lawrence E. Brooks
 • John W. Peterson
 • Grant Colfax Tullar
 • John W. Peterson
 • Charles M. Pennington
 • Wendell P. Loveless
 • Stanton W. Gavitt
 • Albert Allen Ketchum
 •  
 • W. P. Loveless
 • R. Maxwell, W. Wirges and S. Sykes
 • Stanton W. Gavitt
 • Vô danh
 • Dan Burgess
 • Edwin O. Excell
 • John A. Hultman
 •  
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Trương Văn Xê
 • H. B. Elwett
 • John W. Peterson
 • Johann A. P. Schulz
 • Henry Smith
 • Graham Kendrick
 • John R. Sweney
 • William J. Kirkpatrick
 • Sydney E. Cox
 • Trương Văn Xê
 • Wu Bing Jian
 • Dough Holck
 • Norman J. Clayton
 • Harold Lillenas
 • James W. Elliott
 • C. Harold Lowden
 • Eddie Espinosa
 • John McNeil
 • John W. Peterson
 • Bentley DeForest Ackley
 • Elisha Hoffman
 • Đoàn Trung Việt
 • Harry Dixon Loes
 • Diane Ball
 •  
 • Cleland B. McAfee
 • Dennis L. Jernigan
 • George S. Schuler
 • B.B. McKinney
 • Martin Nystrom
 • Albert Simpson Reitz
 • W. P. Perkins
 • Bentley DeForest Ackley
 • The Brocks
 •  
 • Robert Cull
 • Frankz Joseph Haydn
 • Michael Ledner
 • Mrs. R. R. Forman
 • John W. Peterson
 • Howard E. Smite
 • May Agnew
 • Ira F. Stanphill
 •  
 • John W. Peterson
 • Tường Lưu
 • George Beverly Shea
 • Harold Lowden
 • Robert Harkness
 • Bentley D. Ackley
 • John W. Peterson
 • Lance Latham
 • Thomas A. Dorsey
 • Joe E. Parks
 • Ruth C. Jones
 • Fred Degen
 • Austin Miles
 • Dale Schulz
 •  
 • Baylus Benjamin McKinney
 • Benjamin Mansell Ramsey
 • W. Elmo Mercer
 • Robert Savage
 • Charles Gabriel
 • Jessie S. Irvine
 • John W. Peterson & Alfred Smith
 • W. Elmo Mercier
 • Harry D. Clarke
 •  
 • Khuyết Danh
 • Jenry Morton
 • Greg Nelson
 • Paul Kerr
 • George H. Talmadge
 • John R. Sweney
 • Alfred B. Smith
 • John Hughes
 • William J. Kirkpatrick
 •  
 • John W. Peterson
 • Linda Shivers Leech
 • Bay lua McKinney
 •  
 • Elisha Hoffman
 • John T. Benson
 • Khuyết Danh
 • Stuart Dauermann
 • G.F. Root
 • Ralph E. Hudson
 • Redd Harper
 • Linh khúc truyền thống
 • Trương Văn Xê
 • Alfred H. Ackley
 • John M. Moore
 • Les Garett
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Floyd Hawkins
 • Charles F. Weigle
 • Haldor Lillenas
 • Oscar Ahnfelt
 • John Wimber
 • J. Lincoln Hall
 • William J. Kirkpatrick
 • Helen Howarth Lemmel
 • Alfred H. Ackley
 • James H. Fillmore
 • Charles A. Tindley
 • Harry von Bruch
 • Elisha Hoffman
 • Ira Stanphill
 • C. Austin Miles
 • Walter G. Taylor
 • Wendell P. Loveless
 • Adger M. Pace
 • Carol Owen
 • David Graham
 • William J. Kirkpatrick
 • John W. Peterson
 • Trương Văn Xê
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Alfred H. Ackley
 • Lewis E. Jones
 • Robert Parsons
 • Khuyết Danh
 • Lê Phước Thiện
 • Norman Clayton
 • Mary Carolin Robbins
 • Frederick M. Lehman
 • James Moutain
 • Avis Christiansen
 • Patricia Van Tine
 • John W. Peterson
 • Fio Price
 •  
 • Thoams Campbell
 • S. Ganus & J. McPheeters
 • W. Elmo Mercer
 • Bentley D. Ackley
 • Arthur H. Mann
 • Haldor Lillenas
 • Dân Ca Phi Châu
 • Wendell P. Loveless
 • George Smith
 • Jean Sibelius
 • Edwin O. Exell
 • C. Austin Miles
 • Judson W. Van de Venter
 • Caradog Roberts
 •  
 •  
 • Mrs. C. H. Morris
 • Bentley D. Ackley
 •  
 • Lelia Naylor Morris
 • Tedd Smith
 • Mrs. J. B. Sessions
 •  
 • Alfred Barney Smith
 • George C. Stebbins
 • Trương Văn Xê
 • Robert Loveless
 • William M. Golden
 • William A. Odgen
 • Albert Simpson Reitz
 • Albert Brumley
 • John W. Peterson
 • Mrs. C. H. Scott
 • Maurice A. Clifton
 • A. E. Lind
 •  
 • Charles K. Langley
 • Albert E. Brumley
 • Linh Khúc
 • Ida A. Kontz
 • Nguyễn Thanh Phiên
 •  
 •  
 • Baylus B. McKinney
 • Kurt Kaiser
 • Baylus B. McKinney
 • Mildred Leightner Dillon
 • Haldor Lillenas
 •  
 • G. T. Haywood
 • Ida A. Kontz
 • Lowell Mason
 • Đinh Thái Vinh
 • May Agnew Stephens
 • Louis P. Lehman Jr.
 •  
 • Dân ca Indian
 • Orien Johnson
 •  
 • Sam Hardy
 • Baylus McKinney
 • John R. Sweeney
 • Philip P. Bliss
 • Linda Shivers Leech
 • Benjamin R. Hanby
 • Daniel B. Towner
 • Howard L. Brown
 • I. Baltzell
 •  
 • Trương Văn Xê
 • Winfield S. Weeden
 • Oweld J. Smith
 • William Pitts
 • Blanche Keer Brock
 • Lê Phước Thiện
 • Lương Văn Sấm
 • Lê Phước Thiện
 •  
 • Elizabeth Pate
 •  
 • Hubert Mitchell
 • John R. Sweeney
 • Charles Pur­day
 • Lê Phước Thiện
 • Ira Stanphill
 • Alma B. Androzzo
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Albert E. Brumley
 • Stephen Adams
Lời
 • Felice de Giardini
 • Stralsund Gesangbuch
 • Giai điệu Do Thái
 • Charles Howard Marsh
 • Louis Bourgeols
 • Francis J. Haydn
 • Johann Gruger
 • Oliver Holden
 • W. A. Mozart
 • George Job Elvey
 • James McGranahan
 • Thomas Hastings
 • Dân Ca Silesia
 • Alexander R. Reinagle
 • James McGranahan
 • Edmund Simon Lorenz
 • Carl Gotthelf Gläser
 • William B. Bradbury
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • William J. Kirkpatrick
 • Rowland H. Prichard
 • Robert Lowry
 • Genevan Psalter
 • Charles Gounod
 • Christoph Meincke
 • John D. Olsen
 • Schorring
 • Dân Ca Hoa Kỳ
 • William F. Sherwin
 • E. J. Hopkins
 • Joseph Barnby
 • William Henry Monk
 • Peter Ritter
 • Joseph Barnby
 • George C. Stebbins
 • William F. Sherwin
 • Lowell Mason
 • Lowell Mason
 • Peter Ritter
 • Reginald Heber
 • Martin Luther
 • W. G. Fischer
 • William M. Runyan
 • William Croft
 • John B. Dykes
 • Walter Shirley
 • James McGranahan
 • Ira David Sankey
 • Walter S. Martin
 • Johann M. Haydn
 • R. Kelso Carter
 • Ralph E. Hudson
 • Felix Mendelssohn
 • George Frideric Handel
 • John Francis Wade
 • William J. Kirkpatrick
 • Henry Smart
 • Jonathan Edwards Spilman
 • Franz Xaver Gruber
 • Edmund H. Sears
 • Lewis H. Red­ner
 • Dân Ca Na-uy
 • E. Grace Updegraff
 • George Frideric Handel
 • Henri Abraham César Malan
 • Adolphe Adam
 • George Kirbye
 • Thánh Ca KoralBok - Na Uy
 • Cổ điệu Na Uy
 • John R. Sweney
 • William B. Bradbury
 • Khuyết Danh
 • Dân Ca Anh Thế Kỷ 16
 • Khuyết Danh
 • William B. Bradbury
 • R. Kelso Carter
 • James H. Burke
 • John B. Dykes
 • Charles H. Gabriel
 • George C. Hugg
 • Wil­liam S. Hays
 • Henry Barraclough
 • Henry Smart
 • Philip P. Bliss
 • Charles H. Marsh
 • John E. Gould
 • Ira D. Sank­ey
 • Carl Gotthard Liander
 • William B. Bradbury
 • Hugh Wilson
 • Philip P. Bliss
 • Philip P. Bliss
 • Hugh Wilson
 • Gioacchino A. Rossini
 • Lowell Mason
 • Asa Hull
 • Daniel Reed
 • Hans L. Hassier/Johann Sebastian Bach
 • Louis Van Esch
 • Edmund Simon Lorenz
 • John Zundel/Julius Roentgen
 • Khuyết Danh
 • Robert Lowry
 • Lyra Davidica
 • George J. Elvey
 • William Henry Monk
 • Kristian Wendelbog
 • George C. Stebbins
 • Sir Urthur S. Sullivan
 • James Mc­Gran­a­han
 • Alfred H. Ackley
 • George F. Root
 • Frances R. Havergal
 • Lowell Mason
 • Thomas Hastings
 • H. J. Gauntlett
 • Lowell Mason
 • George Kirbye
 • James Mc­Gran­a­han
 • Thomas Hastings
 • William J. Kirkpatrick
 • Lowell Mason
 • Thomas Hastings
 • Winfield Macomber
 • Albert B. Simpson
 • Khuyết Danh
 • William H. Doane
 • Lei­la N. Mor­ris
 • C. Austin Miles
 • Mary Whittle Moody
 • Khuyết Danh
 • Robert Harkness
 • Mabel Johnston Camp
 • James M. Black
 • William J. Kirkpatrick
 • John R. Swe­ney
 • Marcus M. Wells
 • Edwin P. Parker
 • John P. Hillis
 • John B. Dykes
 • Russell K. Carter
 • Frederick C. Atkinson
 • Tống Thượng Tiết
 • Daniel Iverson
 • Ludvig M. Lindeman
 • Samuel S. Wesley
 • William Croft
 • Aar­on Will­iams
 • Franz Joseph Haylen
 • Christopher E. Willing
 • Khuyết Danh
 • John B. Dykes
 • Samuel S. Wesley
 • Philip P. Bliss
 • George C. Stebbins
 • James H. Burke
 • Edwin O. Exell
 • Ira D. Sankey
 • David Jenkins
 • Will L. Thompson
 • James McGranahan
 • John H. Stockton
 • Ethelbert Bullinger
 • George C. Stebbins
 • George F. Root
 • Horatio R. Palmer
 • Edwin O. Exell
 • William J. Kirkpatrick
 • Ed­ward Hus­band
 • Lewis Hart­sough
 • Thomas Hastings
 • Daniel B. Towner
 • William G. Fischer
 • John T. Grape
 • Frank M. Davis
 • William H. Doane
 • E. G. Taylor
 • William B. Bradbury
 • George C. Stebbins
 • George C. Stebbins
 • Lowell Mason
 • Ro­bert Low­ry
 • Lewis E. Jones
 • Elisha A. Hoffman
 • Lewis Edson
 • J. H. Stockton
 • Elisha A. Hoffman
 • Henry S. Perkins
 • Khuyết Danh
 • Daniel B. Towner,
 • Khuyết Danh
 • Phoe­be P. Knapp
 • William H. Doane
 • James Mc­Gran­a­han
 • B.D. Ackley
 • George C. Stebbins
 • James McGranahan
 • William Gustavus Fischer,
 • Ithamar Conkey
 • Philip P. Bliss
 • R. Kelson Carter
 • James McGranahan
 • Lelia Naylor Morris
 • A. A. Luther
 • Mildred Leightner Dillon
 • George C. Steb­bins
 • John R. Swe­ney
 • Charles H. Gabriel
 • William J. Kirkpatrick
 • E. F. Rimbault
 • James M. Black
 • John R. Sweney
 • George F. Root
 • Ed­win O. Ex­cell
 • Charles H. Gabriel
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Luther D. Bridgers
 • Daniel Brink Towner
 • Pe­ter P. Bil­horn
 • John J. Husband
 • Robert Lowry
 • George C. Stebbins
 • Russell K. Carter
 • Charles Wesley,
 • William J. Kirkpatrick
 • George C. Stebbins
 • Albert B. Simpson
 • William G. Fischer
 • Alfred C. Snead
 • John Samuel Norris
 • R. Kelso Carter
 • Jer­e­mi­ah F. Ohl
 • George N. Allen
 • Elisha A. Hoffman
 • L. Bonnet
 • Philip P. Bliss
 • George C. Stebbins
 • C. C. Dunbar
 • William J. Kirkpatrick
 • Lowell Mason
 • William H. Doane
 • Charles H. Gabriel
 • Felix Mendelssohn
 • William H. Doane
 • J. F. Knapp
 • John R. Sweney
 • Albert B. Simpson
 • Charles E. Gounod
 • John Hart Stockton
 • Lugwig Van Beethoven
 • William B. Bradbury
 • Simeon B. March
 • Charles Crozat Converse
 • William Batchelder Bradbury
 • Lowell Mason
 • William H. Doane
 • Paul Rader
 • Robert Lowry
 • Thomas Hastings
 • Thomas Dorsey
 • Daniel B. Towner
 • James McGranahan
 • Robert Harkness
 • Nhạc điệu Bồ Đào Nha
 • Daniel B. Towner
 • William B. Bradbury
 • William J. Kirkpatrick
 • William J. Kirkpatrick
 • Phoebe P. Knapp
 • Edmund S. Lorenz
 • William B. Bradbury
 • Robert Lowry
 • Hugh Wilson
 • W. S. Marshall
 • James Mountain
 • George T. Caldbeck
 • Philip P. Bliss
 • Winfield Macomber
 • J. Mountain
 • John D. Olsen
 • Khuyết Danh
 • Ira D. Sankey
 • Ed­mund S. Lo­renz
 • Albert B. Simpson
 • Henry Baker
 • Samuel Webbe Sr.
 • Edmund S. Lorenz
 • William H. Doane
 • May Agnew Stephens
 • An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 • Albert B. Simpson
 • Anna L. Murphy
 • William H. Doane
 • George H. Cook
 • D. W. Whittle
 • John B. Dykes
 • Hal­dor Lil­len­as
 • Theodore E. Perkins
 • Adniram J. Gordon
 • Adon­i­ram J. Gor­don
 • Daniel B. Towner
 • Daniel B. Towner
 • Dân Ca Anh
 • John R. Sweney
 • Paul Rader
 • John R. Sweney
 • Thomas A. Arne
 • Lizzie S. Tourjee
 • Ira D. Sankey
 • Hart P. Danks
 • Mabel Johnston Camp, 1930
 • Henry S. Cutler
 • Henry F. Henry
 • Arthur S. Sullivan
 • George J. Webb
 • R. Kelso Carter
 • Thomas A. Arne
 • Lance B. Latham
 • Lowel Mason
 • Victory Through Grace
 • Robert Schumann
 • William G. Fischer
 • William H. Doane
 • Edwin S. Ufford
 • George A. Minor
 • Ira D. Sankey
 • Philip P. Bliss
 • Will­iam A. Og­den
 • Frank M. Davis
 • Joseph Barnby
 • Albert B. Simpson
 • Charles H. Gabriel
 • Grant Celfax Tullar
 • William H. Doane
 • John B. Dykes
 • James M. Black
 • Joseph Barnby
 • Alexander Ewing
 • Hart P. Danks
 • Adoniram J. Gordon
 • Khuyết Danh
 • Robert Lowry
 • Chretien Urhan
 • Joseph Philbrick Webster
 • Emily D. Wilson
 • Tullius C. O’Kane
 • John H. Tenney
 • William McDonald
 • William J. Kirkpatrick
 • J. H. Burke
 • John Hatton
 • Giai điệu Gallois
 • Lowell Mason
 • Lowell Mason
 • Albert B. Simpson
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Harry D. Clarke
 • J. Foster
 • James Walch
 • Albert B. Simpson
 • Ed­mund S. Lo­renz
 • George Ben­nard
 • William B. Bradbury
 • Philip P. Bliss
 • Hubert Platt Main
 • William B. Bradbury
 • John J. Husband
 • Edwin O. Excell
 • Khuyết Danh
 • Haldor Lilenas
 • Edwin O. Excell
 • Daniel B. Towner
 • Hen­ry E. Mat­thews
 • Charlotte A. Banard
 • Charles D. Tillman
 • Horatio Richmond Palmer
 • Lelia Naylor Morris
 • George C. Stebbins
 • Khuyết Danh
 • David B. Tower
 • Khuyết Danh
 • Haldor Lillenas
 • Judson W. VanDeVenter
 • Dân Ca Thụy Điển
 • Tống Thượng Tiết
 • Oswald J. Smith
 • Khuyết danh
 • George D. Watson
 • Robert Lowry
 • Charles H. Gab­ri­el
 • Khuyết Danh
 • B.D. Ackley
 • William V. Wallace
 • Peter C. Lutkin
 • H. Peccy Smith
 • George F. Root
 • William H. Havergal
 • Thomas Hastings
 • Hugh Wilson
 • Carl Gotthard Liander
 • Philip Nicolai
 • John D. Olsen
 • Carl M. von Weber
 • William S. Bradbury
 • Ludvig M. Lindeman
 • Thánh Ca Gallois
 • Lowell Mason
 • Will­iam G. Tom­er
 • Lowell Mason
 • J. B. O. Clemm
 • Lowell Mason
 • F. Paulus
 • James Ellor
 • Charles H. Gabriel
 • Haldor Lilenas
 • Khuyết Danh
 • James McGranahan
 • Emily Steele Eliott
 • A. L. Skoog
 • Charles Gounod
 • Thánh Ca Đan Mạch
 • William B. Bradbury
 • George C. Stebbins
 • Will­iam G. Tom­er
 • Mark M. Jones
 • George T. Caldbeck
 • Daniel B. Towner
 • Joanna Kinker
 • Rowland H. Prichard
 • Daniel B. Towner
 • Thomas Hastings
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • R.R. Brown
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • C. Austin Miles
 • Dân Ca Phi Châu
 • George C. Cooke
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Harry Dudley Clarke
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Albert B. Simpson
 • Khuyết Danh
 • E. Edwin Young
 • Charles H. Gabriel,
 • Dân ca Anh
 • William B. Bardbury
 • Robert Lowry
 • John R. Swe­ney
 • Lowell Mason
 • Anthong J. Showalter
 • May Agnew Stephens
 • Albert B. Simpson
 • William J. Kirkpatrick
 • Daniel B. Towner
 • Frank M. Davis
 • John T. Grape
 • James McGranahan
 • Khuyết Danh
 • William J. Kirkpatrick
 • John R. Sweney
 • Frank M. Davis
 • Daniel B. Towner
 • John R. Sweney
 • James M. Black
 • W. S. Marshall
 • William H. Doane
 • Khuyết Danh
 • C. C. Dunbar
 • John Edgar Gould
 • Ralph Erskine Hudson
 • Ira D. Sankey
 • Albert B. Simpson
 • Charles H. Gabriel
 • William J. Kirkpatrick
 • James M. Black
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Hart P. Danks
 • Emily D. Wilson
 • Khuyết Danh
 • Phoe­be P. Knapp
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • B.D. Ackley
 • William G. Fisher
 • Ralph E. Hudson
 • Khuyết Danh
 • Daniel B. Tower
 • William G. Tomer
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Daniel B. Tower
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Charles H. Gabriel
 • Frederick M. Lehman
 • William H. Draper
 • Edit McNiel
 • Karl Gustav Boberg
 •  
 • Chuck Girard
 • Fanny Crosby
 • Ralph Carmichael
 • Leonard E. Smith, Jr.
 • Haldor Lillenas
 • J.H. Filmore
 • Terry MacAlmon
 • Richard Mullan
 • Haldor Lillenas
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Samuel Trevor Francis
 • G. B. Muller
 • Triệu Thái Sơn
 • Carl Tuttle
 •  
 • Audrey Meir
 •  
 •  
 • Aida Hearn
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • Mose Lister
 • Vô danh
 •  
 • Henry Bateman
 • Kirk Dearman
 • Nguyễn Xuân Phong
 • Wayne & Cathy Perrin
 • Twilla Paris
 •  
 • Charles Monroe
 • Jimmy Owens
 • Bob Fitts
 • Jack Hayford
 • Siôn
 • Rick Founds
 • Fanny Crosby
 • Audrey Mieir
 •  
 • A. A. Luther
 • Nguyễn Lâm Hương
 •  
 • James Chadwick
 • John E. Walvoord
 • Trương Văn Xê
 • Thiên Định
 • Vũ Văn Cư
 • Nguyễn Lâm Hương
 • Vĩnh Phúc
 • William J. Kirkpatrick
 • Trương Văn Xê
 • J.H. Hopkins Jr.
 • Hugo Jungst
 • George Cooper
 • Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
 • Uyên Trâm
 • Vĩnh Phúc
 • Vũ Văn Cư
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Khuyết Danh
 • Nguyễn Lâm Hương
 • Leila. H. Morris
 • Ida A. Guirey
 •  
 • Avis B. Christiansen
 • A. H. Ackley
 • T. Dennis
 • J. W. Peterson
 • Ngô Văn Bửu
 • J. M. Moore
 • Isaac Watts
 • Keith Whitford
 • John Newton
 • Ngô Thanh Nam
 • John W. Peterson
 •  
 • James Bland
 • Lê Phước Thiện
 • Lương Văn Sấm
 • Daniel W. Whittle
 • Edmond L. Budry
 • Stuart Hambler
 • Gloria Gaither
 • Đinh Thái Vinh
 • Allen Alket
 • Oswald Smith
 • Phạm Xuân Hiển & Ngô Văn Bửu
 • Murray McCheyne
 • Lelia Naylor Morris
 • Thoro Harris
 • J.W. Peterson
 • E. Clark
 • Nguyễn Lâm Hương
 • Julia W. Howe
 • William O. Custing
 • Beautric Bush Bixler
 • J. R. Baxter Jr.
 • Kelso Carter
 • Lulu W. Kock
 • Oswald J. Smith
 • Charlie Tillman
 • Weng Hui Yun
 • Gary Marby
 • David Johnson
 • P. Jones
 • Pearl Spencer Smith
 • Amy Grant, Michael W. Smith
 • Daniel Whittle
 • Albert S. Williams
 •  
 • Ina Duley Ogdon
 • Daniel W. Whittle
 • Danny Lee
 • C. F. Alexander
 •  
 •  
 • Ralph Carmichael
 • Vĩnh Phúc
 • Juan Ramon
 • Trương Văn Xê
 • John W. Peterson
 • Ray Overholt
 • Vĩnh Phúc
 • Cyrus S. Nusbaum
 • James Thiem
 •  
 • Audrey Lee Butler
 •  
 • Trương Văn Xê
 • Siôn
 • Ira F. Stanphill
 • George Bennard
 • Elizabeth Clephane
 • Charles Welgle
 •  
 • Ban Soạn Thánh Ca 2011
 • H. Lillenas
 • Leona Von Brethorst
 • Merrill Dunlop
 • Fanny J. Crosby
 • Robert C. Loveless
 • I.B. Sergel
 • John W. Peterson
 • Leland Green
 • Gloria & William Gaither
 • Lawrence E. Brooks
 • John W. Peterson
 • F. A. Breck
 • John W. Peterson
 • C. M. Pennington
 • W. P. Loveless
 • Stanton W. Gavitt
 • Albert Allen Ketchum
 • Giai điệu Bắc Âu
 • W. P. Loveless
 •  
 • Stanton W. Gavitt
 • Vô danh
 • Dan Burgess
 • John Oatman, Jr.
 • August L. Storm
 • Andrae Crouch
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Trương Văn Xê
 • H. B. Elwett
 • John W. Peterson
 • Mathias Claudius
 • Henry Smith
 • Graham Kendrick
 • J. B. Mackay
 • Thomas O. Chisholm
 • Sydney E. Cox
 • Trương Văn Xê
 • Chen Zhen Hua
 • Dough Holck
 • Norman J. Clayton
 •  
 • John E. Bode
 • Thomas O. Chisholm
 • Eddie Espinosa
 • Edwin Orr
 • John W. Peterson
 • Oswald Smith
 • E. Hoffman
 • Đoàn Trung Việt
 • Harry Dixon Loes
 • Diane Ball
 •  
 • Cleland B. McAfee
 • D. L. Jernigan
 • Ira B. Wilson
 • B.B. McKinney
 • Martin Nystrom
 •  
 • Mary A. Kiddler
 • B. D. Ackley
 • The Brocks
 •  
 • Robert Cull
 • Mary Walter
 • M. Ledner
 • C. Austin Miles
 • John W. Peterson
 • Howard E. Smite
 • M. Agnew
 • Ira F. Stanphill
 •  
 • John W. Peterson
 • Tường Lưu
 • Rhea F. Miller
 • Yvonne Smith
 • Charlie Hall
 • Uyên Trâm
 • John W. Peterson
 • Lance Latham
 • Thomas A. Dorsey
 •  
 • R. C. Jones
 • Phạm Xuân Thiều
 • A. Miles
 • Dale Schulz
 •  
 • Baylus Benjamin McKinney
 • Benjamin Mansell Ramsey
 • W. Elmo Mercer
 • Robert Savage
 • William C. Martin
 • Francis Rous
 • A. B. Smith & J. W. Peterson
 • W. Elmo Mercier
 • Harry D. Clarke
 • Nguyễn Lâm Hương
 • Khuyết Danh
 • Trương Văn Xê
 • Siôn
 • P. Kerr
 • Ban Soạn Thánh Ca 2011
 • Ban Soạn Thánh Ca 2011
 • H. H. Pierson
 • Will­iam Will­iams
 • Phạm Xuân Thiều
 • Trương Văn Xê
 • John W. Peterson
 • Linda Shivers Leech
 • Nguyễn Lâm Hương
 •  
 • Elisha Hoffman
 • John T. Benson
 • Khuyết Danh
 • Steffi G. Rubin
 • G.F. Root
 • Ban Soạn Thánh Ca 2011
 • Oswald Smith
 • Charlie SinClair
 • Trương Văn Xê
 • Alfred H. Ackley
 • John M. Moore
 • Les Garett
 •  
 •  
 • Benjamin A. Barb
 • Vô danh
 • Floyd Hawkins
 • C. F. Weigle
 • H. Lillenas
 • Hoàng Bích
 • John Wimber
 • Frank E. Gaeff
 • Vĩnh Phúc
 • H. H. Lemmel
 • Alfred H. Ackley
 • Fannie E. Davidson
 • Charles A. Tindley
 • Harry von Bruch
 • Elisha Hoffman
 • Ira Stanphill
 • C. Austin Miles
 • Ban Soạn Thánh Ca 2011
 • Robert C. Loveless
 •  
 • Carol Owen
 • David Graham
 • Johnson Oatman, Jr.
 • John W. Peterson
 • Trương Văn Xê
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Alfred H. Ackley
 • Ada Blenkhorn
 • Robert Parsons
 • Khuyết Danh
 • Lê Phước Thiện
 • Norman Clayton
 • Mary Carolin Robbins
 • Frederick M. Lehman
 • George Robinson
 •  
 • Patricia Van Tine
 • John W. Peterson
 • Fio Price
 •  
 • Charles Wesley
 • S. Ganus & J. McPheeters
 •  
 • Elisa E. Hewitt
 • J. E. Bode
 • Siôn
 • John Newton
 • W. P. Loveless
 • Nguyễn Xuân Phong
 • Katharona von Schlegel
 • Vĩnh Phúc
 • C. A. Miles
 • Nguyệt Thu
 • Frances R. Havergal
 •  
 • Daniel W. Whittle
 • Mrs. C. H. Morris
 • Oswald J. Smith
 •  
 • Lelia Naylor Morris
 • Tedd Smith
 • S. Jones
 • Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 • Ban Soạn Thánh Ca 2011
 • Charles C. Lu­ther
 • Trương Văn Xê
 • Robert Loveless
 • William M. Golden
 • William A. Odgen
 •  
 • Albert Brumley
 • John W. Peterson
 • Gerhard Tersteegen
 • Ida R. Smith
 • Henrietta Walters
 •  
 • Frank Davis
 • Albert E. Brumley
 • Herbert G. Tovey
 • Ida A. Kontz
 • Nguyễn Thanh Phiên
 •  
 •  
 • B. B. McKinney
 • Nguyễn Anh Tài
 • Mack Weaver
 • M. L. Dillon
 • Đinh Thái Vinh
 • D.W. Whittle
 • G. T. Haywood
 • Reginald Heber
 • Đinh Thái Vinh
 • May Agnew Stephens
 • Louis P. Lehman Jr.
 •  
 • Garo Christians
 • Orien Johnson
 •  
 •  
 • B. McKinney
 • Carrie Wilson
 • Đinh Thống
 • Nguyễn Châu Ân
 • Trần Thế Thiên Phước
 • Nguyệt Thu
 • Phan Minh Nghĩa
 • Nguyệt Thu
 •  
 • Trương Văn Xê
 • Vĩnh Phúc
 •  
 • Vĩnh Phúc
 • Virgil P. Brook
 • Lê Phước Thiện
 • Lương Văn Sấm
 • Lê Phước Thiện
 •  
 • Nguyệt Thu
 • Daniel March
 • Annie Johnson Flint
 • Nguyệt Thu
 • Charles Pur­day
 • Lê Phước Thiện
 • I. Stanphill
 • Alma B. Androzzo
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Albert E. Brumley
 • F. E. Weatherly