Ân Điển và Bình An

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Thoát Khỏi Vòng Tay Tử Thần

hình minh hoạ

Người làm chứng: Trần Nguyên Soái

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương và sự ban cho không xiết kể mà tôi đã được nhận lãnh từ nơi Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã chọn tôi từ buổi ban đầu, giờ đây tôi nhận lãnh với sự vui mừng và tạ ơn Ngài không thôi dù ở nơi nào.

Ân Điển và Bình An

Khải Huyền 1:4-6 (dịch sát nghĩa):


4 Giăng gửi bảy Hội Thánh tại A-si-a: Ân điển và bình an thuộc về anh chị em từ Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; từ bảy vị Thần đang ở trước Ngai của Ngài; 5 và từ Jesus Christ: Chứng nhân thành tín, được sinh đầu nhất từ trong kẻ chết, là Chúa của muôn vua trên đất. Thuộc về Ngài - Đấng yêu thương chúng ta, rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi của chúng ta trong chính huyết Ngài, 6 và khiến chúng ta trở nên những vua, những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, Cha Ngài - vinh hiển, và uy quyền cho đến đời đời


Dẫn nhập


Hàng trăm, hàng ngàn tôn giáo và triết lý trên thế gian này hứa hẹn bình an cho người tin theo nhưng không một tôn giáo hay triết lý nào biết đến ân điển. Sự bình an mà các tôn giáo và triết lý có thể đem đến cho nhân loại, chỉ là ảo giác, bởi vì nó không giải quyết được nan đề lớn nhất của đời người: là tội lỗi! Dù một người tu tập đạo đức đến mức nào, hoặc thi hành công đức đến mức nào cũng không thể giải quyết nan đề tội lỗi của chính mình.

Syndicate content