Lo Lắng - Sợ Hãi

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Lo Gì ?

Những ngày đầu năm đã qua, chúng ta trở lại với đời sống bình thường, với nhiều bận rộn và lo nghĩ. Dĩ nhiên sống là phải bận rộn, lo nghĩ và không thiếu những lo âu, phiền muộn khác, nhưng chẳng lẽ đời sống cứ tiếp nối như vậy, hết năm nầy sang năm khác, hết tháng nọ đến tháng kia như vậy sao? Nếu đời sống chỉ quanh quẩn như vậy thì cuộc đời thật đáng chán. Phải có một cái gì cao hơn, quý hơn là những bận rộn, lo nghĩ bình thường.


Khi quần chúng đến với Chúa Giê-xu, Chúa đã dạy họ những lời sau về những lo lắng trong đời sống. Chúa phán: Ðừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?

Syndicate content