Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ

Mục Lục

Tựa đề
 1. Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 2. Thánh Vương Ngự Lai
 3. Tôn Vinh Chân Thần
 4. Vinh Danh Ngài
 5. Nguồn Ơn Phước
 6. Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay
 7. Tâm Hồn Ca Ngợi
 8. Tôn Vinh Ba Ngôi
 9. Ngợi Tôn Chúa
 10. Vinh Quang Thuộc Chúa
 11. Chúa Kỳ Diệu
 12. Toàn Thế Giới Ca Ngợi
 13. Tụng Ngợi Thánh Đế
 14. Bức Thành Kiên Cố
 15. Chúc Tôn Vua Thiên Cung
 16. Thánh Chúa Thành Tín
 17. Nguồn Cứu Giúp
 18. Thánh Chúa Siêu Việt
 19. Lên Đền Thánh
 20. Chúa
 21. Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa
 22. Tình Yêu Chúa
 23. Vui Mừng Chúa Là Vua
 24. Vui Mừng Tán Dương
 25. Ngước Mắt Lên Đồi
 26. Tung Hô Danh Chúa
 27. Đấng Ngồi Trên Ngôi
 28. Jesus Tuyệt Vời
 29. Hiến Vương Miện
 30. Vì Sao Tôi Ca Ngợi?
 31. Danh Chúa Jesus
 32. Tôn Vinh Chúa Tôi
 33. Ngợi Ca Danh Oai Nghi
 34. Reo Vang Hô-sa-na
 35. Một Ngày
 36. Ha-lê-lu-gia
 37. Ngợi Ca Jêsus
 38. Cám Ơn Ngài
 39. Ơn Cao Sâu
 40. Cần Jêsus Hơn
 41. Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày
 42. Khúc Hát Tâm Linh
 43. Danh Ngài Là Jêsus
 44. Chúa Jêsus Lâm Phàm
 45. Chúa Muôn Thu
 46. Ca Ngợi Vì Được Cứu
 47. Tình Yêu Jêsus
 48. Tôi Không Thể Biết
 49. Khúc Ca Mang Danh Jêsus
 50. Chúa Thánh Vinh Quang
 51. Chúa Sống Vinh Quang
 52. Tôn Vinh Vua Jêsus
 53. Yêu Thương Đời Đời
 54. Tôn Cao Danh Chúa
 55. Danh Trên Muôn Danh
 56. Ánh Sáng Tình Yêu
 57. Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
 58. Ca Ngợi Chúa Tôi
 59. Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô
 60. Ngài Là Vua
 61. Yêu Jêsus
 62. Ngài Là Ai?
 63. Vua Muôn Vua
 64. Thiên Binh Vang Tiếng Hát
 65. Phước Cho Nhân Loại
 66. Môn Đồ Trung Tín
 67. Giữa Đêm Yên Tịnh
 68. Kỷ Nguyên Thanh Bình
 69. Đến Tôn Thờ
 70. Trong Máng Chiên
 71. Đêm Yên Lặng
 72. Bết-lê-hem Nhỏ Bé
 73. Không Chổ Trong Quán
 74. Đêm Thánh
 75. Ca Chúc Giáng Sinh
 76. Đêm Ơn Lành
 77. Đấng Thánh Lâm Phàm
 78. Niềm Vui Thiên Đàng
 79. Nô-ên Đầu Tiên
 80. Điệu Thần Ca
 81. Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 82. Em-ma-nu-ên
 83. Chúa Đến Dương Trần
 84. Vua Miền Đông
 85. Tiếng Hát Thiên Binh
 86. Tình Yêu Thiên Chúa
 87. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 88. Bài Ca Máng Cỏ
 89. Đêm Đông Xưa
 90. Bình An Cho Loài Người
 91. Không Ai Khác
 92. Chúa Bất Biến
 93. Người Khách Lạ Ga-li-lê
 94. Cung Điện Bằng Ngà
 95. Chúa Không Đổi Thay
 96. Tình Chúa Bao La
 97. Hi Sinh Vì Con
 98. Nhìn Thập Tự
 99. Trên Đỉnh Ô-li-ve
 100. Ghết-sê-ma-nê
 101. Như Chiên Đi Lạc
 102. Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 103. Chúa Mang Thập Hình
 104. Lên Gô-gô-tha
 105. Gô-gô-tha
 106. Ca Ngợi Dòng Huyết Báu
 107. Hãy Tin
 108. Gần Thập Tự Hơn
 109. Sông Tình Yêu
 110. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
 111. Trên Đồi Cao
 112. Nơi Chân Thập Tự
 113. Chúa Phục Sinh
 114. Chúa Phục Sinh Hôm Nay
 115. Chúa Oai Quyền Phục Sinh
 116. Chúa Sống Lại
 117. Trên Đường Em-mau
 118. Chúa Sống
 119. Mộ Trống
 120. Vì Jêsus Sống
 121. Nhìn Vua Thăng Thiên
 122. Tôn Vinh Jêsus
 123. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 124. Jêsus Quang Lâm
 125. Chúa Tái Lâm
 126. Kìa Chúa Đến!
 127. Nếu Chúa Đến Hôm Nay?
 128. Màn Sương Tiêu Tan
 129. Chúa Kíp Đến
 130. Tia Sáng Ban Mai
 131. Thần Yên Ủi
 132. Thánh Linh Dẫn Dắt
 133. Đầy Lòng Tôi
 134. Bài Ca Tâm Linh
 135. Thánh Linh Ngự Vào Lòng
 136. Gió Thánh Linh
 137. Hà Hơi Linh Thần
 138. Thần Linh Cảm Hóa
 139. Thánh Linh Hằng Sống
 140. An Bình Trong Chúa
 141. Trước Cửa Tâm Hồn
 142. Tiếng Chúa Gọi
 143. Nhìn Lên Jêsus
 144. Huyết Chúa Mầu Nhiệm
 145. Thoát Chốn Tội Tình
 146. Chúa Đoái Thương
 147. Lăn Xa
 148. Tiếng Chuông Lòng
 149. Phần Vui Thỏa
 150. Chúa Ngự Tâm Hồn
 151. Chúa Đến Trong Lòng
 152. Tiếng Hát Của Tôi
 153. Tâm Hồn Yên Ninh
 154. Nương Trong Chúa
 155. Tay Chúa Nắm Tôi
 156. Bước Với Chúa Yêu Thương
 157. Mừng Vui Hát Vang
 158. Sự Sống Mới
 159. Lòng Vui Vẻ
 160. Vui Mừng Ca Hát
 161. Ơn Lạ Lùng
 162. Lòng Thái An
 163. Đời Đẹp Tươi
 164. Sự Bình An
 165. Bước Trên Thiên Trình
 166. Trong Tay Chúa
 167. Đời Tự Do
 168. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 169. Sống Vui Thỏa
 170. Vui Bên Chúa
 171. Bài Ca Trong Tâm
 172. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
 173. Chiên Của Chúa
 174. Đi Trong Hân Hoan
 175. Tôn Vinh Cha
 176. Một Ngày Tươi Mới
 177. Gặp Thiết Hữu
 178. Nguyện Cầu
 179. Giai Điệu Trong Tâm Hồn
 180. Yêu Thương Chúa Thêm
 181. Bước Đi Vinh Diệu
 182. Yêu Chúa Hơn
 183. Ái Tâm Chúa
 184. Tình Thương Cứu Chúa
 185. Hồng Ân Cứu Chuộc
 186. Ơn Sâu
 187. Ân Điển
 188. Con Trời Thương Thế Gian
 189. Lòng Tin Yêu
 190. Jêsus Yêu Tôi
 191. Jêsus Yêu Mến Tôi
 192. Thỏa Vui Thuộc Chúa
 193. Dù Có Cả Trần Gian
 194. Mến Yêu Jêsus
 195. Đếm Phước Chúa Ban
 196. Lẽ Sống Đời Tôi
 197. Điều Này Thật Sao
 198. Vững Tin Nơi Chúa
 199. Tình Yêu Muôn Đời
 200. Từ Nay Thuộc Chúa
 201. Con Thuộc Về Ta
 202. Thà Có Jêsus
 203. Giờ Dịu Êm
 204. Giờ Thánh
 205. Jêsus Là Bạn Thật
 206. Xin Dừng Chân
 207. Cần Chúa Luôn
 208. Thưa Với Jêsus
 209. Buổi Mai Với Jêsus
 210. Xin Vào Tâm Hồn
 211. Phục Hưng Tâm Hồn
 212. Tôn Vinh Chúa Chí Tôn
 213. Ra Khơi
 214. Tâm Hồn Bùng Cháy
 215. Cung Hiến Cuộc Đời
 216. Chính Ngài
 217. Tận Hiến
 218. Tiếng Chúa Hướng Dẫn
 219. Theo Ý Chúa
 220. Lại Gần Hơn
 221. Dâng Chúa Thủy Chung
 222. Chốn Cao Hơn
 223. Ước Ao Nhìn Jêsus
 224. Đến Theo Chúa
 225. Cơn Mưa Phước Lành
 226. Chờ Mong Thiên Ân
 227. Sống Cho Chúa
 228. Khi Chúa Vô Lòng
 229. Theo Ý Cha
 230. Biết Chúa Tận Tường
 231. Danh Y Độc Nhất
 232. Bình An Diệu Kỳ
 233. Dâng Điều Tốt Nhất
 234. Tận Hiến Cho Chúa
 235. Nhìn Vua Vinh Hiển
 236. Vâng Theo Chúa
 237. Tất Cả Cho Jêsus
 238. Trông Mong Thiên Ân
 239. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 240. Gần Lòng Từ Ái
 241. Đến Bên Dòng Sông
 242. Khát Khao Dòng Nước
 243. Luyện Lòng Con
 244. Xin Mở Mắt Chúng Con
 245. Như Ý Cha
 246. Chốn Nương Thân
 247. Tâm Hồn Trong Trắng
 248. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
 249. Nương Cánh Chúa
 250. Dựa Trên Lời Hứa
 251. Vầng Đá Muôn Đời
 252. Gần Chúa Hơn
 253. Gần Thập Tự
 254. Chúa Yêu Thương Tôi
 255. Tin Cậy Vâng Lời
 256. Tôi Biết Đấng Tôi Tin
 257. Chúa Nắm Tôi
 258. Chiếc Neo Vững Chắc
 259. Đừng Sợ
 260. Nương Trên Jêsus
 261. Tin Cậy Chúa Jêsus
 262. Hốc Đá Vững An
 263. Trao Cho Chúa
 264. Lo Gì
 265. Dòng Sông Thái An
 266. Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba
 267. Không Ai Bằng Chúa
 268. Cánh Vĩnh Sinh
 269. Đi Đường Ngài
 270. Chúa Là Tất Cả
 271. Lòng Cứ Yên Lặng
 272. Cứu Chúa Siêu Việt
 273. Chúa Che Giấu Tôi
 274. Luôn Mỗi Phút
 275. Xin Chúa Dẫn Dắt
 276. Chúa Sẽ Lo Toan
 277. Dòng Bình Tịnh
 278. Nguồn An Bình
 279. Chúa Hướng Dẫn
 280. Lời Hứa Quí Báu
 281. Chúa Ở Bên Tôi
 282. Chúa Dìu Dắt Tôi
 283. Chúa Nhớ Đến Tôi
 284. Chúa Biết Từng Cánh Chim
 285. Người Chăn Dẫn Dắt
 286. Xin Dắt Đưa Tôi
 287. Bên Kia Bóng Mờ
 288. Đấng Chăn Hồn Tôi
 289. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
 290. Đi Với Chúa
 291. Trước Rạng Đông
 292. Danh Quí Trọng
 293. An Tâm Bên Chúa
 294. Xin Sống Cho Chúa Jêsus
 295. Ngài Biết Rõ
 296. Chúa Dẫn Đưa Tôi
 297. Chim, Hoa Và Người
 298. Chúa Hiểu Tâm Trạng
 299. Bước Lên Si-ôn
 300. Tội Lỗi Cất Xa
 301. Đi Từng Bước
 302. Dương Quang Thiên Quốc
 303. Bàn Tay Mang Dấu Dinh
 304. Ngài Cứu Tôi
 305. Về Nhà Chúa
 306. Mỗi Quãng Đường
 307. Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 308. Đi Với Jêsus
 309. Trên Đồi Hoàng Hôn
 310. Đường Lối Chúa
 311. Quê Hương Thiên Quốc
 312. Nguyện Theo Jêsus
 313. Tình Yêu Vững Bền
 314. Nguyền Theo Bước Chân Người
 315. Chúa Hằng Chăn Giữ
 316. Tiến Bước Với Chúa
 317. Chúa Đang Gọi
 318. Phúc Âm Muôn Thuở
 319. Thắng Nhờ Đức Tin
 320. Ngắm Jêsus
 321. Tinh Binh Jêsus
 322. Hư Không
 323. Tinh Binh Thập Tự
 324. Sẵn Sàng
 325. Tại Trận Tiền
 326. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 327. Sức Lực Từ Chúa
 328. Vẹn Lòng Trung Tín
 329. Chọn Đứng Bên Ngài
 330. Khi Bình Minh Đến
 331. Đời Con
 332. Có Gì Dâng Chúa
 333. Con Hứa Theo Ngài
 334. Khi Ban Mai Đến
 335. Chúa Với Tôi
 336. Nào Đi Lên
 337. Bàn Tay Dâng Lên
 338. Triều Thiên Vinh Hiển
 339. Mặt Đối Mặt
 340. Niềm Vinh Hạnh
 341. Bên Kia Hoàng Hôn
 342. Giờ Xướng Danh
 343. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 344. Bất Dạ Thành
 345. Chung Nhóm Ở Thiên Hà
 346. Miền Vinh Hiển
 347. Nơi Vĩnh Phúc
 348. Khúc Thiên Ca
 349. Làm Con Vua Thánh
 350. Vương Quốc Rạng Ngời
 351. Lòng Yêu Giáo Hội
 352. Nền Hội Thánh
 353. Chúa Duy Nhất
 354. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 355. Cùng Họp Nhau
 356. Quây Quần Bên Chúa
 357. Bài Ca Hiệp Nhất
 358. Lời Chúa Vững Lập
 359. Lời Cha
 360. Lời Dịu Dàng
 361. Âm Nhạc Kinh Thánh
 362. Xin Chúa Mở Mắt
 363. Chúa Là Vầng Đá
 364. Lời Chúa.
 365. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 366. Ngày Vui
 367. Viên Ngọc Đẹp
 368. Chúc Mừng Hôn Lễ
 369. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 370. Tiệc Thánh
 371. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
 372. Bài Cầu Nguyện Chung
 373. Chúa Ban Thêm Ơn
 374. Thập Tự Xưa
 375. Nhà Trên Trời
 376. Đấng Chăn Lành
 377. Em Dầu Nhỏ
 378. Lòng Em Vui
 379. Một Tia Sáng
 380. Châu Báu Vua Jêsus
 381. Ca Khúc Thanh Xuân
 382. Ánh Sáng Cho Đời
 383. Chúa Vinh Quang
 384. Đêm Đến
 385. Gánh Lúa Về
 386. Ca Khúc Bình An
 387. Ánh Sáng Hải Đăng
 388. Đưa Về Chúa
 389. Rao Tin Lành
 390. Xin Chúa Sai Con
 391. Rao Phúc Âm
 392. Đổi Mới Tâm Tôi
 393. Mong Làm Nguồn Phước
 394. Jêsus Cứu Tôi
 395. Ánh Sáng Phúc Âm
 396. Hoa Huệ Trong Trũng
 397. Nhờ Huyết Chúa
 398. Ngợi Ca Cứu Chúa
 399. Đau Thương Tan Biến
 400. Bây Giờ Tôi Tin
 401. Nơi Gô-gô-tha
 402. Vinh Danh Chúa
 403. Con Sông Thanh Tẩy
 404. Ánh Thái Dương
 405. Từ Lúc Được Cứu
 406. Ái Từ Chúa
 407. Khi Jêsus Qua
 408. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
 409. Tình Yêu Trời
 410. Tôi Không Cô Đơn
 411. Tận Trong Tâm Hồn
 412. Vinh Quang Trời
 413. Chính Jêsus
 414. Ánh Sáng Thế Giới
 415. Con Chiên Lạc
 416. Vui Đón Tội Nhân
 417. Lời Kêu Gọi
 418. Chúa Yêu Thiết Tha
 419. Chỉ Tin Nơi Chúa
 420. Cuộc Đời Ngắn Ngủi
 421. Tâm Linh Trong Trắng
 422. Lời Mời
 423. Đến Theo Jêsus
 424. Đến Với Chiên Con
 425. Cửa Cứu Rỗi
 426. Quyền Trong Huyết
 427. Huyết Chiên Con
 428. Cứu Chúa Kỳ Diệu
 429. Ca Ngợi Thập Tự
 430. Ngươi Yêu Ta Chăng?
 431. Danh Lạ Lùng
 432. Gọi Kẻ Nhọc Nhằn
 433. Cầu Nguyện Cho Anh
 434. Xin Chúa Sai Tôi
 435. Hãy Theo Ta
 436. Mong Bạn Quay Về
 437. Chúa Yêu Thế Gian
 438. Trở Về
 439. Vì Tội Tôi
 440. Tiếng Chúa
 441. Nguồn Tình Yêu
 442. Về Gấp Lên
 443. Chiên Lạc Trở Về
 444. Loan Tin Mừng
 445. Yêu Là Khi
 446. Đưa Người Đến Chúa
 447. Mảnh Đất Quê Hương
 448. Xin Cha Dẫn Đưa
 449. Lúc Anh Nguyện Cầu
 450. Xin Chúa Ở Bên Con
 451. Ca Khúc Xanh
 452. Tôn Thờ Cha Thánh
 453. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 454. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
 455. Nhìn Lên Cha Thánh
 456. Ơn Yêu Thương Từ Cha
 457. Chúc Tôn Chúa
 458. Thành Kính Ca Ngợi
 459. Lời Tạ Ơn
 460. Tôn Vinh Danh Chúa
 461. Lạy Cha Yêu Thương
 462. Hô-sa-na
 463. Dâng Lời Tán Dương
 464. Dâng Lên Cha
 465. Trong Giây Phút Này
 466. Chúa Oai Quyền
 467. Dâng Hiến
 468. Ca Ngợi Chúa
 469. Vinh Quang Rạng Ngời
 470. Lời Con Ca Tụng
 471. Hướng Lên Chúa
 472. Cha Cao Quí
 473. Tình Yêu Muôn Thu
 474. Dâng Lời Suy Tôn
 475. Thi Thiên 86
 476. Hát Ha-lê-lu-gia
 477. Lời Nguyện Kính Yêu
 478. Nơi Ẩn Trú Muôn Đời
 479. Dâng Lời Cảm Tạ
 480. Này Anh Thấy Không
 481. Phút Suy Tư
 482. Đồi Vắng
 483. Dâng Trọn Cho Jêsus
 484. Mừng Xuân
 485. Chuyện Giáng Sinh
 486. Niềm Vui
 487. Xuân Đến Bên Nhà
 488. Hãy Tin, Đừng Sợ!
 489. Tiếng Gõ Cửa
 490. Khi Chúa Yên Lặng Nhìn
 491. Dù Mai Sau
 492. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 493. Lời Nguyện Chiều
 494. Thi Thiên 90
 495. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 496. Bên Cha
 497. Hang Bê-lem
 498. Đêm Vui Trần Thế
 499. Người Đã Đến
 500. Bước Người Đi Qua
 501. Jêsus
 502. Vùng Đồi Xa Ấy
 503. Lời Chúa
 504. Giòng Sông Trường Sinh
 505. Tôn Vinh
 506. Nắm Chặt Lời Hứa
 507. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 508. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 509. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 510. Jêsus Bên Tôi
Nguyên Tác Lời
 • Charles Wesley
 • Charles Wesley
 • Thomas Ken
 • Henry Ostrom
 • Robert Robinson
 • John B. Dykes
 • Thi Thiên 103
 • Edwin O. Excell
 • Thi Thiên 103: 1-4
 • Fanny Crosby
 • Frederick William Faber
 • George Herbert
 • Thomas Olivers
 • Martin Luther
 • Henry F. Lyte
 • T. O. Chisholm
 • Isaac Watts
 • Karl Gustav Boberg
 •  
 • Richard Mullan
 • Isaac Watts
 • Frederick M. Lehman
 • Ludwig van Beethoven
 • Ludwig van Beethoven
 • Charles Pur­day
 • Edward Perronet
 • Khải Huyền 5:13b
 • Trích từ Thánh Ca Münster Gesangbuch
 • Matthew Bridges
 • Albert Allen Ketchum
 • William C. Martin
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • William H. Clark
 • Henri Abraham César Malan
 • J. Wilbur Chapman
 •  
 • Edward Perronet
 •  
 •  
 • Haldor Lilenas
 • John W. Peterson
 • Henri Abraham César Malan
 • Haldor Lillenas
 •  
 • William E. Booth-Clibborn
 •  
 • Stantion W Gavitt
 • Samuel Trevor Francis
 • William Y. Fullerton
 •  
 • Audrey Mieir
 •  
 • Dave Moody
 • Jerry Sinclair
 • Rick Founds
 • Aida Hearn
 • Graham Kendrick
 • Tom Coomes
 • Triệu Thái Sơn
 • Rita Baloche
 • Khuyết Danh
 • Robert Loveless
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Sophie Conty
 • Charles Wesley
 • Isaac Watts
 • Latin - Khuyết Danh
 • Richard Storrs Willis
 • J. Edward Ruark
 • James Montgomery
 •  
 • Joseph Mohr
 • Phill­ips Brooks
 • A. L. Skilton
 • Placide Cappeau
 • Nhạc Truyền Thống
 • Mục sư Phan Đình Liệu
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • Mục sư Ông Văn Trung
 • Carols Ancient and Modern
 • Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
 • Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
 • Bob McGee
 • Latin
 • J.H. Hopkins Jr.
 • James Chadwick
 • William Chatterton Dix
 • Nguyễn Long Giáp
 •  
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Khuyết Danh
 • Johnson Oatman, Jr.
 • Albert B. Simpson
 • Leila. H. Morris
 • Henry Barraclough
 • R. Kelso Carter
 • Việt Nữ
 • Frances R. Havergal
 • Samuel Wesley, Sr.
 • William B. Tappan
 • Asa Hull
 • Mục sư Paul E. Carlson
 • Isaac Watts
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • Jennie Evelyn Hussey
 • B.D.Ackley
 • Eden R. Latta
 • Khuyết Danh
 • Fanny J. Crosby
 • Isaac Watts
 • John W. Peterson
 • J. Keith Whitford
 • Elizabeth Clephane
 • Robert Lowry
 • Charles Wesley
 • Henry Alford
 • Johan Halmrast
 • Linh mục Thành Tâm
 • Alfred H. Ackley
 • Dan­i­el W. Whit­tle
 • Gloria Gaither
 • Christ­o­pher Words­worth
 • John S. B. Monsell
 • Edmond L. Budry
 • H. L. Tur­ner
 • John Ce­nnick
 • Phoebe W. Palmer
 • Lei­la N. Mor­ris
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Frank Bottome
 • Marcus M. Wells
 • El­wood H. Stokes
 • John Wimber
 • G. W. Craffs
 • Tống Thượng Tiết
 • Russell K. Carter
 • Paul Rader
 • Daniel Iverson
 • Khuyết Danh
 • Will­iam W. How
 • Lewis Hart­sough
 • Amedia M. Hull
 • Ro­bert Low­ry
 • Charles H. Gabriel
 • Khuyết Danh
 • Minnie A. Steele
 • J. Edward Ruark
 • Frances J. Crosby
 • Charles J. But­ler
 • Rufus H. McDaniel
 • Fanny J. Crosby
 • H. G. Spafford
 • Anne L. Murphy
 • Winfield Macomber
 • John W. Peterson
 • Avis M. Christiansen
 •  
 • George C. Cooke
 • Khuyết Danh
 • John Newton
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Keith Roughledge
 • Redd Harper
 • Danny Lee
 • Leland Green
 • Leona Von Brethorst
 • Robert C. Loveless
 •  
 • Khuyết Danh
 • Lê Ngọc Vinh
 • Orien Johnson
 • Joe & Leila Huerta
 • Gloria Patri
 • Les Garett
 • James G. Small
 • Kent Chant
 • Luther D. Bridgers
 • Eliz­a­beth P. Pren­tiss
 • Avis M. B. Christ­ian­sen
 • William Ralph Featherstone
 • W. Spen­cer Wal­ton
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • Julia H. Johnston
 • Charles Austin Miles
 • Richard J. Oliver
 • Frances J. Crosby
 • John R. Clements
 • Anna B. Warner; David R. McGuire
 • Philip P. Bliss
 • Ada R. Haborshon
 • Anna Ölander
 • Khuyết Danh
 • John Oatman, Jr.
 • Merrill Dunlop
 • Charles Wesley
 • Khuyết Danh
 • George W. Robinson
 •  
 • W. P. Loveless
 • Rhea F. Miller
 • William Walford
 • William D. Longstaff
 • Joseph M. Scriven
 • Fanny J. Crosby
 • Anna S. Hawks
 • Ed­mund S. Lo­renz
 • Charles Austin Miles
 • Harry Dudley Clarke
 • William P. Mackay
 • Isaac Watts
 • Albert B. Simpson
 • Delia T. White
 • Frances R. Havergal
 • Albert Benjamin Simpson
 • Alfred C. Snead
 • Er­nest W. Blan­dy
 • Elisha A. Hoffman
 • Fanny J. Crosby
 • Frances Ridley Havergal
 • Johnson Oatman, Jr.
 • Anna B. Warner
 • William True Sleeper
 • Daniel W. Whittle
 • Lelia Naylor Morris
 • Khuyết Danh
 •  
 • Adelaide A. Pollard
 • E. E. Hewitt
 • Will­iam Hunt­er
 • Manie Payne Ferguson
 • Howard B. Grose
 • Winfield S. Weeden
 • Helen Howarth Lemmel
 • C. Austin Miles
 • Mary Dagworthy James
 • James McGranahan
 • Lelia Naylor Morris
 • Cleland B. McAfee
 • Edward R. Miller
 • Martin Nystrom
 • Eddie Espinosa
 • Robert Cull
 • Diane Ball
 • Michael Ledner
 •  
 • George Matheson
 • William Orcutt Cushing
 • Russell Kelson Carter
 • Augustus M. Toplady
 • Sarah F. Adams
 • Fanny J. Crosby
 • Charles Wesley
 • John Henry Sammis
 • Daniel W. Whittle
 • Ada Ruth Habershon
 • William C. Martin
 • Khuyết danh
 • Edward Mote
 • Lousia M. R. Stead
 • Fanny J. Crosby
 •  
 • Đức Dũng
 • Frances Ridley Havergal
 • Vernon J. Charleswoth
 • Albert B. Simpson
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Benjamin Mansell Ramsey
 • Ralph Carmichael
 • Catharine Amalia Dorothea von Schlegel
 • John Wilbur Chapman
 • Mary Elizabeth Servoss
 • D. W. Whittle
 • Will­iam Will­iams
 • Civilla D. Martin
 • Thi Thiên 23
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Ed­ward Hop­per
 • Nathaniel Niles
 • Lê Đình Tươi
 • Joseph H. Gilmore
 • E. D. Mund
 • Ci­vil­la D. Mar­tin
 • Dorothy A. Thrupp
 • Will­iam Will­iams
 • Dale Schulz
 • Francis Rous
 • Ada Blenkhorn
 • John T. Benson
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • Katharona von Schlegel
 • Thomas O. Chisholm
 • Lê Ngọc Vinh
 • Fanny J. Crosby
 • Lê Trung Thành
 •  
 • Isaac Watts
 • Robert C. Loveless
 • Albert B. Simpson
 • Henry J. Zelley
 • Baylus Benjamin McKinney
 • John W. Peterson
 • Vô danh
 • Alfred B. Smith & John W. Peterson
 • Ira F. Stanphill
 • Robert Savage
 • John W. Peterson
 • Linda Shivers Leech
 • Albert E. Brunley
 •  
 • Vĩnh Phúc
 • William Gaither
 • William C. Martin
 • John Peterson
 • May Agnew Stephens
 • Frederick W. Faber
 • John H. Yates
 • Khuyết Danh
 • S. Baring Gould
 • Tống Thượng Tiết
 • George Duf­field, Jr.
 • A. C. Palmer
 • Lelia Naylor Morris
 • Frances R. Havergal
 • Albert B. Simpson
 • Frances R. Havergal
 • Jesse Randall Baxter, Jr.
 • Việt Nữ
 • Charles C. Lu­ther
 • John E. Bode
 • Charles A. Tindley
 • Trần Thượng Trí
 • Mrs. C. H. Morris
 • Khuyết Danh
 • Henrietta Walters
 • Carrie A. Breck
 • Charles H. Gabriel
 • Virgil P. Brook
 • James M. Black
 • Khuyết Danh
 • John R. Clements
 • Robert Lowry
 • S. Fillmore Bennett
 • Eliza E. Hewitt
 • Ban Nhuận Chánh
 • Ida R. Smith
 • Mrs. F. A. F. Wood White
 • Tim­o­thy Dwight, Psalms of Da­vid
 • Nicolai F.S. Grundtvig
 • Al­bert B. Simp­son
 • G.F. Root
 • Khuyết Danh
 • Tedd Smith
 • Peter Scholtes
 • Thánh Thơ Công Hội
 • Việt Nữ
 • Philip P. Bliss
 • Flora Kirkland
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Amy Grant, Michael W. Smith
 • Nguyễn Duy
 • Philip Doddridge
 • William O. Cushing
 • Stephen C. Foster
 •  
 • Carl Gotthard Liander
 • Vĩnh Phúc
 • Kinh Thánh
 • Annie Johnson Flint
 • George Bennard
 • Khuyết Danh
 • John J. Husband
 •  
 • Khuyết Danh
 • Nellie Talbot
 • William M. Runyan
 • Nguyễn Châu Ân
 •  
 • Anne H. Shep­herd
 • Anna Louisa Walker/Coghill
 • Knowles Shaw
 • Trần Thượng Trí
 • Philip P. Bliss
 • Alexcenah Thomas
 • Mary A. Kidder
 • George Ben­nard
 • A.B. Simpson
 • Khuyết Danh
 • George S. Schuler
 • Lawrence E. Brooks
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Charles W. Fry
 • Wendell P. Loveless
 • Philip P. Bliss
 • John M. Moore
 • Issac Watts
 • William R. Newell
 • Elisha A. Hoffman
 • Pho­ebe W. Palm­er
 • Eliza E. Hewitt
 • Ed­win O. Ex­cell
 • Howard E. Smite
 • Oswald J. Smith
 • Fran­cis H. Row­ley
 • James Thiem
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • John W. Peterson
 • Ina Duley Ogdon
 • Philip P. Bliss
 • Elizabeth Clephane
 • Erd­mann Neu­meis­ter
 • William Lamartine Thompson
 • Khuyết Danh
 • John H. Stockton
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • Frances J. Crosby
 • E. O. Excell
 • George F. Root
 • Charlotte Elliott
 • Albert B. Simpson
 • Lewis E. Jones
 • Elisha A. Hoffman
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Ho­ra­ti­us Bo­nar
 • Trần Thượng Trí
 • Ly­dia O. Bax­ter
 • Paul E. Carlson
 • Samuel O. Cluff
 • Louis P. Lehman Jr.
 • George W. Cooke
 • Khuyết Danh
 • Paul E. Carlson
 •  
 • Norman Clayton
 •  
 •  
 • William E. Witter
 • Juan Ramon
 • Ralph Carmichael
 • John E. Walvoord
 •  
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 • Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 • Audrey Mieir
 • Henry Francis Lyte
 •  
 • Terrye Coelho
 • Khuyết Danh
 • J.H. Filmore
 • Wayne & Cathy Perrin
 • Patricia Van Tine
 • Bob Fitts
 • Greg Massanari, Morris Chapman
 • Henry Smith
 • Donna Adkins
 • Laurie Klein
 • Carl Tuttle
 • Terry MacAlmon
 • Guy Gray
 • David Graham
 • Rich Mullin
 • Jane Austin Boumgarden
 • Chuck Girard
 • Jack Hayford
 • Andrae Crouch
 • Charles Monroe
 • Leonard E. Smith, Jr.
 • Edit McNeil
 • Kirk Dearman
 • Tom & Dori Howard
 • Linda Stassen
 • Jimmy Owens
 • Bill Batstone
 • August Ludvig Storm
 • Ngô Thanh Nam
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Trần Thượng Trí
 • Lê Phước Thiện
 • Trần Thượng Trí
 • Trần Thượng Trí
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Đặng Ngọc Quốc
 • Minh Châu
 • Trần Lưu Hoàng
 • Đặng Ngọc Quốc
 • Hoàng Đức
 • Vĩnh Phúc
 • Trần Lưu Hoàng
 • Vĩnh Phúc
 • Phương Thảo
 • Trần Huy Khanh
 • Lê Ngọc Vinh
 • Vĩnh Phúc
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • I.B. Sergel
Nhạc
 • Felice de Giardini
 • Felice de Giardini
 • Genevan Psalter
 • Charles Howard Marsh
 • Dân Ca Hoa Kỳ
 • John B. Dykes
 • A. L. Skoog
 • Charles Gounod
 • Paul E. Carlson
 • William Howard Doane
 • James Turle
 • Basil Harwood
 • Giai điệu Do Thái
 • Martin Luther
 • John Goss
 • William M. Runyan
 • William Croft
 • Karl Gustav Boberg
 •  
 • Jack Richard
 • Gabriel Davis
 • Frederick M. Lehman
 • Henry van Dyke
 • Charles Pur­day
 • Oliver Holden
 • John D. Olsen
 • Dân Ca Silesia
 • George Job Elvey
 • Albert Allen Ketchum
 • Edmund Simon Lorenz
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • William J. Kirkpatrick
 • Henri Abraham César Malan
 • Charles H. Marsh
 •  
 •  
 • James Ellor
 •  
 • Haldor Lilenas
 • John W. Peterson
 • James McGranahan
 • Haldor Lillenas
 •  
 • Edwardo Di Capua
 •  
 • Stantion W Gavitt
 • Giai điệu Ebenezer
 • Londonderry Air
 •  
 • Audrey Mieir
 • Dân Ca Phi Châu
 • Dave Moody
 • Jerry Sinclair
 • Rick Founds
 • Aida Hearn
 • Graham Kendrick
 • Tom Coomes
 • Triệu Thái Sơn
 • Rita Baloche
 • Khuyết Danh
 • Robert Loveless
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Sophie Conty
 • Felix Mendelssohn
 • George Frideric Handel
 • John Francis Wade
 • Edmund H. Sears
 • William J. Kirkpatrick
 • Henry Smart
 •  
 • Franz Xaver Gruber
 • Lewis H. Red­ner*
 • E. Grace Updegraff
 • Adolphe Charles Adam
 • Nhạc Truyền Thống
 • Thánh Ca KoralBok
 • John R. Sweney
 • Khuyết Danh
 • Dân Ca Anh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Bob McGee
 • Plainsong
 • J.H. Hopkins Jr.
 • Nhạc Giáng Sinh Pháp
 • Giai điệu dân ca Anh
 • Nguyễn Long Giáp
 •  
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống
 • George C. Hugg
 • James H. Burke
 • Leila. H. Morris
 • Henry Barraclough
 • R. Kelso Carter
 • Việt Nữ
 • Philip P. Bliss
 • Hugh Wilson
 • William B. Bradbury
 • Asa Hull
 • Mục sư Paul E. Carlson
 • Lowell Mason
 • E. S. Lorenz
 • William J. Kirkpatrick
 • B.D.Ackley
 • Henry S. Perkins
 • Khuyết Danh
 • W. H. Doane
 • Ralph E. Hudson
 • John W. Peterson
 • J. Keith Whitford
 • Frederick C. Maker
 • Robert Lowry
 • Lyra Davidica
 • George J. Elvey
 • Kristian Wendelbog
 • Linh mục Thành Tâm
 • Alfred H. Ackley
 • James Mc­Gran­a­han
 • William J. Gaither
 • Lowell Mason
 • Thomas Hastings
 • George F. Handel
 • James Mc­Gran­a­han
 • Giai điệu Helms­ley
 • William J. Kirkpatrick
 • Lei­la N. Mor­ris
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • William J. Kirkpatrick
 • Marcus M. Wells
 • John R. Swe­ney
 • John Wimber
 • John P. Hillis
 • Tống Thượng Tiết
 • Russell K. Carter
 • Paul Rader
 • Daniel Iverson
 • Khuyết Danh
 • Ed­ward Hus­band
 • Lewis Hart­sough
 • E. G. Taylor
 • Ro­bert Low­ry
 • Charles H. Gabriel
 • Khuyết Danh
 • R.R. Brown
 • William J. Kirkpatrick
 • John R. Sweney
 • James M. Black
 • Charles H. Gabriel
 • Phoebe P. Knapp
 • Philip P. Bliss
 • Anne L. Murphy
 • Winfield Macomber
 • John W. Peterson
 • Haldor Lillenas
 •  
 • George C. Cooke
 • Khuyết Danh
 • Dân Ca Phi Châu
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Keith Roughledge
 • Redd Harper
 • Danny Lee
 • Leland Green
 • Leona Von Brethorst
 • Wendell P. Loveless
 •  
 • Khuyết Danh
 • Lê Ngọc Vinh
 • Orien Johnson
 •  
 • Christoph Meincke
 • Les Garett
 • George C. Steb­bins
 • Kent Chant
 • Luther D. Bridgers
 • William H. Doane
 • Hal­dor Lil­len­as
 • Adoniram J. Gordon
 • Adon­i­ram J. Gor­don
 • Daniel Towner
 • Daniel B. Towner
 • Charles Austin Miles
 • Dân Ca Anh
 • John R. Sweney
 • Hart P. Danks
 • William B. Bradbury
 • Philip P. Bliss
 • David B. Tower
 • Giai điệu dân ca Thụy Điển
 • Khuyết Danh
 • Edwin O. Excell
 • Merrill Dunlop
 • Thoams Campbell
 • Khuyết Danh
 • James Mountain
 •  
 • Wendell P. Loveless
 • George Beverly Shea
 • William B. Bradbury
 • George C. Stebbins
 • Charles C. Converse
 • William H. Doane
 • Robert Lowry
 • Ed­mund S. Lo­renz
 • Charles Austin Miles
 • Harry Dudley Clarke
 • John J. Husband
 • Robert Lowry
 • Russell K. Carter
 • William J. Kirkpatrick
 • R. Kelso Carter
 • Albert Benjamin Simpson
 • Alfred C. Snead
 • John Samuel Norris
 • Elisha A. Hoffman
 • William H. Doane
 • Philip P. Bliss
 • Charles H. Gabriel
 • Felix Mendelssohn
 • George Coles Stebbins
 • James McGranahan
 • Lelia Naylor Morris
 • Khuyết Danh
 • Albert Simpson Reitz
 • George C. Stebbins
 • John R. Sweeney
 • John Hart Stockton
 • W. S. Marshall
 • Charlotte A. Barnard
 • Judson W. VanDeVenter
 • Helen Howarth Lemmel
 • Mrs. R. R. Forman
 • Asa Hull
 • James McGranahan
 • Lelia Naylor Morris
 • Cleland B. McAfee
 • Edward R. Miller
 • Martin Nystrom
 • Eddie Espinosa
 • Robert Cull
 • Diane Ball
 • Michael Ledner
 •  
 • George W. Martin
 • Ira David Sankey
 • Russell Kelson Carter
 • Thomas Hastings
 • Lowell Mason
 • Simeon B. Marsh
 • Daniel Brink Towner
 • James McGranahan
 • Robert Harkness
 • Daniel B. Towner
 •  
 • William B. Bradbury
 • William J. Kirkpatrick
 • William J. Kirkpatrick
 •  
 • Đức Dũng
 • James Mountain
 • Ira D. Sankey
 • Albert B. Simpson
 • An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 • Benjamin Mansell Ramsey
 • Ralph Carmichael
 • Jean Sibelius
 • Rowland H. Prichard
 • James McGranahan
 •  
 • Walter Shirley
 • Walter S. Martin
 • Ralph E. Hudson
 •  
 • John E. Gould
 • Philip P. Bliss
 • Edmund S. Lorenz
 • William B. Bradbury
 • Edmund S. Lorenz
 • Charles H. Gab­ri­el
 • William B. Bradbury
 • John Hughes
 • Dale Schulz
 • Jessie S. Irvine
 • Lewis E. Jones
 • John T. Benson
 • John W. Peterson
 •  
 • Jean Sibelius
 • C. Harold Lowden
 • Lê Ngọc Vinh
 • Robert Lowry
 • Lê Trung Thành
 •  
 • Robert Lowry
 • Robert C. Loveless
 • Albert B. Simpson
 • George H. Cook
 • Baylus Benjamin McKinney
 • John W. Peterson
 •  
 • John W. Peterson & Alfred B. Smith
 • Ira F. Stanphill
 • Robert Savage
 • John W. Peterson
 • Linda Shivers Leech
 • Albert E. Brunley
 •  
 • Edwin O. Exell
 •  
 • Charles Gabriel
 • John Peterson
 • May Agnew Stephens
 • Henry F. Henry
 • Ira D. Sankey
 • Khuyết Danh
 • Arthur Sullivan
 • Tống Thượng Tiết
 • George J. Webb
 • Charles D. Tillman
 • Lelia Naylor Morris
 • George C. Stebbins
 •  
 • Albert B. Simpson
 • Giai điệu Đức Quốc
 • Eugene Wright
 • Việt Nữ
 • George C. Stebbins
 • Arthur H. Mann
 • Charles A. Tindley
 • Trần Thượng Trí
 • Mrs. C. H. Morris
 • Khuyết Danh
 • A. E. Lind
 • Grant Celfax Tullar
 • Charles H. Gabriel
 • Blanche Keer Brock
 • James M. Black
 • Khuyết Danh
 • Hart P. Danks
 • Robert Lowry
 • Joseph Philbrick Webster
 • Emily D. Wilson
 • Edgren
 • Maurice A. Clifton
 • Mark M. Jones
 • Aar­on Will­iams
 • Ludvig M. Lindeman
 • James H. Burke
 • G.F. Root
 • Khuyết Danh
 • Tedd Smith
 • Peter Scholtes
 •  
 •  
 • Việt Nữ
 • Philip P. Bliss
 • George Stebbins
 • Paul E. Carlson
 • Paul E. Carlson
 • Amy Grant, Michael W. Smith
 • Nguyễn Duy
 • E. F. Rimbault
 • George F. Root
 • Daniel B. Tower
 • Oweld J. Smith
 • Carl Gotthard Liander
 • Hoàng Trọng
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Hubert Mitchell
 • George Bennard
 • Khuyết Danh
 • John J. Husband
 • Haldor Lilenas
 • Khuyết Danh
 • Edwin O. Excell
 • Daniel B. Towner
 • Linda Shivers Leech
 • Joe E. Parks
 • Hen­ry E. Mat­thews
 • Lowel Mason
 • George A. Minor
 • Trần Thượng Trí
 • Philip P. Bliss
 • Will­iam A. Og­den
 • Frank M. Davis
 • George Ben­nard
 • A.B. Simpson
 • Khuyết Danh
 • George S. Schuler
 • Lawrence E. Brooks
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • Wil­liam S. Hays
 • Wendell P. Loveless
 • James McGranahan
 • John M. Moore
 • Khuyết Danh
 • Daniel B. Towner
 • Elisha A. Hoffman
 • Phoe­be P. Knapp
 • John R. Swe­ney
 • Ed­win O. Ex­cell
 • Howard E. Smite
 • Oswald J. Smith
 • Pe­ter P. Bil­horn
 • James Thiem
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • John W. Peterson
 • Bentley D. Ackley
 • Philip P. Bliss
 • Ira D. Sank­ey
 • James McGranahan
 • William Lamartine Thompson
 • Khuyết Danh
 • John H. Stockton
 • George C. Stebbins
 • William H. Doane
 • E. O. Excell
 • George F. Root
 • William B. Bradbury
 • George C. Stebbins
 • Lewis E. Jones
 • Elisha A. Hoffman
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • James Mc­Gran­a­han
 • Trần Thượng Trí
 • W. How­ard Doane
 • Paul E. Carlson
 • Ira D. Sankey
 • Louis P. Lehman Jr.
 • George D. Watson
 • Khuyết Danh
 • Paul E. Carlson
 • Louise Smith
 • Norman Clayton
 •  
 • W. Elmo Mercer
 • Horatio R. Palmer
 • Juan Ramon
 • Ralph Carmichael
 • Don Wyrtzen
 •  
 • F. Paulus
 • Will­iam G. Tom­er
 • Audrey Mieir
 • William Henry Monk
 •  
 • Terrye Coelho
 • Khuyết Danh
 • J.H. Filmore
 • Wayne & Cathy Perrin
 • Patricia Van Tine
 • Bob Fitts
 • Greg Massanari, Morris Chapman
 • Henry Smith
 • Donna Adkins
 • Laurie Klein
 • Carl Tuttle
 • Terry MacAlmon
 • Guy Gray
 • Rich Mullin
 •  
 • Chuck Girard
 • Jack Hayford
 • Andrae Crouch
 • Charles Monroe
 • Leonard E. Smith, Jr.
 • Edit McNeil
 • Kirk Dearman
 • Tom & Dori Howard
 • Linda Stassen
 • Jimmy Owens
 • Bill Batstone
 • John A. Huffman
 •  
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Trần Thượng Trí
 • Lê Phước Thiện
 • Trần Thượng Trí
 • Trần Thượng Trí
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Đặng Ngọc Quốc
 • Hải Linh - Trần Văn Trị
 • Trần Lưu Hoàng
 • Đặng Ngọc Quốc
 • Hoàng Đức
 • Hoàng Trọng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Hoàng Trọng
 • Phương Thảo
 • Trần Huy Khanh
 • Lê Ngọc Vinh
 • Hoàng Trọng
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • I.B. Sergel