Chỉ Có Duy Ngài

Chỉ có duy Ngài làm con luôn mãi yên vui
Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời
Chỉ có duy Ngài làm tâm linh con vui thỏa
Chỉ có duy Ngài giúp con vui sống chan hòa

Chỉ có duy Ngài làm con tin chắc luôn luôn
Mãi mãi không còn phiền ưu lo lắng cô đơn
Nắm chắc tay Ngài tình yêu Cha không thay đổi
Chúa sống trong con hôm nay cho đến muôn đời

Và con luôn luôn ghi nhớ
Công ơn Ngài suốt cả cuộc đời
Ngài dìu con qua bao phong ba gió mưa tơi tả
Đời con tưởng chừng đã mất
Chúa xót thương dắt đưa con về,
Đường công chính nơi đó Chúa luôn chỡ che đời con


Chỉ có duy Ngài làm con luôn mãi yên vui
Chỉ có duy Ngài là nơi nương náu trọn đời
Chỉ có duy Ngài làm tâm linh con vui thỏa
Chỉ có duy Ngài giúp con vui sống chan hòa

Bước đi bên Ngài long con yêu mến thêm nhiều
Ước sống lâu bền để luôn luôn mãi ca ngợi
Nối kết cho đời về tình yêu thương cao cả
Chúa đã yêu con Chúa yêu cho đến muôn đời

Và con luôn luôn ghi nhớ
Công ơn Ngài suốt cả cuộc đời
Ngài dìu con qua bao phong ba gió mưa tơi tả
Đời con tưởng chừng đã mất
Chúa xót thương dắt đưa con về,
Đường công chính nơi đó Chúa luôn chỡ che đời con

Chỉ có duy Ngài làm con tin chắc luôn luôn
Mãi mãi không còn phiền ưu lo lắng cô đơn
Nắm chắc tay Ngài tình yêu Cha không thay đổi
Chúa sống trong con hôm nay cho đến muôn đời

Bước đi bên Ngài long con yêu mến thêm nhiều
Ước sống lâu bền để luôn luôn mãi ca ngợi
Nối kết cho đời về tình yêu thương cao cả
Chúa đã yêu con Chúa yêu cho đến muôn đời

Và con luôn luôn ghi nhớ
Công ơn Ngài suốt cả cuộc đời
Ngài dìu con qua bao phong ba gió mưa tơi tả
Đời con tưởng chừng đã mất
Chúa xót thương dắt đưa con về,
Đường công chính nơi đó Chúa luôn chỡ che đời con


Đường công chính nơi đó Chúa luôn chỡ che đời con
Đường công chính nơi đó Chúa luôn chỡ che đời con
Đường công chính nơi đó Chúa luôn ………….chỡ che đời con