Recent posts

TypePostAuthorRepliesLast updated
StoryWebsite VietChristian.com, Xem Video, Nghe Bài Giảng, Chia Sẻ...(Phần 3) Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryTạ Ơn Chúa Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryĐi Vào Trong Sự Tạ Ơn Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryLời Cầu Xin Về Tình Yêu Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryChúa Là Chủ Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryCảm Tạ Mỗi Ngày Admin200803 weeks 16 hours ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Người Chăn”, Giê-rê-mi 6:24-26, VPNS Admin200803 weeks 16 hours ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Người Thử Nghiệm”, Giê-rê-mi 6:27-30, VPNS Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryXem Video Bài Giảng: “Gia Tăng Sự Cảm Tạ”, 1 Cô-rinh-tô 4:7-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh Admin200803 weeks 16 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Chúa, Đấng Quan Tâm”, Thi-thiên 139, Mục Sư Trịnh Văn Khánh Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Thẩm Quyền Thiên Thượng”, Rô-ma 13:1, Mục Sư Đoàn Văn Minh Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Chiến Thắng Giê-ri-cô”, Giô-suê 6:1-5, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryXem Video Bài Giảng: “Cẩn Thận Theo Lời Chúa”, Thi-thiên 119:1-16, Mục Sư Nguyễn Thỉ Admin200803 weeks 17 hours ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma”, Giăng 14:1-7, VPNS Admin200803 weeks 17 hours ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Tình Yêu Thương Chúa Dạy”, Giê-rê-mi 6:16-23, VPNS Admin200803 weeks 17 hours ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Hy Vọng Trong Chúa”, Gióp 14:18-22, VPNS Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Chớ Quên Tạ Ơn Chúa”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryLòng Tạ Ơn Và Sự Nhơn Từ Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Bài Ca Về Sự Tạ Ơn”, Ê-sai 25, Mục Sư Lê Thanh Liêm Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Để Giữ Mãi Lòng Biết Ơn Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu”, Thi-thiên 92:15, Mục Sư Trần Trọng Luật Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Người Công Bình Sống Thế Nào?”, Thi-thiên 1:1-6, Mục Sư Đoàn Văn Minh Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryCâu Chuyện Bên Giếng Gia Cốp Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryNghe Bài Giảng: “Solus Christus”, 1 Ti-mô-thê 2:5-6, Mục Sư Lê Hoàng Thái An Admin200803 weeks 17 hours ago
StoryMôn Đồ Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu Admin200803 weeks 17 hours ago