Vinh Thay Cho Tôi

Vinh Thay Cho Tôi
(O That Will Be Glory)
Lời và nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)


Charles H. Gabriel, một trong những nhà soạn nhạc thánh nhiều nhất và nổi tiếng nhất của Hoa-kỳ vào đầu thế kỷ nầy, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1856 ở Wilton, tiểu bang Iowa. Những dân định cư trong vùng đó thường tụ tập tại nhà của gia đình Gabriel để học hát và thông công với nhau. Trong những buổi họp như thế thì cha của Gabriel thường hướng dẫn. Từ lúc nhỏ Charles H. Gabriel đã tỏ ra thích nhạc và chứng tỏ có khả năng sáng tác. Một hôm ông bảo mẹ ông rằng mộng ước lớn nhất của ông là sáng tác một bài hát nổi tiếng. Bà mẹ cười bảo, “Con ơi, mẹ rất muốn con soạn một bài ca giúp ích một người nào đó hơn là muốn con làm Tổng Thống Mỹ nữa.” Hai năm sau Gabriel bắt đầu dạy ở các trường dạy hát trong vùng trong khi chưa hề được học một bài nào về âm nhạc cả. Ông cũng bắt đầu sáng tác và bán các bản nhạc của ông nhưng ít khi nào nhận được quá hai mỹ kim rưỡi cho những bài ấy.

Tổng cộng ông Gabriel nhuận sắc ba mươi lăm quyển thánh ca khác nhau, tám thánh ca dùng cho Trường Chúa Nhật, bảy quyển dành cho giọng nam, sáu quyển cho giọng nữ, mười thánh ca cho nhi đồng, mười chín quyển sưu tập nhạc thánh và vô số các sách dạy nhạc khác. Danh tiếng ông càng ngày càng được nhiều người biết đến khi nhiều bản thánh ca của ông được dùng trong các chiến dịch truyền giáo của Billy Sunday. Gabriel thường soạn cả nhạc lẫn lời cho các bài thánh ca của ông. Có khi ông dùng bút hiệu Charlotte G. Homer để đặt lời.

Bản “Vinh Thay Cho Tôi” xuất hiện lần đầu tiên trong quyển “Hãy Ca Ngợi Danh Chúa Cách Vinh hiển” do một nhạc sĩ đồng nghiệp khác tên E.O. Excell. Lời ca được Gabriel cảm hứng qua Ed Card, một bạn thân của ông. Ông Card là một tín hữu lúc nào cũng vui mừng trong Chúa. Trong các bài giảng hay cầu nguyện ông Card thường thốt lên “Thật là vinh diệu.” Gương mặt vui tươi của ông hay được người ta gán cho biệt hiệu “Mặt Ông Già Vinh diệu.” Trong các bài cầu nguyện khi nói đến thiên đàng ông thường kết thúc bằng câu “Thật vinh diệu cho tôi!” Ông Card tin rằng đời sống người tín hữu Cơ Ðốc phải là nguồn cảm hứng của mọi sự vui mừng.

Một vài bài ca nối tiếng khác của Charles H. Gabriel là “Lên chốn cao hơn,” “Ngài Vực tôi” …


Vinh Thay Cho Tôi

1. Hồi thử thách lao lực đời nầy đều chung tất,
Chính tôi cập bến thiên đàng hiển vinh an dật,
Vui mừng gần Giê-xu Ðấng yêu tôi duy nhất,
Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời.
Ðiệp khúc:
Vinh thay cho tôi, vinh diệu vô đối,
Vinh thay cho tôi, vinh hiển đời tôi.
Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy,
Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

2. Giờ Cứu Chúa đem ân huệ dày rộng lai láng,
Cấp cho phần của tôi một chỗ trên thiên đàng,
Ðây được nhìn mặt Chân Chúa ngày ngày tươi sáng,
Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời.
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.