Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý

Mục Lục

 

Tựa đề

 1. Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

 2. Vui Mừng Tung Hô Chúa
 3. Lời Nguyện Kính Yêu
 4. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 5. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 6. Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố
 7. Lạy Cha Yêu Thương
 8. Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn
 9. Thi Thiên 121
 10. Tình Thương Của Đức Chúa Trời
 11. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 12. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 13. Chúa Sẽ Lo Toan
 14. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 15. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 16. Núp Trong Tình Yêu
 17. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 18. Vững Niềm Tin
 19. Bốn Phương Một Nhà
 20. Lớn Bấy Duy Ngài
 21. Tôn Vinh Chân Thần
 22. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 23. Sông Nước Vĩnh Sanh
 24. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
 25. Tôn Vinh Cha
 26. Ngợi Giê-hô-va
 27. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 28. Phước Nguyên Từ Trời
 29. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 30. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất
 31. Em-ma-nu-ên Xin Hãy Đến
 32. Hang Bê-lem
 33. Chúa Giê-xu Lâm Phàm
 34. Thiên Thần Hòa Ca
 35. Cùng Đến Thờ Chúa
 36. Nguồn Tình Yêu
 37. Đêm Thánh
 38. Chúa Đã Tới
 39. Đêm Yên Lặng
 40. Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé
 41. Niềm Vui Cho Trần Gian
 42. Thoạt Đến Đêm Nọ
 43. Tình Yêu Giê-xu
 44. Xin Giê-xu Nghe Tiếng Khẩn Cầu
 45. Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền
 46. Ngợi Danh Giê-xu
 47. Càng Yêu Chúa Hơn
 48. Chúa Thánh Quang Vinh Đời Đời
 49. Giê-xu Đẹp Thay
 50. Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi
 51. Giê-xu Như Ánh Sao Mai
 52. Ha-lê-lu-gia
 53. Bài Ca Cứu Chuộc
 54. Giê-xu, Đấng Chăn Chiên
 55. Ha-lê-lu-gia
 56. Ngài Là Ai?
 57. Hãy Ca Hát Lên
 58. Hoa Hồng Sa-rôn
 59. Phút Suy Tư
 60. Người Khách Lạ Ga-li-lê
 61. Cùng Dâng Lời Ca
 62. Hoa Huệ Trong Trũng
 63. Khúc Hát Tâm Linh
 64. Muôn Dân Ca Ngợi Chúa
 65. Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
 66. Từ Ngàn Đời Xa Xưa
 67. Vì Ngài Tôi Hát
 68. Tôi Không Thể Biết
 69. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 70. Lìa Đền Bằng Ngà
 71. Nơi Chân Thập Tự
 72. Ta Hy Sinh Vì Con
 73. Thập Tự Xưa
 74. Này Anh Thấy Không
 75. Chỉ Vì Tội Tôi
 76. Christ Phục Sinh
 77. Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi
 78. Ngài Sống
 79. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 80. Vì Giê-xu Sống
 81. Khi Chúa Tái Lâm
 82. Xin Thần Linh Cảm Hóa
 83. Thánh Linh Dẫn Dắt
 84. Sự Sống Mới
 85. Đời Sống Mới Bắt Đầu
 86. Tình Yêu Thánh Siêu Việt
 87. Bài Ca Hiệp Một
 88. Hiệp Một Trong Chúa
 89. Quây Quần Bên Chúa
 90. Ngày Vui Vẻ
 91. Cùng Quỳ Bên Chân Chúa
 92. Tiệc Thánh
 93. Hãy Yêu Thương Nhau
 94. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 95. Thánh Kinh Âm Nhạc
 96. Đứng Trên Lời Hứa
 97. Lời Dịu Dàng
 98. Xin Mở Mắt Con
 99. Lời Chúa
 100. An Tâm Bên Chúa
 101. Bởi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 102. Giê-xu Ôi Con Tin Ngài
 103. Chỗ Hóc Đá Vững An
 104. Lên Chốn Cao Hơn
 105. Nắm Chặt Lời Hứa
 106. Luôn Mỗi Phút
 107. Này Là Truyện Ký Tôi
 108. Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Mình
 109. Con Muốn Trở Nên Chiên Chúa
 110. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 111. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn
 112. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 113. Dâng Hiến Cho Giê-xu
 114. Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Reng
 115. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
 116. Nghe Tiếng Giê-xu Tuyên
 117. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
 118. Biết Nhiều Hơn Về Giê-xu
 119. Ban Mai Với Giê-Xu
 120. Sống Chung Cùng Giê-xu
 121. Giê-xu Lẽ Sống Đời Tôi
 122. Bình An Trong Giê-xu
 123. Ca Hát Mỉm Cười Và Cầu Nguyện
 124. Giòng Sông Trường Sinh
 125. Kinh Hòa Bình
 126. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 127. Nương Mình Trong Cánh Christ
 128. Sự Bình An
 129. Tâm Linh Tôi, An Ninh Thay
 130. Sự Bình An Tuyệt Vời
 131. Tôi Sống Vui
 132. Tôi Nghe Chúa Gọi
 133. Linh Âm Giai Điệu
 134. Chung Niềm Tin
 135. Nguồn An Bình
 136. Giê-xu Không Bỏ Qua
 137. Ước Ao Nhìn Giê-xu
 138. Sống Trong Quyền Năng
 139. Giê-xu Là Bạn Thật
 140. Giờ Dịu Êm
 141. Khi Chúa Vô Lòng
 142. Khu Vườn Thân Ái
 143. Khúc Ca Trầm Hương
 144. Phút Nguyện Cầu
 145. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 146. Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
 147. Giê-xu Bên Tôi
 148. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 149. Thắm Thiết Thay Tình Yêu Đấng Christ
 150. Ơn Giê-xu Cao Sâu Lắm Thay
 151. Ơn Lạ Lùng
 152. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 153. Bước Với Chúa Yêu Thương
 154. Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 155. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 156. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 157. Hành Trang Tuổi Trẻ
 158. Đường Lối Chúa
 159. Giê-xu Như Người Chăn Chiên Dăt Tôi
 160. Dương Quang Thiên Quốc
 161. Đi Với Chúa
 162. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
 163. Hãy Theo Ta.
 164. Nhìn Xem Giê-xu
 165. Phước Thay Trong Lòng
 166. Ta Bước Lên Si-ôn
 167. Tôi Là Chiên Của Chúa
 168. Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
 169. Sức Lực Từ Chúa
 170. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 171. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 172. Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên
 173. Vui Thỏa Phục Sự Vua Thánh
 174. Chúa Giê-xu, Con Hứa Theo Ngài
 175. Đến Theo Ngài
 176. Thật Hơn Kim Ngân Châu Báu
 177. Xin Sống Cho Chúa Giê-xu
 178. Lòng Ước Mong
 179. Nguyện Theo Ý Cha
 180. Đưa Người Đến Tin Chúa
 181. Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài
 182. Chỉ Có Giê-xu
 183. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
 184. Nhìn Xem Cứu Chúa Siêu Việt
 185. Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
 186. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 187. Loan Tin Trần Gian
 188. Sẵn Sàng
 189. Truyền Rao Danh Chúa
 190. Loan Tin Mừng
 191. Làm Con Vua Thánh Trên Trời
 192. Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
 193. Lạy Chúa Xin Sai Tôi
 194. Nguồn Vui Trong Lòng
 195. Tay Chúa Nắm Tôi
 196. Bên Kia Đồi
 197. Nơi Vĩnh Phước
 198. Bên Kia Hoàng Hôn
 199. Nhà Tôi Là Thiên Đàng Sáng Tươi
 200. Tìm Về Miền Đất Hứa
 201. Mặt Gặp Mặt
 202. Chúng Ta Sẽ Gặp Nhau Bên Sông Vàng
 203. Vinh Thay Cho Tôi
 204. Trên Đồi Hoàng Hôn
 205. Bình Minh Đã Đến
 206. Khi Ban Mai Đến
 207. Hãy Làm Khi Còn Ban Ngày
 208. Bài Hát Trong Đêm
 209. Trước Khi Rạng Đông
 210. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 211. Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
 212. Kính Khen Ngài
 213. Tạ Ơn Đấng Ban Mọi Sự
 214. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 215. Tiếng Giê-xu
 216. Điều Này Thật Sao
 217. Gần Thập Tự
 218. Quyền Trong Huyết Chúa Giê-xu
 219. Ánh Sáng Của Thế Giới
 220. Christ Trả Xong Tội Trái
 221. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 222. Giê-xu Cứu
 223. Hãy Theo Giê-xu
 224. Nếu Có Cả Thế Gian
 225. Ngợi Khen Chúa Đã Chuộc Tôi
 226. Tình Yêu Cao Quý
 227. Biến Đổi Hết Mọi Điều
 228. Chúa Ôi, Xin Đừng Lìa Tôi
 229. Đời Tôi Nay Được Đổi Thay
 230. Mau Đến Nơi Chân Giê-xu
 231. Ngài Vực Tôi
 232. Vầng Đá Muôn Đời
 233. Giê-xu Kêu Gọi Mọi Người
 234. Chiên Lạc Trở Về
 235. Giê-xu Tôi Đến
 236. Hãy Theo Ta
 237. Tôi Nguyện Đến Liền
 238. Tiếng Gọi
 239. Ái Từ Cứu Tôi
 240. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 241. Mau Đến Theo Giê-xu
 242. Trở Về
 243. Chúa Vẫn Chờ
 244. Nơi Thập Tự Giá
 245. Một Tia Sáng
 246. Thanh Xuân Ca Khúc
 247. Mùa Xuân Hôm Nay Về Đây
 248. Xin Ngài Đưa Dắt Anh
 249. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 250. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
Nguyên Tác Lời
 • Charles Wesley
 • Henry van Dyke
 • Jimmy Owens
 • John B. Dykes
 • Edwin O. Excell
 • Martin Luther
 • Laurie Klein
 • Thomas O. Chisholm
 • Charles H. Purday
 • Frederick M. Lehman
 • Fanny J. Crosby
 • W.C. Martin
 • Civilla D. Martin
 • George .F. Root
 • Francis Rous
 •  
 • Khải Huyền 5:13b
 • John W. Peterson
 • Francis of Assisi
 • Carl Boerg
 • Thomas Ken
 • Nguyễn Duy
 • R. Edward Miller
 • Khuyết Danh, 4th Century
 • Gloria Patri
 • Thomas Olivers
 • Joachim Neander
 • Robert Robinson
 • Winfield S. Weeden
 • Howard B. Grose
 • Latin, 12th Century
 • Minh Châu
 • William E. Booth-Clibborn
 • Charles Wesley
 • Khuyết Danh
 •  
 • Placide Cappeau
 • John E. Walvoord
 • Joseph Mohr
 • Phill­ips Brooks
 • Isaac Watts
 • Richard Storrs Willis
 • Samuel Trevor Francis
 • William J. Gaither
 • Edward Perronet
 • Edward Perronet
 • William Ralph Featherstone
 • Audrey Meier
 • Münster Gesangbuch
 • Philip P. Bliss
 • Naida Hearn
 • Jerry Sinclair
 •  
 • John W. Peterson
 •  
 • Nguyễn Hữu Ái
 •  
 • A. Guirey
 • Lê Phước Thiện
 • Mrs. C. H. Morris
 •  
 • Charles W. Fry
 •  
 •  
 • John W. Peterson
 • Jane LaRowe
 •  
 • William Y. Fullerton
 • Isaac Watts
 • Henry Barraclough
 • Elizabeth Clephane
 • Frances R. Havergal
 • George Bennard
 • Lê Phước Thiện
 • Norman Clayton
 • Robert Lowry
 •  
 • Alfred H. Ackley
 • Charles Wesley
 • Gloria Gaither
 • James M. Black
 • Paul Rader
 • Marcus M. Wells
 •  
 • Ralph Carmichael
 • Charles Wesley
 • Peter Scholtes
 • John Oxenham
 • Tedd Smith
 • Philip Doddridge
 • American Folk Hymn
 • Nguyễn Văn Vạn
 •  
 • W. O. Cushing
 • G. Stebbins
 • R. Kelson Carter
 • Philip P. Bliss
 • Robert Cull
 • Vĩnh Phúc
 • Katharona von Schlegel
 • Daniel W. Whittle
 •  
 • Fanny J. Crosby
 • Johnson Oatman, Jr.
 • Lê Ngọc Vinh
 • D. W. Whittle
 • Fanny J. Crosby
 • Ira F. Stanphill
 • American Folk Melody
 • Cleland B. McAfee
 • Anna S. Hawks
 • B. Mansell Ramsey
 • Robert Harkness
 • Carolina Sandell Berg
 • George S. Schuler
 • Fanny J. Crosby
 • George Matheson
 • E. E. Hewitt
 • C. Austin Miles
 • Wendell P. Loveless
 • Merrill Dunlop
 • Oswald J. Smith
 •  
 • Phương Thảo
 • Francis d'Assisi
 • Will L. Murphy
 • William D. Cushing
 • Keith Roughledge
 • H. G. Spafford
 •  
 • Joe E. Parks
 •  
 • Luther D. Bridgers
 • Carol Owen
 •  
 •  
 • A. B. Warner
 • John Stallings
 • Joseph M. Scriven
 • William Walford
 •  
 •  
 • Kim Dao
 • Audrey Mieir
 • Harry von Bruch
 •  
 • I.B. Sergel
 • Annie J. Flint
 •  
 • Haldor Lilenas
 • John Newton
 • Thành Tâm
 • John W. Peterson
 • David - Thi Thiên 23
 • William Williams
 • Fanny J. Crosby
 •  
 • Linda Shivers Leech
 • Dorothy A. Thrupp
 • Henry J. Zelley
 • John T. Benson
 •  
 •  
 •  
 • Joseph H. Gilmore
 • Isaac Watts
 • Orien Johnson
 • Frances R. Havergal
 •  
 • Mrs. C. H. Morris
 • John H. Yates
 • S. Baring Gould
 •  
 • John E. Bode
 • Margarte W. Brown
 • Rhea F. Miller
 • Thomas O. Chisholm
 • Diane Ball
 • Adelaide A. Pollard
 •  
 • Robert Loveless
 •  
 • Philip P. Bliss
 • John W. Peterson
 • May Agnew Stephens
 • George Whelpton
 • Baynard L. Fox
 • A. C. Palmer
 •  
 • Ralph Carmichael
 • Ida R. Smith
 • Albert E. Brunley
 •  
 •  
 • Winfield Macomber
 • John W. Peterson
 • Eliza E. Hewitt
 • Virgil P. Brook
 •  
 •  
 • Carrie A. Breck
 • Robert Lowry
 • Charles H. Gabriel
 • John W. Peterson
 • Eleanor Farjeon
 • Charles A. Tindley
 •  
 • Charles Wesley
 • John W. Peterson
 • Henry F. Lyte
 •  
 •  
 • Matthias Claudius
 • John Oatman, Jr.
 •  
 • Charles Wesley
 • Fanny J. Crosby
 • Lewis E. Jones
 • Philip P. Bliss
 • Elvina M. Hall
 • John M. Moore
 • Priscilla J. Owens
 • Cyrus S. Nusbaum
 • Anna Olander
 • Philip P. Bliss
 • Dottie Rambo
 • Stanton W. Gavitt
 • Fanny J. Crosby
 • Rufus H. McDaniel
 • Helen H. Lemmel
 • Charles H. Gabriel
 • A. M. Toplady
 • Will L. Thompson
 • Juan Ramon
 • W. T. Sleeper
 • George W. Cooke
 • Charlotte Elliott
 • Ralph Carmichael
 • Howard E. Smite
 • Vĩnh Phúc
 • George F. Root
 •  
 • John Newton
 • Isaac Watts
 • Nellie Talbot
 •  
 •  
 •  
 • John Fawcett
 • B. B. McKinney
Nhạc
 • Felice de Giardini
 • Lugwig van Beethoven
 • Jimmy Owens
 • Reginald Heber
 • Charles Gounod
 • Martin Luther
 • Laurie Klein
 • William M. Runyan
 • Charles H. Purday
 • Frederick M. Lehman
 • William H. Doane
 • Charles Gabriel
 • W. Stillman Martin
 • G.F. Root
 • Jessie S. Irvine
 •  
 • John D. Olsen
 • John W. Peterson
 • Geistliche Kirchengesang
 • Dân Ca Thụy Điển
 • Genevan Psalter
 • Nguyễn Duy
 • R. Edward Miller
 • H.W. Greatorex
 • Christoph Meincke
 • Giai điệu Do Thái
 • Stralsund Gesangbuch
 • Dân Ca Hoa Kỳ
 • Judson W. VanDeVenter
 • Charlotte A. Barnard
 • Plainsong, 13th Century
 • Hải Linh - Trần Văn Trị
 • Edwardo Di Capua
 • Felix Mendelssohn
 • John Francis Wade
 • W. Elmo Mercer
 • Adolphe Charles Adam
 • Don Wyrtzen
 • Franz Xaver Gruber
 • Lewis H. Red­ner
 • George Frederick Handel
 • Edmund H. Sears
 • Thomas J. Williams
 • William J. Gaither
 • Oliver Holden
 • James Ellor
 • Adniram J. Gordon
 • Audrey Meier
 • Dân Ca Silesia
 • Philip P. Bliss
 • Naida Hearn
 • Jerry Sinclair
 •  
 • John W. Peterson
 •  
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Sam Hardy
 • Charles H. Gabriel
 • Lê Phước Thiện
 • Mrs. C. H. Morris
 • John Darwall
 • William S. Hays
 •  
 •  
 • John W. Peterson
 • Jane LaRowe
 • G. B. Muller
 • Londonderry Air
 • Lowell Mason
 • Isaac Watts
 • Frederick C. Maker
 • Philip P. Bliss
 • George Bennard
 • Lê Phước Thiện
 • Norman Clayton
 • Robert Lowry
 •  
 • Alfred H. Ackley
 • Lyra Davidica
 • William J. Gaither
 • James M. Black
 • Paul Rader
 • Marcus M. Wells
 •  
 • Ralph Carmichael
 • John Zundel
 • Peter Scholtes
 • Alexander R. Reinagle
 • Tedd Smith
 • E. F. Rimbault
 • American Folk Hymn
 • Carl Gotthard Liander
 •  
 • George F. Root
 • G. Stebbins
 • R. Kelson Carter
 • Philip P. Bliss
 • Robert Cull
 • Hòang Trọng
 • Jean Sibelius
 • James McGranahan
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • Charles H. Gabriel
 • Lê Ngọc Vinh
 • May Whittle Moody
 • Phoebe P. Knapp
 • Ira F. Stanphill
 • American Folk Melody
 • Cleland B. McAfee
 • Robert Lowry
 • B. Mansell Ramsey
 • Robert Harkness
 • Oscar Ahnfelt
 • George S. Schuler
 • William H. Doane
 • George W. Martin
 • John R. Sweeney
 • C. Austin Miles
 • 120
 • Merrill Dunlop
 • Redd Harper
 • Wendell P. Loveless
 • Phương Thảo
 • Kim Long
 • Will L. Murphy
 • Ira D. Sankey
 • Keith Roughledge
 • Philip P. Bliss
 • 130
 • Joe E. Parks
 •  
 • Luther D. Bridgers
 • Carol Owen
 •  
 •  
 • F. B. Mendelssohn
 • John Stallings
 • Charles C. Converse
 • William B. Bradbury
 • Albert Simpson Reitz
 • Adger M. Pace
 • Kim Dao
 • Audrey Mieir
 • Harry von Bruch
 •  
 • I.B. Sergel
 • Rev. H. Michell
 •  
 • Haldor Lilenas
 • Dân Ca Da Đen
 • Thành Tâm
 • John W. Peterson
 • Paul E. Carlson
 • John Hughes
 • Robert Lowry
 •  
 • Linda Shivers Leech
 • William B. Bradbury
 • George H. Cook
 • John T. Benson
 •  
 •  
 •  
 • William B. Bradbury
 • Robert Lowry
 • Orien Johnson
 • Caradog Roberts
 •  
 • Mrs. C. H. Morris
 • Ira D. Sankey
 • Arthur Sullivan
 • Elton M. Roth
 • James William Elliott
 • Howard L. Brown
 • George Beverly Shea
 • C. Harold Lowden
 • Diane Ball
 • George C. Stebbins
 •  
 • Robert Loveless
 •  
 • Philip P. Bliss
 • John W. Peterson
 • May Agnew Stephens
 • George Whelpton
 • Baynard L. Fox
 • Charles D. Tillman
 •  
 • Ralph Carmichael
 • Maurice A. Clifton
 • Albert E. Brunley
 • Harold Lillenas
 •  
 • Winfield Macomber
 • John W. Peterson
 • Emily D. Wilson
 • Blanche Keer Brock
 •  
 •  
 • Grant Celfax Tullar
 • Robert Lowry
 • Charles H. Gabriel
 • John W. Peterson
 • Giai Điệu Dân Ca Gaelic
 • Charles A. Tindley
 •  
 • Felice de Giardini
 • John W. Peterson
 • William H. Monk
 •  
 • R. Maxwell, W. Wirges and S. Sykes
 • Johann A. P. Schulz
 • Edwin O. Excell
 •  
 • Thoams Campbell
 • W. H. Doane
 • Lewis E. Jones
 • Philip P. Bliss
 • John T. Grape
 • John M. Moore
 • William J. Kirkpatrick
 • Cyrus S. Nusbaum
 • Giai Điệu Dân Ca Thụy Điển
 • James McGranahan
 • Dottie Rambo
 • Stanton W. Gavitt
 • William H. Doane
 • Charles H. Gabriel
 • Helen H. Lemmel
 • Charles H. Gabriel
 • Thomas Hastings
 • Will L. Thompson
 • Juan Ramon
 • George C. Stebbins
 • George D. Watson
 • Wm. B. Bradbury
 • Ralph Carmichael
 • Howard E. Smite
 • Hoàng Trọng
 • George F. Root
 • Louise Smith
 • Dân Ca Da Đen
 • Ralph E. Hudson
 • Edwin O. Excell
 • Linda Shivers Leech
 •  
 •  
 • Johann G. Naegeli
 • B. B. McKinney