Không Lái Theo Gần Xe Chở Các Thùng Gaz.

  Lưu ý : NGUY HIỂM :  Chớ lái theo xe chở các thùng GAZ Hãy xem ngay phim xe chở thùng gaz nổ cháy đang chạy ở trên đường phố bị đụng xe.

      Ne pas suivre camion avec du gaz !!!


IMPRESSIONNANT !!!!     

Xin bấm vào link dưới đây: