Recent posts

TypePostAuthorRepliesLast updated
StoryWebsite VietChristian.com, Xem Video, Nghe Bài Giảng, Chia Sẻ...(Phần 3) Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryTạ Ơn Chúa Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryĐi Vào Trong Sự Tạ Ơn Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryLời Cầu Xin Về Tình Yêu Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryChúa Là Chủ Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryCảm Tạ Mỗi Ngày Admin2008038 weeks 1 day ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Người Chăn”, Giê-rê-mi 6:24-26, VPNS Admin2008038 weeks 1 day ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Người Thử Nghiệm”, Giê-rê-mi 6:27-30, VPNS Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryXem Video Bài Giảng: “Gia Tăng Sự Cảm Tạ”, 1 Cô-rinh-tô 4:7-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Chúa, Đấng Quan Tâm”, Thi-thiên 139, Mục Sư Trịnh Văn Khánh Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Thẩm Quyền Thiên Thượng”, Rô-ma 13:1, Mục Sư Đoàn Văn Minh Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Chiến Thắng Giê-ri-cô”, Giô-suê 6:1-5, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryXem Video Bài Giảng: “Cẩn Thận Theo Lời Chúa”, Thi-thiên 119:1-16, Mục Sư Nguyễn Thỉ Admin2008038 weeks 1 day ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma”, Giăng 14:1-7, VPNS Admin2008038 weeks 1 day ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Tình Yêu Thương Chúa Dạy”, Giê-rê-mi 6:16-23, VPNS Admin2008038 weeks 1 day ago
StorySống Với Thánh Kinh: “Hy Vọng Trong Chúa”, Gióp 14:18-22, VPNS Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Chớ Quên Tạ Ơn Chúa”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryLòng Tạ Ơn Và Sự Nhơn Từ Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Bài Ca Về Sự Tạ Ơn”, Ê-sai 25, Mục Sư Lê Thanh Liêm Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Để Giữ Mãi Lòng Biết Ơn Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu”, Thi-thiên 92:15, Mục Sư Trần Trọng Luật Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Người Công Bình Sống Thế Nào?”, Thi-thiên 1:1-6, Mục Sư Đoàn Văn Minh Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryCâu Chuyện Bên Giếng Gia Cốp Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryNghe Bài Giảng: “Solus Christus”, 1 Ti-mô-thê 2:5-6, Mục Sư Lê Hoàng Thái An Admin2008038 weeks 1 day ago
StoryMôn Đồ Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu Admin2008038 weeks 1 day ago