Thánh Kinh là Lời ĐCT

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Tính Toàn Vẹn của Lời Đức Chúa Trời

Tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta được tìm thấy trong một cuốn sách chúng ta gọi là Kinh Thánh. Nó là một bộ sưu tập của 66 cuốn sách hay thư tín của các tác giả khác nhau trong khoảng thời gian ít nhất 1.600 năm. Thánh Linh  của Đức Chúa Trời  nói qua tất cả các tác giả và dùng họ viết những gì Ngài muốn chúng ta nghe. Nếu Ngài đã nói dối với chúng ta chỉ một lần, hoặc thất bại trong việc giữ Lời Ngài chỉ một lần, "Nếu chúng ta chỉ có hi vọng trong Christ ở đời sống nầy mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ đáng thương hơn hết. "(1 Cor15:19), vì cớ sự cứu chuộc và số phận đời đời của chúng ta phụ thuộc vào tính toàn vẹn của Lời Đức Chúa Trời.
 
Nếu những lời tiên tri của Ngài không xảy ra cách chính xác như Ngài đã nói, Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta biết rằng hơn 300 lời tiên tri về lần đến đầu tiên của Chúa Giêsu đã xảy ra chính xác như Đức Chúa Trời đã tuyên bố. Đây là điều không thể, nhưng nó đã xảy ra. Tất cả những lời tiên tri quá khứ đã được ứng nghiệm đúng mục tiêu, và tất cả những lời tiên tri tương lai còn lại sẽ xảy ra chính xác như Đức Chúa Trời nói rằng chúng sẽ xảy ra.

LỄ DÂNG HIẾN BẢN DỊCH KINH THÁNH - BẢN DỊCH 2011

Lễ Dâng Hiến Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - đã được cử hành trọng thể và phước hạnh tại thánh đường của First Presbyterian Church, Garden Grove, California, USA hôm 17 tháng 3 năm 2012. Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng các tôi con Chúa trong vùng cũng đã đến thạm dự khá đông đủ. 

Kinh Thánh Tân Ước Tiếng Việt MP3

Kính chào Qúy vị
 

Cám ơn Chúa

Anh Peter Lý Dung đã đưa phần đọc Kinh Thánh Tân Ước Tiếng Việt MP3 (không có tiếng Anh)

Do ông bà Mục sư Đoàn Ngọc Thạch (dành cho người chỉ muốn nghe tiếng Việt mà thôi)

Xin vào

Câu Hỏi: Kinh Thánh Có Phải Thật Là Lời Đức Chúa Trời?

Trả lời: Trả lời cho câu hỏi này chúng tôi sẽ không chỉ quyết định về quan điểm Kinh Thánh hay tầm quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi nhưng điểm cơ bản là hiệu quả của sự sống đời đời trên chúng tôi. Nếu Kinh Thánh thật là lời Đức Chúa Trời, chúng tôi yêu mến, học hỏi, vâng phục và cơ bản là tin cậy. Nếu Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà chúng ta lại từ chối có nghĩa là từ chối chính Đức Chúa Trời. Sự thật Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh Thánh là bằng chứng và minh họa về tình yêu của Ngài đối với chúng ta.

Syndicate content