ĐCT và Đấng Christ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Nhận Biết Ý Muốn Bổn Tính Của Giêhôva Đức Chúa Trời Đấng Toàn Năng Tạo Dựng Muôn Vật

Tác Giả: TDD Christian

NHẬN BIẾT ĐỊA VỊ VAI TRÒ LOÀI NGƯỜI THỌ TẠO TRƯỚC ĐẤNG TOÀN NĂNG.

 
 1.NHẬN BIẾT SỰ DẠY DỖ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI QUA THỜI KỲ TỔ PHỤ.
 
 Nhìn vào quá trình lịch sử của loài người cho đến Đấng Christ qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy bổn tánh của Đức Chúa Trời và năng quyền của Ngài phát ra từ ý muốn và lời phán dặn.
 
 Sự thông sáng Ngài vô cùng tận Thi Thiên 147:5.
Syndicate content